Wurzeralm zážitkový svet prírody NaturErlebnisWelt - 2 milióny let za 2 hodiny

 • domácí zvířata povolena
 • vhodné pro skupiny
 • vhodné pro kočárky
 • okružní cesta
 • možnost ubytování

Stáhnout GPS data
Vytvořit PDF

CZ: Tour-Details

výchozí místo: 4582 Spital am Pyhrn
Cílové místo: 4582 Spital am Pyhrn

délka trvání: 1h 48m
délka: 6,0 kilometer
Výškové metry (vzestupně): 166m
Výškové metry (sestupně): 161m

nejnižší bod: 1.355m
nejvyšší bod: 1.436m
Obtížnost: velmi lehký, -á, -é
Kondice: velmi lehký, -á, -é
panoráma: skvělé panorama

povrch cesty:
štěrk, suť

powered by TOURDATA

Zažijte dva milióny let za dvě hodiny – okružní stezka kolem rašeliniště a vrchoviště v severních Vápencových Alpách (Kalkalpen), kolem takzvaného „Teichlboden“ v oblasti Wurzeralm. Okružní stezka je převážně rovinatá, zřízená roku 2007 jako naučná stezka k výše zmiňovaným tématům. 

Wurzeralm – cesta časem
Naše zem je 5 miliard roků stará, ale teprve před 65 miliony let se začaly tvořit Alpy. Prozes, který skončit teprve tak před 2 miliony let: vzniklo vysoké pohoří. Od 1 až 1,8 milionu let žijí v Evropě také lidé. Tato doba by měla být na této tématické stezce napínavě prožitelná a pochopitelná. Teprve v poslední minutě turistické výpravy se objeví člověk.

Přírodní - pozorovatelská stanice
Hledači a objevitelé jsou u této stanice na správné adrese. Centrálně polohou nabízí ve své otevřené stavbě nádherý panoramatický pohled na údolí a okolní horský svět.

Zážitky
S přírodním zážitkovým světem Wurzeralm se prezentuje areal jako areál pro turistiku s dětmi. Nabídky zážitků jsou zaměřené na děti. Zda chůze na boso, hádanky vůní, kořenoví skřítci, skládací tabule nebo hry s využitím hmatu, čichu, sluchu, s experimentováním a vědomostními hádankami - svět Wurzeralm zažiješ zcela zvláštním způsobem. Hra a zábava přitom stojí na prvním místě!

Zážitky na horských lukách
Nevšedním způsobem připravené zážitky na horských loukách a chatách přiblíží certifikovaní horští průvodci, kteří podávají poutavé informace o světě hor a horských chatách. Během velkých prohlídek horských oblastí jsou prezentována témata, která souvisejí s horským hospodářstvím.  

Přírodní a kulturní krajina
Pokrokové využití člověkem změnilo původní krajinu na Wurzeralm i horu Warscheneck. Kulturní vliv člověka je hlavně k poznání skrze obhospodařování lesa a horských chat a pastvin. Soužití přírodní a kulturní krajiny sebou přináší velkou mnohotvárnost životních světů fauny i flóry.

Horský les
Lesní vegetace oblasti Wurzeralm si doposud udržela původní přírodní ráz. Pro horský les je typické, klimatem podmíněné dělení do pásem, která vytvářejí mnoho různých typů lesa na relativně malém prostoru. Jestliže v nižších polohách převažují ještě smíšené lesy listnatých a jehličnatých lesů, obklopují Wurzeralm přírodní jehličnaté lesy, které ještě ve vyšších polohách přecházejí v porosty modřínů a borovice limby. Následně převažuje kleč a zákrsky.  

Vysoké pohoří
Extrémní podmínky vysokého pohoří vylučují se stoupající výškou stále více rostliných druhů. Dlouhá období zasněžení s jen velmi krátkou dobou bez sněhu, velké teplotní rozdíly ve dnem a nocí i mezi severní a jižní stranou, tuhé zimní mrazy a suché klima dovolují, aby v těchto tvrdých podmínkách nad hranicí horského lesa přežívali jen rostliny, které se na zdejší klima specializovaly a dosahují těchto nadmořských výšek jako první.  

Slatina
Zvláštností oblasti Wurzeralm jsou velké slatiny v části Teichlboden. Rašeliniště Oberes a Unteres Filzenmoos vznikla z ledovcového jezera v severní části Vápencových Alp. Na znatelně vyklenutá vrchoviště se v nižších oblastech napojují rašeliniště, využívaná jako horské pastviny. Slatinové oblasti patří k posledním zbytkům původní přírody v naší kulturní krajině. V důsledku odvodňování, těžby rašeliny a zalesňování jsou rašeliniště značně ohroženy. Zatímco vrchoviště se svými na živiny chudými poměry tvoří vhodné vegetační prostředí jen pro zcela specifické druhy rostlin a živočichů, vykazují slatinové oblasti nižších poloh větší rozmanitost přírodních druhů, neboť jsou výživnými látkami zásobovány lépe.    

Hospodářství v horských oblastech
Již v době ledové je doložena přítomnost lidí na Wurzeralm, kde byly na cestách jako lovci.  

Alpy – společné přírodní dědictví
V posledních letech se čím dál více projevují dalekosáhlé změny, které křehký ekosystém Alp ohrožují: postupující rozvoj cestovního ruchu, uzavírání oblastí, výstavba, znečišťování vody a vzduchu, hluk, kontaminace půdy... Na alpské prostředí působí zvláště silně změny globálního klimatu. Předpovídané průměrné oteplování do roku 2100 od 3 až do 5 °C urychluje tání ledovců. Vyšší počet povodní, přírodní katastrofy a sesuvy lavin ve spojení s delšími časovými úseky veder narušují život v Alpách. Zážitkový svět přírody Wurzeraltm NaturErlebnisWelt si klade za cíl posílit vědomí o tom, že jsou Alpy zranitelné, protože jen pokud budou pomáhat všichni, mají oblasti jako Wurzeralm a Alpy naději na budoucnost.   

výchozí bod: Náhorní stanice pozemní lanovky Wurzeralm
cílový bod: Wurzeralm horní stanice lanové dráhy

další informace:
 • okružní cesta
 • možnost ubytování
 • možnost zajistit stravu

Podrobnosti - vycházky
 • tématická cest
dosažitelnost / příjezd

Parkování Wurzeralm lanovka údolní stanice a jízda nahoru lanovkou!

Příjezd veřejnou hromadnou dopravou
Plánovač tras pro individuální turistiku
 • Vhodné pro skupiny
 • Vhodné pro školní třídy
 • Vhodné pro děti (v libovolném věku)
 • Vhodné pro kočárky
 • Domácí zvířata povolena
Výhodné roční období
 • jaro
 • léto
 • podzim

O informace požádejte na výše uvedeném kontaktu.

Wurzeralm zážitkový svet prírody NaturErlebnisWelt - 2 milióny let za 2 hodiny
Pyhrn-Priel Tourismus GmbH
Stiftsplatz 7
4582 Spital am Pyhrn

telefon +43 7563 249 - 99
fax +43 7563 249 - 20
E-Mailspital@pyhrn-priel.net
webwww.urlaubsregion-pyhrn-priel.at
http://www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at

Mluvíme následujícími jazyky

německý
anglicky

Vuci uživatelum

1. Prezentované trasy pro peší turistiku, walking, jízdu na kole, príp. na závodním kole, horskou cyklistiku, jízdu na motocyklu, jízdu na koni, lezení, beh na lyžích, túry na lyžích nebo se snežnicemi atd. je treba chápat jako bezplatné návrhy tras a slouží výlucne jako nezávazná informace. Nemáme v úmyslu uzavrít s uživateli tohoto webu smlouvu. V dusledku využití dat není mezi námi uzavrena žádná smlouva.

Data smí být použita pouze pro soukromé využití; jakékoliv komercní využití je zakázáno. Zejména není dovoleno nabízet data na komercne provozovaných webových stránkách, výmenných platformách atd., nebo je použít k vývoji komercních produktu. Stažením nezískává žádný uživatel práva k dotceným datum.

Poskytnuté návrhy tras byly vytvoreny s maximální pécí; presto neprebíráme žádnou odpovednost za správnost a úplnost informací.

Upozornujeme, že veškeré návrhy tras obsažené na této webové stránce, príp. s nimi související data a informace, nebyly poskytnuty námi, ale tretími osobami (§ 16 ECG). Nemáme žádný vliv na to, zda informace v nich obsažené (napr. vzdálenost, stupen obtížnosti, prevýšení, popis, atd.) jsou autentické, správné a úplné. Neprovádíme kontrolu techto obsahu tretích stran. Z tohoto duvodu neprebíráme žádnou odpovednost za autenticnost, správnost a úplnost informací.

Stavební opatrení nebo jiné vlivy (napr. sesuv pudy, apod.) mohou vést k docasným nebo trvalým zmenám trasy (napr. stržení mostu, apod.). Je možné, že cesta takového typu je zcela nebo zcásti neprujezdná.

Použití dat jakož i využití navrhovaných tras príp. síte cest (jízda, chuze, príprava, atd.) je tedy na vlastní nebezpecí a vlastní odpovednost. Uživatel samotný je odpovedný zejména za výber trasy, orientaci v terénu, dodržování pravidel silnicního provozu, vybavení a výstroj pro trasy uvedené v bode 1 (napr. kola, atd.), za používání prilby, odhad osobní výkonnosti, vyhodnocení rizik a dodržování primerené rychlosti. Odmítáme jakoukoli odpovednost za škody zpusobené použitím navrhovaných tras, a to zejména za úrazy.

 

2. Nekteré trasy vedou po silnicích, na kterých je bežný provoz. Vezmete prosím na vedomí, že tím vzrustá potenciální riziko ohrožení, kterému lze zabránit patricnou opatrností a správným odhadem a uplatnením vlastních schopností. Proto absolvujte neznámé trasy pomalu a se zvýšenou opatrností. Dbejte neustále na potenciální nebezpecí a sledujte prubežne provoz. Neopouštejte popsané trasy.

Možné využití soukromých cest, zvl. lesních cest a zemedelských zásobovacích cest, muže podléhat zákonným omezením, která je treba respektovat a dodržovat.

Platí pravidla pro provoz na pozemních komunikacích. Každý uživatel (napr. cyklista, motocyklista) je odpovedný za dodržování techto pravidel, za rádný stav svého kola/vozidla a jeho dostatecné vybavení (svetla, brzdy, atd.). Každý uživatel je navíc odpovedný za dodržování rychlosti odpovídající podmínkám a vlastním schopnostem a za dodržování dostatecné vzdálenosti od vpredu jedoucího. Durazne doporucujeme jezdit za dobré viditelnosti, používat prilbu a reflexní oblecení (nebo podobné) a používat prípustné osvetlení kola.

 

3. Všechny trasy vyžadují dobrou fyzickou konstituci a kondici, stejne jako detailní prípravu. Durazne doporucujeme absolvovat trasy pouze v optimálním zdravotním stavu.

Doporucujeme uzavrít úrazové pojištení a pojištení odpovednosti za zpusobenou škodu. Používejte cyklistický tachometr, který zobrazuje denní kilometry a je kalibrován na prední kolo.

 

4. Speciálne pro cyklisty na horských kolech - pravidla fair play: Horská cyklistika je jedním z nejkrásnejších rekreacních sportu v prírode. Pri jízde na horských kolech poznáte hory a jezera, horské pastviny a chaty z úplne jiného pohledu. Nekolik pravidel fair play v lese prispeje k bezkonfliktní jízde na horském kole.

a. Chodci mají prednost: Jsme ohleduplní a prátelští k chodcum a turistum. Pri setkání používáme zvonek a jedeme pomalu kolem. V každém prípade se vyhýbáme cestám s velkým poctem chodcu. Ohleduplnost k prírode: Nenecháváme za sebou žádné odpadky.

b. Jízda na polovicní viditelnost: Jezdíme kontrolovanou rychlostí, pripraveni brzdit a na polovicní viditelnost, a to zejména v zatáckách, protože je treba kdykoli pocítat s prekážkami. Poškození cest, kameny, vetve, docasne uložené drevo, dobytek, pastevní rošty, závory, tažné lesní stroje, vozidla s povolením vjezdu jsou nebezpecí, na které musíme být pripraveni.

c. ‚Don´t drink and drive!’ K horské cyklistice nepatrí alkohol. Ohleduplnost na odpocívadle (manipulace se stojany, znecištená obuv nebo oblecení). Poskytnout první pomoc je povinnost!

d. Znacené trasy, zákazy jízdy a uzávery: Dodržujeme znacené trasy a uzávery a akceptujeme, že cesty slouží predevším k zemedelskému a hospodárskému využití! Uzávery jsou casto nezbytné v našem vlastním zájmu. Jízda na kole mimo trasu a mimo povolené hodiny je trestná a delá z nás nelegálních cyklisty.

e. Jsme v lese hosté a chováme se jako hosté, a to i vuci lesníkum a lovcum, príp. dalším zamestnancum. Pri horské cyklistice je telefonování a hudba z prehrávacu tabu! Je vyžadována plná koncentrace.

f. Zabranme zbytecnému hluku. S ohledem na volne žijící zvírata jezdíme pouze za plného denního svetla. Jezdíme zásadne vždy (i do kopce) s prilbou! Balícek pro pomoc v nouzi s sebou: Vždy s sebou vezeme sadu pro opravu a obvazy.

g. Správné sebehodnocení: Nepretežujeme se z hlediska techniky jízdy, ani z hlediska kondice. Respektujeme stupen obtížnosti trasy a správne odhadujeme své cyklistické zkušenosti a schopnosti (brzdy, zvonek, svetla)!

h. Zavíráme branky u ohrad pastvin: Blížíme se k pasoucímu se dobytku krokem a po prujezdu zavreme všechny branky u ohrad. Zabranme únikovým a panickým reakcím zvírat. Potešení a sportovním výzvám v horách a v lese už nestojí nic v ceste!

i. Pravidla pro provoz na pozemních komunikacích: Na všech trasách pro horskou cyklistiku platí pravidla pro provoz na pozemních komunikacích, která dodržujeme. Naše kolo musí být proto v bezvadném technickém stavu a musí být patricne vybaveno, tzn. brzdami, zvonkem, svetly. Horská kola tak jako tak kontrolujeme a udržujeme pravidelne.

 

5. Za obsah externích internetových stránek neprebíráme žádnou odpovednost; zejména neprijímáme žádnou odpovednost za jejich prohlášení a obsahy. Nemáme navíc žádný vliv na podobu a obsah stránek, na které se lze dostat z www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at. Neprobíhá prubežná kontrola stránek, na které se lze dostat z www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at. Obsah stránek, na které se lze dostat z www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at nepovažujeme za náš vlastní.

 

Vuci bloggerum

UPOZORNENÍ:

1. Všechny doporucené návrhy tras pro peší turistiku, walking, jízdu na kole, príp. na závodním kole, horskou cyklistiku, jízdu na motocyklu, jízdu na koni, lezení, beh na lyžích, túry na lyžích nebo se snežnicemi atd. jakož i ostatní údaje a informace jsou bezplatné. Neneseme za ne odpovednost, a to zejména za presnost informací, ani odpovednost za jakékoliv následky zpusobené využíváním vašeho návrhu tretí stranou (zejména uživateli této webové stránky). Vámi poskytnuté návrhy tras, stejne jako další údaje a informace nejsou z naší strany overovány.

Nemáme v úmyslu uzavrít smlouvu s osobami, které na této stránce prezentují návrhy tras ci jiné údaje a informace. V dusledku poskytnutí dat (informací) není mezi námi uzavrena žádná smlouva.

Doporucením návrhu trasy prebíráte zvláštní odpovednost vuci jiným sportovcum. Berte prosím tuto odpovednost vážne a popisujte váš návrh trasy s maximální peclivostí a podle nejlepšího vedomí a svedomí. 

 

2. Vaše návrhy tras proto musí obsahovat alespon tato kritéria, formulovaná jasným a jednoznacným zpusobem:

• Výchozí bod

• Podrobný popis trasy

• Vzdálenost/celková délka 

• Stupen obtížnosti

• Nebezpecná místa

• Prumerná doba jízdy

• Prevýšení

• Cílový bod

 

Pokud je to možné, uvedte navíc výškový profil.

 

3. Prezentací doporucení návrhu trasy z vaší strany nás poverujete k uložení vašeho návrhu trasy, príp. vašich údaju na naší webové stránce a k jejich trvalému zprístupnení tretím stranám, zvlášte uživatelum tohoto webu. Vyhrazujeme si právo kdykoli bez upozornení kvuli jakémukoli duvodu zcela nebo zcásti zablokovat nebo smazat vámi poskytnuté návrhy tras. Nevyplývají vám z toho žádné nároky jakéhokoli druhu.

Dekujeme za vaši ochotu!

 

4. Za obsah externích internetových stránek neprebíráme žádnou odpovednost; zejména neprijímáme žádnou odpovednost za jejich prohlášení a obsahy. Nemáme navíc žádný vliv na podobu a obsah stránek, na které se lze dostat z www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at. Neprobíhá prubežná kontrola stránek, na které se lze dostat z www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at. Obsah stránek, na které se lze dostat z www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at nepovažujeme za náš vlastní.

Stáhnout GPS data
Vytvořit PDF

CZ: Tour-Details

výchozí místo: 4582 Spital am Pyhrn
Cílové místo: 4582 Spital am Pyhrn

délka trvání: 1h 48m
délka: 6,0 kilometer
Výškové metry (vzestupně): 166m
Výškové metry (sestupně): 161m

nejnižší bod: 1.355m
nejvyšší bod: 1.436m
Obtížnost: velmi lehký, -á, -é
Kondice: velmi lehký, -á, -é
panoráma: skvělé panorama

povrch cesty:
štěrk, suť

powered by TOURDATA