© Pytlácká stezka Pyhrn-Priel | Foto: TVB Pyhrn-Priel / D. Pernkopf
© Pytlácká stezka Pyhrn-Priel | Foto: TVB Pyhrn-Priel / D. Pernkopf
Pohled na zeď s krajinou v Pyhrn-Priel.
Hledám
Hledat
Zavřít

Cesta Vápencovými Alpami, etapa 3

 • možnost ubytování

 Interaktivní výškový profil

Stáhnout GPS data
Vytvořit PDF

CZ: Tour-Details

Číslo turistické cesty: 492
výchozí místo: 4462 Reichraming
Cílové místo: 4462 Reichraming

délka trvání: 5h 3m
délka: 14,7 kilometer
Výškové metry (vzestupně): 777m
Výškové metry (sestupně): 652m

nejnižší bod: 466m
nejvyšší bod: 1.105m
Obtížnost: střední
Kondice: střední
panoráma: výlet snů

povrch cesty:
Asfalt, Turistická cesta

powered by TOURDATA

Cesta Vápencovými Alpami, etapa 3 - Divočina & divoká zvěř: ANLAUFALM - EBENFORSTALM
Z Anlaufalm vás zavede 3. etapa do divočiny Národního parku Kalkalpen. Soutěskou Große Klause na Ebenforstalm. Cesta z Anlaufalm vede po polní cestě přes pastviny. Za mírnou zatáčkou si zase můžete vychutnávat nádherné výhledy na národní park. Po několika minutách chůze odbočíte z polní cesty doleva k malému potůčku. Už zdálky uvidíte uprostřed pastviny značku turistické cesty. Na této křižovatce se vydáte doleva přes Hochschlacht (varianta – viz popis) k vodopádu Schleierwasserfall a po stezce ve skalách projdete roklinou Große Schlucht k Annerlsteg – tato varianta je z hlediska krajiny mimořádně půvabná a vede jedinečnou přírodou, ovšem určena je spíše zdatným turistům, protože sestup přes Hochschlacht je velmi příkrý.

Vpravo cesta zachází po několika krocích do lesa a zpočátku vede po rovině. Po krátké chůzi lesem vede cesta v serpentinách prudce dolů ke staré lesnické cestě. Ta tvoří hranici národního parku a několik minut vede jen po rovině. Pak odbočí v pravotočivé zatáčce doleva a zahne do lesa. Pokud byste šli po lesnické cestě stále rovně, dostali byste se k odbočce, která vede doprava směrem na Brunnbach zase zpět.

U odbočky vede cesta po několika krocích do lesa a pokračuje prudce dolů. Vlevo je velmi strmé úbočí. Po příkrém sestupu přejdete potůček, který se plní vodou jen za dešťů. Půjdete podél potoka dolů, přejdete dřevěnou lávku, až narazíte opět na starou lesnickou cestu.

Po ní půjdete relativně po rovině opět doprava, až na nejbližší křižovatku. Vpravo byste mohli jít po této cestě zase do Brunnbachu. Vlevo se jde přes Keixen k potoku Großer Bach. Půjdete pohodlně z kopce po staré polní cestě, až na louce narazíte na polorozpadlou chatu "Keixen" (bývalá lovecká chata). Cesta vede doprava kolem chaty zase do lesa a po staré lesnické cestě až k potoku Großer Bach.

Podél potoka Großer Bach půjdete po cyklostezce Hintergebirgsradweg asi 20 minut až k chatě Große Klaushütte (488 m). Große Klaushütte kdysi sloužila jako ubytovna pro dřevorubce ve zdejších horách a dnes je oblíbeným místem, kde se můžete posilnit.

Po odpočinku a občerstvení na Große Klaushütte se brzy dostanete k tunelu. Před tunelem vede doleva cesta na „Kleine Klaushütte“, odkud se můžete podívat na soutěsku Große Klause. Při vstupu do tunelu se po několika krocích automaticky zapne osvětlení. Hned za tunelem vede několik schodů k bývalé Große Klause.

Oblast Reichraminger Hintergebirge byla už od středověku využívána k přibližování dřeva. Dřevo z Hintergebirge se plavilo po zdejších řekách. Na různých místech byla vybudována stavidla a po vodě z jarního tání bylo dřevo plaveno až do Reichramingu. Große Klause byla svého druhu největší plavební cestou a současně poslední před Reichramingem. Odsud se plavilo veškeré dřevo až do Reichramingu. Z důvodů kůrovcové kalamity byla nakonec postavena až do Hintergebirge lesní železnice, která plavení dřeva nahradila. V roce 1971 tudy projel poslední vlak. Dnes si mohou milovníci přírody projet bývalou trasu lesní železnice na kolech po cyklostezce Hintergebirgsradweg, která vede národním parkem.Projdete druhým tunelem a téměř po rovině půjdete po cyklostezce po proudu potoka až k první odbočce, která vede doleva přes Großer Bach u „Rabenbachbrücke“. Tady začíná horolezecká stezka na Ebenforstalm.

Hned za mostem vede cesta doprava, po rovině po lesnické cestě bukovým lesem podél potoka Großer Bach. Lesnická cesta pozvolna stoupá a vy se dostáváte stále výš nad potok. Pak přijde levotočivá zatáčka, ve které uhýbá lesnická cesta od údolí potoka Großer Bach a směřuje do oblasti Kohlersgraben. Tady se na cestu napojuje i 2. výstup horolezecké stezky od vody. Půjdete po lesnické cestě až za následující zatáčku, kde cesta odbočuje na křižovatce doprava na starou, opuštěnou lesnickou cestu. Odtud půjdete o něco strměji až na konec staré lesnické cesty k točně. Na konci točny vede turistická cesta po krásné lesní cestě stále do kopce směrem na Ebenforstalm. Pokud byste šli po této staré cestě dál, byla by spojnicí přes Klaushof na Ebenforstalm. V půli cesty však odbočuje doprava horolezecká stezka, cestu ukazují kamenní mužíci "Stoamandln".

Odsud vede do údolí poněkud příkrá pěšina po svahu dolů k potoku. Potok má vodu jen po deštích, takže ho bez problémů přejdete. Za potokem si můžete chvilku odpočinout. Následujících 150 až 200 metrů půjdete lesem strmě a klikatě do kopce. Při poněkud obtížném výstupu vám pomohou lana. Po tomto krátkém a namáhavém úseku vyjdete zpod skalní stěny a půjdete ve svahu po krásné lesní cestě nad srázem. Tady doporučujeme opatrnost, svah vlevo je extrémně příkrý. Podél cesty můžete vidět zajímavé suché stromy porostlé houbami. Cesta se pak stáčí doprava a vede lesem kolem staré kamenné zdi na lesní cestu.Odtud už není daleko na Ebenforstalm. Půjdete pár minut rovně po lesnické cestě až na křižovatku, kde odbočíte doprava na další lesnickou cestu. Po několika minutách se dostanete na další křižovatku, kde půjdete rovně.

Po několika krocích se ocitnete u vstupu na tematickou cestu „Wollgras, Alm und Wasserschwinde“. Sytá půda pastvin, suchopýr, vřesoviště a temně zelené smrkové lesy skrývají nejedno tajemství. Zurčící potůček mizí náhle v lese, nenápadná rašelina vypráví 8 000 let starý příběh a skalní kazatelny Trämpel a Alpstein dokazují, že je veškerá geologie postavena na hlavu. Tato tematická cesta je ukázkou rozmanitosti světa hor na Ebenforstu. Můžete si ji projít po dřevěné lávce těsně nad terénem lesa a pastvin. V pozdním jarním období rozkvétají na horských pastvinách rašeliníky, upolín evropský, dva druhy suchopýru, rosnatka a různé orchideje, např. prstnatec májový, pětiprstka žežulník a prstnatec Fuchsův.

Z horské pastviny už vidíte o něco výše Ebenforstalm, cíl dnešní etapy.
výchozí bod: Anlaufalm v Národním parku Kalkalpen
cílový bod: Ebenforstalm

další informace:
 • možnost ubytování

Podrobnosti - vycházky
 • tématická cest
dosažitelnost / příjezd

Anlaufalm je Brunnbach během 1,5 hodiny

Příjezd veřejnou hromadnou dopravou
Plánovač tras pro individuální turistiku
 • Vhodné pro skupiny
 • Vhodné pro jednotlivce
 • Vhodné s přáteli
 • Vhodné ve dvou
Výhodné roční období
 • jaro
 • léto
 • podzim
 • časná zima

O informace požádejte na výše uvedeném kontaktu.


Cesta Vápencovými Alpami, etapa 3
Tourismusverband Steyr und die Nationalpark Region
Stadtplatz 27
4400 Steyr

telefon +43 7252 53229 - 0
E-Mail info@steyr-nationalpark.at
web www.steyr-nationalpark.at/
https://www.steyr-nationalpark.at/

Mluvíme následujícími jazyky

německý

Vuci uživatelum

1. Prezentované trasy pro peší turistiku, walking, jízdu na kole, príp. na závodním kole, horskou cyklistiku, jízdu na motocyklu, jízdu na koni, lezení, beh na lyžích, túry na lyžích nebo se snežnicemi atd. je treba chápat jako bezplatné návrhy tras a slouží výlucne jako nezávazná informace. Nemáme v úmyslu uzavrít s uživateli tohoto webu smlouvu. V dusledku využití dat není mezi námi uzavrena žádná smlouva.

Data smí být použita pouze pro soukromé využití; jakékoliv komercní využití je zakázáno. Zejména není dovoleno nabízet data na komercne provozovaných webových stránkách, výmenných platformách atd., nebo je použít k vývoji komercních produktu. Stažením nezískává žádný uživatel práva k dotceným datum.

Poskytnuté návrhy tras byly vytvoreny s maximální pécí; presto neprebíráme žádnou odpovednost za správnost a úplnost informací.

Upozornujeme, že veškeré návrhy tras obsažené na této webové stránce, príp. s nimi související data a informace, nebyly poskytnuty námi, ale tretími osobami (§ 16 ECG). Nemáme žádný vliv na to, zda informace v nich obsažené (napr. vzdálenost, stupen obtížnosti, prevýšení, popis, atd.) jsou autentické, správné a úplné. Neprovádíme kontrolu techto obsahu tretích stran. Z tohoto duvodu neprebíráme žádnou odpovednost za autenticnost, správnost a úplnost informací.

Stavební opatrení nebo jiné vlivy (napr. sesuv pudy, apod.) mohou vést k docasným nebo trvalým zmenám trasy (napr. stržení mostu, apod.). Je možné, že cesta takového typu je zcela nebo zcásti neprujezdná.

Použití dat jakož i využití navrhovaných tras príp. síte cest (jízda, chuze, príprava, atd.) je tedy na vlastní nebezpecí a vlastní odpovednost. Uživatel samotný je odpovedný zejména za výber trasy, orientaci v terénu, dodržování pravidel silnicního provozu, vybavení a výstroj pro trasy uvedené v bode 1 (napr. kola, atd.), za používání prilby, odhad osobní výkonnosti, vyhodnocení rizik a dodržování primerené rychlosti. Odmítáme jakoukoli odpovednost za škody zpusobené použitím navrhovaných tras, a to zejména za úrazy.

 

2. Nekteré trasy vedou po silnicích, na kterých je bežný provoz. Vezmete prosím na vedomí, že tím vzrustá potenciální riziko ohrožení, kterému lze zabránit patricnou opatrností a správným odhadem a uplatnením vlastních schopností. Proto absolvujte neznámé trasy pomalu a se zvýšenou opatrností. Dbejte neustále na potenciální nebezpecí a sledujte prubežne provoz. Neopouštejte popsané trasy.

Možné využití soukromých cest, zvl. lesních cest a zemedelských zásobovacích cest, muže podléhat zákonným omezením, která je treba respektovat a dodržovat.

Platí pravidla pro provoz na pozemních komunikacích. Každý uživatel (napr. cyklista, motocyklista) je odpovedný za dodržování techto pravidel, za rádný stav svého kola/vozidla a jeho dostatecné vybavení (svetla, brzdy, atd.). Každý uživatel je navíc odpovedný za dodržování rychlosti odpovídající podmínkám a vlastním schopnostem a za dodržování dostatecné vzdálenosti od vpredu jedoucího. Durazne doporucujeme jezdit za dobré viditelnosti, používat prilbu a reflexní oblecení (nebo podobné) a používat prípustné osvetlení kola.

 

3. Všechny trasy vyžadují dobrou fyzickou konstituci a kondici, stejne jako detailní prípravu. Durazne doporucujeme absolvovat trasy pouze v optimálním zdravotním stavu.

Doporucujeme uzavrít úrazové pojištení a pojištení odpovednosti za zpusobenou škodu. Používejte cyklistický tachometr, který zobrazuje denní kilometry a je kalibrován na prední kolo.

 

4. Speciálne pro cyklisty na horských kolech - pravidla fair play: Horská cyklistika je jedním z nejkrásnejších rekreacních sportu v prírode. Pri jízde na horských kolech poznáte hory a jezera, horské pastviny a chaty z úplne jiného pohledu. Nekolik pravidel fair play v lese prispeje k bezkonfliktní jízde na horském kole.

a. Chodci mají prednost: Jsme ohleduplní a prátelští k chodcum a turistum. Pri setkání používáme zvonek a jedeme pomalu kolem. V každém prípade se vyhýbáme cestám s velkým poctem chodcu. Ohleduplnost k prírode: Nenecháváme za sebou žádné odpadky.

b. Jízda na polovicní viditelnost: Jezdíme kontrolovanou rychlostí, pripraveni brzdit a na polovicní viditelnost, a to zejména v zatáckách, protože je treba kdykoli pocítat s prekážkami. Poškození cest, kameny, vetve, docasne uložené drevo, dobytek, pastevní rošty, závory, tažné lesní stroje, vozidla s povolením vjezdu jsou nebezpecí, na které musíme být pripraveni.

c. ‚Don´t drink and drive!’ K horské cyklistice nepatrí alkohol. Ohleduplnost na odpocívadle (manipulace se stojany, znecištená obuv nebo oblecení). Poskytnout první pomoc je povinnost!

d. Znacené trasy, zákazy jízdy a uzávery: Dodržujeme znacené trasy a uzávery a akceptujeme, že cesty slouží predevším k zemedelskému a hospodárskému využití! Uzávery jsou casto nezbytné v našem vlastním zájmu. Jízda na kole mimo trasu a mimo povolené hodiny je trestná a delá z nás nelegálních cyklisty.

e. Jsme v lese hosté a chováme se jako hosté, a to i vuci lesníkum a lovcum, príp. dalším zamestnancum. Pri horské cyklistice je telefonování a hudba z prehrávacu tabu! Je vyžadována plná koncentrace.

f. Zabranme zbytecnému hluku. S ohledem na volne žijící zvírata jezdíme pouze za plného denního svetla. Jezdíme zásadne vždy (i do kopce) s prilbou! Balícek pro pomoc v nouzi s sebou: Vždy s sebou vezeme sadu pro opravu a obvazy.

g. Správné sebehodnocení: Nepretežujeme se z hlediska techniky jízdy, ani z hlediska kondice. Respektujeme stupen obtížnosti trasy a správne odhadujeme své cyklistické zkušenosti a schopnosti (brzdy, zvonek, svetla)!

h. Zavíráme branky u ohrad pastvin: Blížíme se k pasoucímu se dobytku krokem a po prujezdu zavreme všechny branky u ohrad. Zabranme únikovým a panickým reakcím zvírat. Potešení a sportovním výzvám v horách a v lese už nestojí nic v ceste!

i. Pravidla pro provoz na pozemních komunikacích: Na všech trasách pro horskou cyklistiku platí pravidla pro provoz na pozemních komunikacích, která dodržujeme. Naše kolo musí být proto v bezvadném technickém stavu a musí být patricne vybaveno, tzn. brzdami, zvonkem, svetly. Horská kola tak jako tak kontrolujeme a udržujeme pravidelne.

 

5. Za obsah externích internetových stránek neprebíráme žádnou odpovednost; zejména neprijímáme žádnou odpovednost za jejich prohlášení a obsahy. Nemáme navíc žádný vliv na podobu a obsah stránek, na které se lze dostat z www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at. Neprobíhá prubežná kontrola stránek, na které se lze dostat z www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at. Obsah stránek, na které se lze dostat z www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at nepovažujeme za náš vlastní.

 

Vuci bloggerum

UPOZORNENÍ:

1. Všechny doporucené návrhy tras pro peší turistiku, walking, jízdu na kole, príp. na závodním kole, horskou cyklistiku, jízdu na motocyklu, jízdu na koni, lezení, beh na lyžích, túry na lyžích nebo se snežnicemi atd. jakož i ostatní údaje a informace jsou bezplatné. Neneseme za ne odpovednost, a to zejména za presnost informací, ani odpovednost za jakékoliv následky zpusobené využíváním vašeho návrhu tretí stranou (zejména uživateli této webové stránky). Vámi poskytnuté návrhy tras, stejne jako další údaje a informace nejsou z naší strany overovány.

Nemáme v úmyslu uzavrít smlouvu s osobami, které na této stránce prezentují návrhy tras ci jiné údaje a informace. V dusledku poskytnutí dat (informací) není mezi námi uzavrena žádná smlouva.

Doporucením návrhu trasy prebíráte zvláštní odpovednost vuci jiným sportovcum. Berte prosím tuto odpovednost vážne a popisujte váš návrh trasy s maximální peclivostí a podle nejlepšího vedomí a svedomí. 

 

2. Vaše návrhy tras proto musí obsahovat alespon tato kritéria, formulovaná jasným a jednoznacným zpusobem:

• Výchozí bod

• Podrobný popis trasy

• Vzdálenost/celková délka 

• Stupen obtížnosti

• Nebezpecná místa

• Prumerná doba jízdy

• Prevýšení

• Cílový bod

 

Pokud je to možné, uvedte navíc výškový profil.

 

3. Prezentací doporucení návrhu trasy z vaší strany nás poverujete k uložení vašeho návrhu trasy, príp. vašich údaju na naší webové stránce a k jejich trvalému zprístupnení tretím stranám, zvlášte uživatelum tohoto webu. Vyhrazujeme si právo kdykoli bez upozornení kvuli jakémukoli duvodu zcela nebo zcásti zablokovat nebo smazat vámi poskytnuté návrhy tras. Nevyplývají vám z toho žádné nároky jakéhokoli druhu.

Dekujeme za vaši ochotu!

 

4. Za obsah externích internetových stránek neprebíráme žádnou odpovednost; zejména neprijímáme žádnou odpovednost za jejich prohlášení a obsahy. Nemáme navíc žádný vliv na podobu a obsah stránek, na které se lze dostat z www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at. Neprobíhá prubežná kontrola stránek, na které se lze dostat z www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at. Obsah stránek, na které se lze dostat z www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at nepovažujeme za náš vlastní.

 Interaktivní výškový profil

Stáhnout GPS data
Vytvořit PDF

CZ: Tour-Details

Číslo turistické cesty: 492
výchozí místo: 4462 Reichraming
Cílové místo: 4462 Reichraming

délka trvání: 5h 3m
délka: 14,7 kilometer
Výškové metry (vzestupně): 777m
Výškové metry (sestupně): 652m

nejnižší bod: 466m
nejvyšší bod: 1.105m
Obtížnost: střední
Kondice: střední
panoráma: výlet snů

povrch cesty:
Asfalt, Turistická cesta

powered by TOURDATA