Search

Your enquiry

Please fill in all fields marked *.

If you contact us via the form on the website or by e-mail, your data will be stored for six months to process the request and in case of follow-up questions. We will not share this information without your consent.

Privacy statement

Historie Edlbachu

Původně umístěný ve východní části bavorského vévodství, toto místo patřilo k rakouskému vévodství od 12. století.

Od roku 1490 byla vesnice připsána knížectví "Rakousko ob der Enns". Během napoleonských válek to bylo několikrát obsazeno. Od roku 1918 patří Edlbach do spolkové země Horní Rakousko. Po přiložení Rakouska k Německé říši 13. března 1938 místo patřilo "Gau Oberdonau". Po roce 1945 došlo k obnově Horního Rakouska.