Rezervace ubytování

Vaše poptávka

Vyplňte prosím všechna pole s označením *.

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím formuláře na webových stránkách nebo e-mailem, vaše data budou uchovávána po dobu šesti měsíců pro zpracování žádosti a v případě následných otázek. Tyto informace nebudeme sdílet bez vašeho souhlasu.

zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o informační povinnosti

(Privacy Policy)

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Proto zpracováváme vaše data výhradně na základě právních předpisů (DSGVO, TKG 2003). V těchto zásadách ochrany soukromí vás informujeme o nejdůležitějších aspektech zpracování údajů na našich webových stránkách.

Kontaktujte nás

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím formuláře na webových stránkách nebo e-mailem, vaše data budou uchovávána po dobu šesti měsíců pro zpracování žádosti a v případě následných otázek. Tyto informace nebudeme sdílet bez vašeho souhlasu.

Ukládání dat v obchodě WebShop

číst dál

Upozorňujeme, že za účelem snadnější nákupního procesu a následné zpracování zakázky od provozovatele internetového obchodu jako součást Cookies jsou data IP přístupového vedení uloženy, stejně jako jméno, adresa a číslo kreditní karty kupujícího.

Kromě toho se u nás pro účely smlouvy ukládají také následující údaje: datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa; Údaje, které jste obdrželi, jsou povinny splnit smlouvu nebo provést předsmluvní opatření. Bez těchto údajů nemůžeme s vámi uzavřít smlouvu. Převod údajů třetím osobám nebudou, kromě předávání údajů o kreditní kartě z odvíjení banky / platební služby za účelem odepsání kupní cenu, na kterou jsme do provozu dopravní firmy / přepravní společnost dodat zboží, stejně jako náš daňový poradce plnit své daňové povinnosti.

Po ukončení nákupního procesu budou data uložená u nás odstraněna. V případě smlouvy jsou všechny údaje ze smluvního vztahu uloženy až do uplynutí doby uchovávání daní (7 let).

Název dat, adresa, zakoupené zboží a datum nákupu jsou také uloženy až do ukončení odpovědnosti za výrobek (10 let). Zpracování dat se provádí na základě zákonných požadavků § 96 TKG 3 a článku 6 1. zapálil (souhlas) a / nebo osvětlené b (nutné pro plnění smlouvy) se DSGVO.

Ukládání dat pro rezervace

číst dál

Když se zaregistrujete u našich služeb nebo využíváte služby, jako je rezervace, shromažďujeme a uchováváme informace, které nám poskytnete. Například vaše jméno, telefonní číslo, adresu, e-mailovou adresu, zájmy, datum příjezdu a odjezdu, ubytování a podobně.

Někdy se informace automaticky sbírají a analyzují bez vašeho zásahu. Mezi ně patří zahájení práce se službami, adresou IP vašeho počítače, stejně jako informace o přístupu k Internetu, operačním systému a prohlížeči, který používáte. Také shromažďujeme údaje o návštěvě webových stránek. Včetně době vaší návštěvy, například, pád na našich webových stránkách a na stránkách a obsahu a služeb, které si to ani obsah a služby, které jste hledali něj klikli.

Pokud provedete rezervaci nebo požadavek, vaše údaje budou předány příjemci podle vašeho výběru (hotel, penzion, apartmánový dům atd.) Nebo turistické kanceláře, aby zpracovali Vaši rezervaci / požadavek. Jinak společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH nebude zpřístupňovat vaše údaje třetím stranám. Pokud výslovně nesouhlasíte se zveřejněním. Pyhrn-Priel Tourism GmbH je možná kvůli platným zákonům či pokud je to nutné z důvodu dodržení zákonných povinností nebo obranu právních nároků vůči Pyhrn-Priel Tourismus GmbH nuceni sdělit své osobní údaje.

Nahlášení hostu pro ukládání dat

číst dál

Podle zákona o registraci jsou všichni hosté povinni hlásit. Jménem obcí Pyhrn-Priel provádíme turistický reportovací systém jako asociaci cestovního ruchu. Pro hoteláře je nezbytné shromažďovat více dat a poskytovatelům ubytování poskytneme potřebný záznamový nástroj (zpravodajský klient). Pro nás jsou viditelné pouze následující údaje: Přílet, Odlet, PSČ (pro statistické účely), Země původu (národ), Rok narození. Tyto údaje budou vymazány po uplynutí zákonné retenční doby po 7 letech.

Pokud hosté zprávu, která nespadá pod Majitel elektronicky, musí být výsledný výkaz předán k nám (nákup a odhlášení) v papírové podobě a je uznáván našimi zaměstnanci v systému. Ve zprávě listy v listinné podobě následující údaje: příjmení, jméno, pohlaví, datum narození, povolání, státní příslušnost, název ulice, PSČ, město, stát, jméno a datum narození doprovázejících osob, datum příjezdu, datum odjezdu, podpis a počtu pobytů. Tyto údaje jsou zničeny po uplynutí zákonné doby uchovávání po 7 letech.

Ukládání dat Pyhrn-Priel AktivCard

číst dál

Společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH zpracovává smluvní vztah k Pyhrn-Priel AktivCard v souvislosti s oznámením hostů (jméno, jméno, příjmení, PSČ, země, datum narození, datum příjezdu a odjezdu) a další v souvislosti s Použití karty Pyhrn-Priel určilo osobní údaje (cíl, datum, čas a rozsah použitých služeb). Používáním karty souhlasíte s tímto použitím dat. Změny zpráv hosta (např. Délka pobytu) mají okamžitý vliv na kartu. Data jsou uchovávána po dobu 48 měsíců.

Pokud byla karta vytvořena (předprodukce) a host odvolává svůj souhlas při příjezdu, bude spojení mezi elektronickým systémem hlášení a kartou System zrušeno, karta bude zablokována a osobní údaje budou smazány.

Úložiště dat Pyhrn-Priel SeasonCard, BikeCard, FlyCard a SportarenaCard

číst dál

Společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH zpracovává informace týkající se karty Pyhrn-Priel (pozdrav, jméno, příjmení, PSČ, země, datum narození, e-mail a telefonní číslo (dobrovolné)), Osobní údaje shromážděné v souvislosti s používáním karty Pyhrn-Priel (cíl, datum, čas a rozsah použitých služeb). Používáním karty souhlasíte s tímto použitím dat.

Data jsou uchovávána po dobu 48 měsíců.

Datový název, adresa, zakoupená karta a datum nákupu jsou také uloženy až do ukončení odpovědnosti za výrobek (10 let). Zpracování dat probíhá na základě zákonných ustanovení § 96 odst. 3 TKG a čl. 6 odst. 1 písm. A) a / nebo písm. B) (nezbytné pro plnění smlouvy) GDPR.

Zásady ochrany osobních údajů v procesu podávání žádostí

číst dál

Data uchazeče zpracováváme pouze za účelem a v souvislosti s procesem podávání žádostí v souladu s právními požadavky. Zpracování údajů uchazečů probíhá za účelem splnění našich (předsmluvních) závazků v rámci procesu podávání žádostí ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b. DSGVO čl. 6 odst. 1 písm. f. DSGVO, pokud zpracování dat, např. v soudních řízeních je pro nás nezbytné.

Proces žádosti vyžaduje, aby žadatelé nám poskytli údaje o žadateli. Potřebné údaje jsou žadatel, pokud nabízíme online formulář, v důsledku jinak z popisů pracovních míst a v podstatě patří k osobním údajům, pošt a kontaktní adresy a které patří do aplikační dokumenty, jako jsou průvodní dopis, životopis a reference. Navíc mohou žadatelé dobrovolně poskytnout další informace.

Přihláškou nám kandidáti souhlasí se zpracováním svých údajů pro účely procesu podání žádosti v souladu s povahou a rozsahem stanoveným v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Pokud jsou v rámci postupu podávání žádostí dobrovolně sděleny zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 odst. 1 GDPR, jejich zpracování se provádí dodatečně v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. b DSGVO (např. zdravotní informace, jako je zdravotní postižení nebo etnický původ). Pokud jsou žadatelé v rámci postupu podávání žádostí žádány zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 odst. 1 GDPR, jejich zpracování se provádí dodatečně podle čl. 9 odst. 2 písm. GDPR (například údaje o zdravotním stavu, je-li to nezbytné pro povolání).

Navíc mohou žadatelé zasílat své žádosti e-mailem. Vezměte však na vědomí, že e-maily se obecně neposílají v zašifrované podobě a že samotní žadatelé musí poskytnout šifrování. Proto nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za přenos žádosti mezi odesílatelem a příjemem na našem serveru, a proto doporučujeme spíše použít online formulář nebo poštovní doručení. Místo žádosti prostřednictvím elektronického formuláře a e-mailu mají žadatelé možnost zaslat nám žádost poštou.

Údaje poskytnuté žadateli mohou být dále zpracovávány v případě úspěšné žádosti o zaměstnání. V opačném případě, je-li žádost o nabídku práce neúspěšná, údaje uchazečů budou vymazány podle zákona. Údaje žadatelů budou rovněž vymazány, pokud bude žádost zrušena, což jsou žadatelé kdykoli oprávněni.

Zrušení podléhá oprávněnému zrušení kandidáta po uplynutí šestiměsíčního období, abychom mohli odpovědět na všechny následné otázky k žádosti a splnit naše povinnosti podle zákona o rovném zacházení. Faktury za případné úhrady cestovních výdajů jsou archivovány v souladu s daňovými předpisy.

sušenky

číst dál

Naše webové stránky používají tzv. Cookies. Jedná se o malé textové soubory uložené v zařízení pomocí prohlížeče. Nemají žádnou škodu.

Cookies používáme k tomu, abychom naši nabídku učinili přátelskou. Některé soubory cookie zůstanou v zařízení uloženy, dokud je neodstraníte. Umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě.

Pokud nechcete, můžete nastavit prohlížeč tak, aby vás informoval o nastavení souborů cookie a povolíte to pouze v jednotlivých případech.

Vypnutí souborů cookie může omezit funkčnost našich webových stránek.

Google Analytics

číst dál

Za účelem přizpůsobené designu a pokračující optimalizaci našich stránkách, můžeme použít funkce pro analýzu webu služby Google Analytics, Web Analytics služby poskytované společností Google Inc. ( "Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043. Za tímto účelem se používají soubory cookie, které umožňují analýzu používání webových stránek vašimi uživateli. Vygenerované informace jsou přenášeny na server poskytovatele a uloženy tam. Jako provozovatel těchto webových stránek máme oprávněný zájem o jednoduchou analýzu využívání našich webových stránek, abychom byli pro ně uživatelsky přívětiví a efektivnější, jako uživatel a abychom byli schopni je dále rozvíjet.
Toto můžete zabránit nastavením prohlížeče tak, aby nebyly uloženy žádné cookies.

Uzavřeli jsme s poskytovatelem odpovídající smlouvu o zpracování smluvních dat.

Vaše IP adresa je detekována, ale pseudonymizována okamžitě (např. Vymazáním posledních 8 bitů). Výsledkem je pouze hrubá lokalizace.

Vztah s poskytovatelem analýzy webu je založen na Privacy Shield.

Zpracování dat se provádí na základě zákonných požadavků § 96 TKG 3 a článku 6 1. zapálil (souhlas) a / nebo F (oprávněný zájem) z DSGVO.

Naším zájmem ve smyslu DSGVO (oprávněného zájmu) je zlepšení naší nabídky a našich webových stránek. Vzhledem k tomu, že ochrana soukromí našich uživatelů je pro nás důležitá, uživatelská data jsou pseudonymizována.

Uživatelská data jsou uchovávána po dobu 26 měsíců.

Deaktivovat Google Analytics

Aktivovat Google Analytics

Další nástroje analýzy webu

číst dál

Naše webové stránky využívají funkce různých webových nástrojů analýzy, jako je. Webalizer, AW-Stats, který pracuje se soubory protokolů a částečně pod GPL (General Public License). Za tímto účelem se používají soubory cookie, které umožňují analýzu využití webových stránek vašimi uživateli. Získané informace jsou přenášeny na naše servery a uloženy tam. Toto můžete zabránit nastavením prohlížeče tak, aby nebyly uloženy žádné cookies. Tyto nástroje využíváme k marketingovým a optimalizačním účelům, zejména proto, aby bylo možné analyzovat využití našich webových stránek a na základě toho neustále zlepšovat funkce a nabídky, stejně jako zkušenosti uživatelů. Statistickými hodnoceními chování uživatelů můžeme zlepšit nabídku a učinit ji pro vás zajímavější jako uživatel. To je také náš oprávněný zájem na zpracování výše uvedených údajů.

Shromážděná data (například adresa IP) jsou uložena a pseudonymizována nebo zpracována jakkoli.

Zpracování dat se provádí na základě zákonných požadavků § 96 TKG 3 a článku 6 1. zapálil (souhlas) a / nebo F (oprávněný zájem) z DSGVO.

Google Remarketing

číst dál

Tato webová stránka používá Remarketing Google. Remarketing Google je reklamní služba poskytovaná společností Google, která umožňuje cílenou propagaci předchozích návštěvníků webu.

Třetí strany, včetně společnosti Google, umísťují reklamy na webové stránky na internetu. Soubory cookie jsou v zařízení uloženy a slouží k zobrazování reklam na základě předchozích návštěv uživatele na těchto webových stránkách. Identifikace uživatelů probíhá prostřednictvím souborů cookie nastavených ve webovém prohlížeči. Textové soubory mohou být použity k analýze chování uživatelů při návštěvě webových stránek a následně k jejich použití pro cílené doporučení produktů a inzerci založenou na zájmech.

Pokud nechcete dostávat zájmově orientované reklamy, můžete zakázat display manažer předstíral používání cookies společností Google k tomuto účelu a přizpůsobit reklamy v reklamní síti Google, navštivte stránku s deaktivační pro DoubleClick. Případně mohou uživatelé zakázat používání souborů cookie třetích stran tím, že přistupují na stránku odhlášení z Iniciativy síťové inzerce nebo zakázáním používání souborů cookie v nastavení prohlížeče.

Další informace naleznete na adrese https://support.google.com/adwords/answer/2453998?hl=cs

Facebook Vlastní publikum

číst dál

Na těchto webových stránkách se používají uživatelské publikum Facebook. Facebook Custom Audiences je propagační služba poskytovaná společností Facebook Inc., 1601 S California Ave., Palo Alto, CA, 94304, USA, která uživatelům umožňuje cíleným způsobem propagovat své webové stránky.

Facebook používá cookies k zobrazování reklam na základě předchozích návštěv uživatele na těchto stránkách. Identifikace uživatelů probíhá prostřednictvím souborů cookie nastavených ve webovém prohlížeči, které jsou zde uloženy. S pomocí souborů cookie lze uživatelské chování analyzovat při návštěvě webových stránek a pak je použít pro cílené doporučení produktů a zájmovou reklamu.

Pokud nechcete přijímat reklamy na základě zájmu založené na Facebooku, můžete se zde odhlásit (pouze v angličtině): https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

 

Plugin pro sociální média

číst dál

Pyhrn-Priel Tourismus GmbH využívá na webových stránkách tzv. Sociální pluginy (rozhraní sociálních sítí). Při návštěvě webových stránek systém automaticky vytvoří spojení s příslušnou sociální sítí díky integraci plug-inů sociálních médií a přenáší data (adresa IP, návštěva webové stránky atd.).

Přenos dat probíhá bez zásahu a mimo odpovědnost firmy Pyhrn-Priel Tourismus GmbH. Společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH upozorňuje na to, že tento přenos dat můžete předejít odhlášením z příslušných sociálních sítí před návštěvou webové stránky. Pouze ve stavu "přihlášen" může sociální síť přiřadit specifické údaje k vašemu profilu aktivity prostřednictvím automatického přenosu dat.
Automaticky přenášená data využívají výhradně provozovatelé sociálních sítí a nikoliv společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH.

Další informace, včetně obsahu shromažďování dat prostřednictvím sociálních sítí, naleznete přímo na webových stránkách příslušné sociální sítě. Zde můžete také přizpůsobit nastavení ochrany osobních údajů.

Sociální sítě zahrnuté na webu jsou:

"Facebook"
Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, CA, 94304, USA
Další informace naleznete na adrese https://de-de.facebook.com/policy.php

"Twitter"
Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, Spojené státy
Další informace naleznete na adrese https://twitter.com/privacy?lang=cs

Newsletter

číst dál

Máte možnost se přihlásit k odběru našeho newsletteru prostřednictvím našich webových stránek. K tomu potřebujeme vaši e-mailovou adresu a vaše prohlášení, že souhlasíte s odběrem zpravodaje.

Jakmile se zaregistrujete k odběru zpravodaje, zašleme vám potvrzovací e-mail s odkazem, který potvrdí registraci.

Odběr newsletteru můžete kdykoli zrušit. Pošlete prosím své zrušení na následující e-mailovou adresu: info@pyhrn-priel.net  Vaše údaje budou okamžitě vymazány v souvislosti s odesláním zpravodaje.

Vaše práva

číst dál

V zásadě máte právo na informace, opravu, odstranění, omezení, přenositelnost dat, zrušení a opozici.

Chcete-li tyto práva uplatnit, můžete kontaktovat nášho důvěrníka pro ochranu osobních údajů:

KPMG Security Services GmbH
Kudlichstraße 41, 4020 Linz
DSBA-pyhrn-priel@kpmg.at

Pro ochranu vašich dat v případě pochybností je vyžadován doklad o vaší totožnosti.

Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů je v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů nebo pokud byly vaše tvrzení o ochraně údajů jinak způsobem způsobem porušeny, můžete si stěžovat na orgán dozoru. V Rakousku je to orgán pro ochranu údajů.

Můžete se k nám dostat pod následujícími kontaktními údaji:

Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, Hauptstraße 28, 4580 Windischgarsten, Tel .: +43 7562 5266 99, info@pyhrn-priel.net