Uw aanvraag

Aub alle * invullen.

Als u contact met ons opneemt via het formulier op de website of per e-mail, worden uw gegevens gedurende zes maanden bewaard om het verzoek te verwerken en in geval van vervolgvragen. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

naar het privacybeleid

ALGEMEEN PRIVACYBELEID

(geldig vanaf 01.01.2019)

1. Introductie, geldigheid

1.1. Dit algemene privacybeleid (ADE) is van toepassing - behoudens een speciaal privacybeleid - op de verwerking van alle persoonlijke gegevens (zie punt 3.1.) In de volgende faciliteiten:

i. Pyhrn-Priel Tourismus GmbH

FN 216132t, LG Steyr
Bahnhofstraße 2 , 4580 Windischgarsten
Contactgegevens voor vragen / intrekkingen: Fax: +43 (0) 7562 5266-10 / E-Mail: info@pyhrn-priel.net

ii. Bureau voor toerisme Pyhrn-Priel Toeristische vereniging

iSd Oö. toerisme wet
Bahnhofstraße 2 , 4580 Windischgarsten

iii. Toeristische recreatievoorzieningen Pyhrn-Priel GmbH

FN 237954h, LG Steyr
Hauptstraße 5, 4580 Windischgarsten

en eventuele toekomstige andere rechtspersonen die rechtspersoonlijkheid bezitten of verwerven, waarvan de meerderheid in handen is van een of meer van de bovengenoemde entiteiten (TOERISME PYHRN-PRIEL).

1.2. De bescherming van persoonsgegevens en de naleving van de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming - de wijziging van Verordening (EU) 2016/679 (betreffende de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer en tot intrekking van Richtlijn Verordening 95/46 / EG van de Data Protection - DSGVO) en de data Protection Act 2018, BGBl I nr 165/1999 (zoals gewijzigd DSG 2018) -. ten TOERISME Pyhrn-Priel hoogste prioriteit. Hieronder worden de ADE overeenkomstig artikel 13 en 14 DSGVO benodigde gegevens en een overzicht van, de doeleinden waarvoor verwerkte persoonsgegevens van TOERISME Pyhrn-Priel en hoe TOERISME Pyhrn-Priel zorgt voor de bescherming van deze gegevens.

1.3. ADE kan altijd worden gevonden bij https://www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at/datenschutz.html elektronisch gedrukt, gedownload en opgeslagen op een opslagmedium.

1.4. De termen die in deze ADE worden gebruikt, zijn gedefinieerd zoals gedefinieerd in artikel 4 GDPR.

 

2e verantwoordelijke persoon, functionaris voor gegevensbescherming

2.1. Verantwoordelijke persoon in de zin van Art 4 Z 7 DSGVO is die in punt 1.1. aangehaald, contractpartij, precontractuele actie of onderworpen aan de wettelijke verplichting om gegevens te verwerken. De website www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at (WEBSITE) wordt beheerd door Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, zodat deze verantwoordelijk is voor alle gegevensverwerking met betrekking tot de WEBSITE. Moet de verantwoordelijkheid voor gegevensverwerking tussen de onder punt 1.1. In geval van twijfel is Pyhrn-Priel Tourismus GmbH verantwoordelijk.

2.2. Data Protection Officer van de 1.1. genoemde faciliteiten is:

KPMG Security Services GmbH
FN 356786k, HG Vienna
Filiaal Linz, Kudlichstraße 41, 4020 Linz
E-mail: DSBA-pyhrn-priel@kpmg.at

 

3. verwerking van persoonsgegevens in het algemeen

3.1. TOERISME Pyhrn-Priel verwerkt (zie artikel 4 Z2 DSGVO) persoonsgegevens (DATA) van individuen (INTERESSE) in de zin van artikel 4, Z1 DSGVO.

3.2. De betrokken term is sekseneutraal te begrijpen en geldt voor alle categorieën van de verwerking van gegevens van de betrokkenen. Onder hen zijn onder andere, met name de leden, prospects, klanten en andere contractuele partner TOERISME Pyhrn-Priel (in het bijzonder leveranciers, onderaannemers en consultants) evenals hun contacten, werknemers, sollicitanten en gebruikers van de online service (SITE) van het toerisme Pyhrn-Priel (zie VOORBIJ punt 4).

3.3. TOERISME Pyhrn-Priel verwerkt gegevens in overeenstemming met het soort ff in 5 DSGVO beginselen inzake gegevensbescherming vastgesteld, en alleen als ten minste één voorwaarde wettigheid in de zin van artikel 6 DSGVO is voldaan, in het bijzonder, als de gegevensverwerking

 • die nodig zijn om uit te voeren pre-actie, uitgevoerd op verzoek van de betrokken persoon, of om een ​​contract met de getroffen (artikel 6 brandt b) uit te voeren,
 • is vereist om een ​​wettelijke verplichting na te komen waaraan TOERISME Pyhrn-Priel subject (Art verlicht 6 c),
 • aan de overheersende rechtmatig belang toerisme Pyhrn-Priel of een derde partij te behouden is vereist (type 6 brandt f), of
 • in de aanwezigheid van de toestemming van een patiënt voor een of meer specifieke redenen (artikel 6 stak een).

3.4. TOERISME Pyhrn-Priel verwerkt ook speciale categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9, paragraaf 1 DSGVO (gevoelige gegevens). Dit zijn persoonlijke gegevens, die aanleiding geven tot raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, evenals genetische en biometrische gegevens die uniek iden tification van een natuurlijke persoon, medische gegevens of seksuele leven of seksuele geven Orientie-tie van een natuurlijke persoon. GEVOELIGE DATA verwerkt TOERISME Pyhrn-Priel wanneer een geval van artikel 9 2 DSGVO aanwezig, vooral wanneer dit door (arbeid en sociale) voorschriften noodzakelijk (artikel 9 2 lit b, g, h en j) of wanneer zij van de getroffenen vrijwillig aangegeven (zoals bij CVs Stellenbe-adverteerders) of beschreven (artikel 9 2 lit a en e).

3.5. Ook de overdracht van gegevens via vakantie Pyhrn-Priel treedt alleen voor zover toegestaan ​​of vereist door de desbetreffende wetgeving, met name op basis van artikel 6 staat vermeld DSGVO waar gevoelige gegevens van een geval van artikel 9 2 DSGVO of processors in overeenstemming met artikel 28 DSGVO. Binnen de lichamen van TOERISME Pyhrn-Priel de locaties of organisatie-eenheden en medewerkers die gegevens die nodig is om de contractuele en wettelijke verplichtingen en hun rechtmatige belangen ontvangen vervullen. DATA klanten wanneer dat nodig is gepasseerd voor de vervulling-long van een contract met de klant op dat zich bezighield met de uitvoering van contracten Ver-contract partners door TOERISME Pyhrn-Priel (zoals onderaannemers, hotels, banken / payment service providers). Maar in geen gegevens worden voor reclame of marketing doeleinden of soortgelijke doorgegeven.

3.6. Een geautomatiseerde besluitvorming (profilering in de zin van artikel 4, Z4 DSGVO) vindt niet plaats in TOERISME Pyhrn-Priel.

 

4. Gegevensverwerking in het bijzonder, gegevenscategorieën

4.1. Verwerking van gegevens van de leden van de vereniging

TOERISME Pyhrn-Priel verwerkt op een wettelijke basis (artikel 6 lid 1 helder c) DSGVO) gegevens van Ver-bandleden en hun gevestigde exploitanten en zo nodig cijfers hebben betrekking op deze personen (werknemers).

4.2. in contact brengen

Terwijl het in contact brengen TOERISME Pyhrn-Priel de informatie van de betrokkene te verwerken (bijvoorbeeld contactgegevens, stamgegevens en communicatiegegevens) ten behoeve van de bewerking contactverzoek en de verwerking overeenkomstig artikel 6 1 lit b) DSGVO. Met name worden gegevens gebruikt door geïnteresseerden aanbod TOERISME Pyhrn-Priel voor zover dit noodzakelijk is voor de overdracht van gerichte aanbiedingen aan de potentiële klant. Om vragen en vervolgvragen te beantwoorden, worden de bijbehorende gegevens opgeslagen gedurende een periode van zes maanden nadat de contactpersoon is gemaakt en vervolgens is verwijderd.

4.3. Verwerking (pre- / post-) contractuele relaties en communicatie

voor het doel van de verwerking (Pre / Post) van de contractuele relaties met inbegrip van de communicatie op basis van artikel 6 1 lit b) DSGVO DATA (afhankelijk van de aard van de rechtsverhouding bepaald contact, stam, contract / order / facturering -, communicatie en betalingsgegevens, eventueel met inbegrip van credit card gegevens) van de contractuele partners en hun contactpersonen in het lange proces 14 volgens punt. Voor boekingen via de webshop, zie punt 8.

4.4. Pyhrn-Priel Cards

TOERISME Pyhrn-Priel verwerkt op basis van artikel 6 1 nodig stak de (bij het bestellen van een Pyhrn Priel Pyhrn-Priel actieve kaart, seizoensgebonden kaart, BikeCard, FlyCard en sport arena kaart) gevraagd en die nodig zijn om de dienst of kaartgebruik b uit te voeren) DSGVO en andere vrijwillig bekend uit de getroffen om de prestaties gegeven data te optimaliseren (afhankelijk van het type kaart, bijvoorbeeld contact, gewone en betalingsgegevens, alsmede de locatie / bestemming, datum / duur en aantal aangeboden of gebruikte diensten). Verplichte GEGEVENS worden dienovereenkomstig gemarkeerd tijdens het bestelproces.

4.5. direct mail

Ontvangt TOERISME Pyhrn-Priel het e-mailadres van de getroffen in verband met een United-aankoop of een dienst is, TOERISME Pyhrn-Priel vanwege hun rechtmatig belang in overeenstemming met artikel 6 lid 1 helder f) DSGVO recht via e-mail direct mail in de vorm van informatie en indieningen voor eigen of soortgelijke producten en diensten. Betrokken ondernemingen hebben het recht om op elk gewenst moment (insbeson-dere ook in de overdracht van e-mails) verzetten tegen de verwerking ze plaatst van de respectievelijke gegevens voor het doel van dergelijke reclame (zie punt 16.8.).

4.6. Medewerkers en sollicitanten

Bovendien, contractuele en wettelijke basis zal (werk) (artikel 6 1 verlicht b) en c) DSGVO) data (in het bijzonder contact, romp, communicatie, personeelsadministratie en loonadministratie gegevens), alsmede op grond van artikel 9, 2 DSGVO GEVOELIGE GEGEVENS (bijv. Sofinummer en ziekteverlof) worden ook verwerkt door werknemers en sollicitanten. Als een onlineformulier beschikbaar wordt gesteld voor aanvragen, worden de GEGEVENS die vereist zijn voor de beoordeling van de toepassing dienovereenkomstig gemarkeerd. Daarnaast kunnen aanvragers vrijwillig aanvullende informatie verstrekken. Ten behoeve van contact met klanten en aannemers 12 Abs 2018 professionele contactinformatie en portretfoto's van medewerkers kunnen op basis van rechtmatig belang heeft bij de toeristische Pyhrn-Priel op een glad business processen op grond van artikel 6 1 lit f) DSGVO en § 2 Z 4 DSG op de SITE worden gepubliceerd.

 

5. Toestemming

5.1. Indien nodig - d.w.z. mits er geen ander in artikel 6 DSGVO of gevoelige gegevens geen ander geval van artikel 9, paragraaf 2 DSGVO is voldaan vermeld staat - zal TOERISME Pyhrn-Priel de toestemming van de betrokken zoeken. zijn mits het desbetreffende voorstel door het toerisme Pyhrn-Priel niet verplicht DATA vrijwillig bekend (als voor optimale prestaties op de Pyhrn-Priel kaarten of in sollicitatiebrieven en cv's), verleende hij dat zijn uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van gegevens door TOERISME Pyhrn PRIEL volgens deze ADE. De AFFECTED heeft het recht om toestemming die op enig moment is verleend geheel of gedeeltelijk in te trekken. De herroeping moet naar TOURISM PYHRN-PRIEL worden gestuurd (contactgegevens zie punt 1.1). Hoewel de intrekking van de toestemming aan een bepaalde vorm gebonden is, wordt de verklaring van herroeping aanbevolen (bijvoorbeeld brief, e-mail of fax) in te schrijven als bewijsmateriaal.

5.2. De intrekking van de toestemming van de data in een gegevensverwerkingseenheid maakt de verwerking van gegevens op basis van andere omstandigheden in de zin van artikel 6 DSGVO of andere gevoelige gegevens van een geval van artikel 9 2 DSGVO en de legitimiteit van het resultaat van de toestemming voor de herroeping de verwerking is onaangetast.

 

6. WEBSITE, verzameling van toegangsgegevens en logbestanden

6.1. Mensen kunnen de WEBSITE bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. TOERISME Pyhrn-Priel (in het bijzonder belast met: Pyhrn-Priel Tourismus GmbH) verzamelt en processen binnen de werking van haar site daarom alleen DATA technische aard over een toegang tot de server waarop deze dienst is (server log-bestanden), door het toerisme Pyhrn automatisch verwerkt Priel via cookies (zie punt 7) wanneer de betrokken toegang tot de site of gebruiken, en die als persoonlijk zijn of voor de bepaling van de persoon of persoonlijke gegevens van de betrokken kan worden gebruikt (gegevenstoegang). Deze omvatten het IP-adres, een unieke identificatie apparaat, type en de versie van het besturingssysteem en de browser, de naam van het gedownloade site, bestand, datum en tijd van de toegang, referrer URL (eerder bezochte) en de verzoekende provider.

6.2. TOERISME Pyhrn-Priel, maar niet verwerkt deze toegang tot de gegevens voor de identificatie van de persoon of andere persoonlijke gegevens van de betrokken, maar uitsluitend met het oog op het aanbieden, aangepast ontwerp, aanpassing, verbetering, onderhoud, optimalisatie en is de verdere ontwikkeling van de site (met inbegrip van functies, services , modules en functies daarvan) voor foutdetectie en terugwinning, om de veiligheid te handhaven en ten behoeve van interne statistische Auswer-tung, zonder conclusies over de persoon getroffen worden opgesteld (zie punt 9 en 10). Er is geen profilering in de zin van Art 4 Z 4 DSGVO.

 

7. Cookies

7.1. Cookies worden gebruikt op de TOURISM PYHRN-PRIEL WEBSITE. Cookies zijn bestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van de AFFECTIEF internetbrowser en die in het bijzonder worden gebruikt om de WEBSITE gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken (met name door de toegang tot de internetbrowser te herkennen) en om (anoniem) het gebruik van internet te analyseren WEBSITE door de AFFECTED.

7.2. Elke geïnteresseerde partij heeft de mogelijkheid om cookies in de instellingen van zijn internetbrowser te deactiveren en / of te verwijderen, evenals hoe lang ze worden opgeslagen en wanneer ze worden verwijderd. De procedure hiervoor is afhankelijk van de internetbrowser die door DEELNEMER wordt gebruikt. Het uitschakelen van cookies kan er echter toe leiden dat bepaalde functies en / of inhoud van de WEBSITE niet functioneert of functioneert zoals verwacht.

 

8. Platform

8.1. TOERISME Pyhrn-Priel werkt op haar site een platform, krijgen op de toekomstgerichte informatie en documenten over de diensten in de regio Pyhrn-Priel online en excursies kunnen online worden geboekt bij externe dienstverleners en / of blijft in de regio. TOERISME PYHRN-PRIEL biedt het platform alleen kosteloos en vrijblijvend en sluit geen contractuele relatie met de belanghebbende. Alle contracten worden uitsluitend gesloten tussen de potentiële klant en de externe serviceprovider. Daarom TOERISME Pyhrn-Priel verzamelt alleen gegevens van aanvragers dan de getroffen op basis van hun gewettigde belangen in de zin van artikel 6, § 1 helder f) DSGVO (in het bijzonder hun belangstelling voor de bevordering en ondersteuning van regionale bedrijven) en stuurt deze door naar de externe dienst zonder dat deze worden opgeslagen of anderszins verwerkt door TOURISM PYHRN-PRIEL. De DATA tijdens zo'n reservering TOERISME Pyhrn-Priel in het bijzonder personen nummer, de volledige naam, adres / adres, land, geboortedatum, e-mailadres, aankomst / vertrek data, andere informatie over de reis / verblijf en betaling informatie verzameld. Verplichte GEGEVENS worden dienovereenkomstig gemarkeerd in de loop van het boekingsproces. In elk geval is de uitvoering van betalingstransacties gecodeerd.

8.2. TOERISME Pyhrn-Priel beoordeeld en heeft geen controle over de (buitenlandse) aan te wijzen door externe dienstverleners komen naar onze opzegging of geplaatste inhoud en documenten op het platform en aanvaardt geen stof, noch de wetgeving inzake gegevensbescherming enige garantie, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

 

9. webanalysetools

a. Google Analytics

9a.1. De site maakt gebruik gebaseerd op de legitieme belangen van het toerisme Pyhrn-Priel in de zin van artikel 6, § 1 helder f) DSGVO (in het bijzonder belangstelling voor de analyse, optimalisatie en kosten-effectieve werking van haar online-aanbod) Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (Google) en web analytics instrumenten van andere aanbieders, zoals Webalizer- of AW-statistieken.

9a.2. Analytics maakt gebruik van cookies, dwz tekstbestanden die worden opgeslagen op de computer van de betrokkene (als groove-zer de site) en schakel de analyse van het gebruik van de website van de betrokken persoon. De informatie die door cookies over het gebruik van de site door de betrokken (met inbegrip van zijn IP-adres) wordt naar een server verzonden door Google in de VS en daar opgeslagen. TOERISME PYHRN-PRIEL gebruikt Google Analytics alleen met IP-anonimisering ingeschakeld, i. het IP-adres van de betrokken bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte worden verminderd door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen.

9a.3. Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield overeenkomsten en daarmee zorgt voor naleving van de Europese gegevensbescherming niveau (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

9a.4. In opdracht van TOERISME Pyhrn-Priel Google zal deze informatie gebruiken om het gebruik van de site te evalueren door de betrokken, rapporten over de website-activiteit voor TOERISME Pyhrn-Priel en om andere met website en internet gerelateerde diensten aan TOERISME Pyhrn-Priel geven.

9a.5. Elke betrokken heeft altijd de mogelijkheid om te schakelen in de instellingen van de internet browser cookies en / of te verwijderen, en kies hoe lang ze opgeslagen en wanneer ze worden verwijderd. De procedure hiervoor is afhankelijk van de internetbrowser die door DEELNEMER wordt gebruikt. Echter, kan het uitschakelen van cookies van bepaalde functies en / of de inhoud van SITE veroorzaken niet of werken niet zoals verwacht en, als alle functies van deze site niet kan worden benut.

9a.6. Ga naar http://www.google.com/analytics/terms/en.html of https://www.google.com/intl/en/policies voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van GOOGLE. ,

b. reCAPTCHA

9b.1. Deze website maakt gebruik van de service reCAPTCHA van het bedrijf Google Ireland Ltd, om ervoor te zorgen dat ingangen zoals vragen, etc. worden geleverd door natuurlijke personen en geen geautomatiseerde programma's / bots worden gebruikt. Dit gebruik verzamelt gegevens (zoals IP-adres, muisbeweging of tijdsbesteding van websitebezoeker) en stuurt deze ter evaluatie naar Google. Details van het privacybeleid zijn hier te vinden: https://policies.google.com/privacy. De verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang (artikel 6, lid 1, lit. DSGVO) om de website te beschermen tegen misbruik.

c. Adform

9c.1. Deze website maakt gebruik van de tracking van het bedrijf Adform A / S. Adform A / S maakt gebruik van een cookie, een tekstbestand dat anoniem op uw computer wordt opgeslagen om gerichte advertenties via het Adform-platform af te spelen. Voor dit doel worden de geografische oorsprong, het apparaattype en de geopende pagina's, maar geen informatie voor de identificatie van personen vastgelegd. De ID's worden anoniem toegewezen aan de afzonderlijke onderwerpen. De verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang (artikel 6 (1) lit. fs. DSGVO) om zo goed en doelgericht mogelijk te informeren.

9c.2. U kunt deze opslag en intrekking deactiveren door op de knop "Opt-Out" te klikken onder de volgende link en dus gebruik maken van uw herroepingsrecht: https://site.adform.com/en/privacy-center/platform/widerrufsrecht/. U kunt hier ook de persoonlijk identificeerbare informatie van Adform A / S met betrekking tot de cookie-ID van het Adform A / S-advertentieplatform verwijderen: https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/right-to-be -forgotten /.

10. Google Marketing Services, remarketing

10.1. TOERISME Pyhrn-Priel maakt gebruik van op basis van hun gewettigde belangen in de zin van artikel 6, § 1 helder f) DSGVO (in het bijzonder belangstelling voor de analyse, optimalisatie en kosten-effectieve werking van hun online offe th) en Google Remarketing. Google remarketing is een reclame-dienst van Google, kunnen geadverteerd worden gericht door de vorige bezoekers van de site. Google remarketing TOERISME Pyhrn-Priel kunnen BETROKKEN naar andere sites binnen het Google Display Netwerk (op Google zelf, de zogenaamde "Google Ads" of enige site) om hun belangen op basis van advertenties te presenteren. Hiervoor zal de interactie van de online geanalyseerd, b.v. waarvoor biedt de betrokken geïnteresseerd was om de betrokken zien, zelfs na een bezoek aan de site op andere websites gerichte reclame.

10.2. Daartoe worden (Re) Marketing-tags ( "web beacons") geïntegreerd in de website om de website waarop Google Remarketing is actief noemen. Met behulp van cookies worden ingesteld in de internetbrowser BETROKKEN die de bezoeken aan de betrokken volgen. In dit bestand, met name de volgende gegevens worden opgenomen: visited uit de betrokken sites voor welke inhoud de betrokken waren geïnteresseerd in de verkoop van de getroffen geklikt, technische informatie over de browser en het besturingssysteem BETREFT, verwijzende websites, bezoeken Time / Retention, het gebruik van Online aanbieding / interactie met de WEBSITE, IP-adres van de AFFECTED. Indien de betrokken bezocht vervolgens andere sites die hem geëvenaard advertenties in overeenstemming met haar belangen kan worden aangetoond aan hem.

10.3. De verzamelde gegevens zijn alleen de unieke identificatie van een webbrowser en worden verwerkt in de Rah-mannen van Google remarketing pseudoniem. De door Google Remarketing verzamelde informatie wordt doorgegeven aan GOOGLE en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten GOOGLE.

10.4. BETROKKEN die willen gepersonaliseerde reclame via Google Remarketing uitschakelen kan dit doen door te klikken op de volgende links: http://www.google.com/ads/preferences. Deze instellingen worden opgeslagen in uw Google-account (als hij over zulk) of internet browser BETROKKEN (als hij niet zo'n heeft). Als alternatief kan de betrokken lidstaten hebben de mogelijkheid om een ​​browser plug-in te downloaden onder nachfol-gendem verbinding en installeren om afmelden voor gepersonaliseerde reclame: https://www.google.com/settings/ads/plugin.

10.5. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Google zijn elektronisch beschikbaar op http://www.google.com/analytics/terms/de.html of onder https://www.google.de/intl/de/policies.

 

11. Integratie van diensten en inhoud van derden, sociale plug-ins

11.1. De toeristische Pyhrn-Priel stelt binnen haar online service op basis van hun gewettigde belangen in de zin van artikel 6, § 1 helder f) DSGVO plug-ins van derden te integreren om hun inhoud en diensten (zoals video). Indien de betrokken bellen met de SITE wordt een verbinding gemaakt met de servers van derden en daarmee de plugin vertegenwoordigd. De inhoud van de plugin is de betrokken derde partij rechtstreeks naar de browser van de getroffen en geïntegreerd in de zijkant. Door de integratie van de plugin, de derde kreeg de informatie die de browser van BETROFFEEN heeft opgeroepen op de site, zelfs als het niet is geregistreerd of de relevante derde partij gewoon niet ingelogd. De plug-in verzendt loggegevens naar de respectieve externe servers. Deze loggegevens zijn met name: het IP-adres, het adres van de bezochte sites, die ook plug-functies, het type en de browser, datum en tijd van het verzoek, de wijze van gebruik van de plugin en cookie-instellingen op te nemen.

11.2. De verwerking van de gegevens door de derde plaats binnen de respectieve privacybeleid van de derde partij. TOERISME Pyhrn-Priel heeft als beheerder van de site geen kennis van de inhoud van de doorgegeven aan de gegevens van derden en de verwerking ervan. Derden kunnen in ieder geval zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook wel bekend als "web beacons") wordt gebruikt voor statistische of marketingdoeleinden. Daarnaast kan pseudonieme informatie worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de getroffen en onder meer technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, openingstijden en andere informatie over het gebruik van de online dienst van Toerisme Pyhrn-Priel opgenomen, zoals ook met dergelijke informatie verbonden met andere bronnen.

11.3. Indien de betrokken geregistreerd bij de derde partij en ingelogde gebruikers accounts van de derde partij, kan de derde partij het gedrag van gebruikers persoonlijk de betrokken toe te wijzen. Dit kan voorkomen dat de AFFECTED op voorhand uitlogt van zijn gebruikersaccount. Als een patiënt is geen lid van de derde partij, kan de derde partij nog steeds zorgen voor wat DATA te leren en op te slaan. AFFECTEERDE partijen kunnen volledig voorkomen dat plug-ins worden geladen met invoegtoepassingen voor hun browser, bijvoorbeeld met de script blocker "NoScript" (http://noscript.net/). Overigens wordt de mogelijkheid van het deactiveren van cookies opnieuw genoemd (zie punt 7.2).

11.4. De volgende bespreking geeft een overzicht van de opgenomen op de site en wordt geëxploiteerd door next-Henden diensten van derden en de social plug-ins, evenals links naar hun privacy beleid, dat aanvullende informatie over het gebruik van de gegevens en de oppositie opties bevatten:

 • Sociale plugins van het sociale netwerk "Facebook", beheerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (Facebook) (Privacy Policy: https://www.face-book.com/about/privacy)
 • Sociale plugins van de service "Twitter" beheerd door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten (Privacy Policy: https://twitter.com/de/privacy)
 • Sociale plugins van de service "Instagram" beheerd door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, Verenigde Staten (Privacy Policy: http://instagram.com/about/legal/privacy)
 • Sociale plugins van het sociale netwerk "opties" beheerd door Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, Verenigde Staten (Privacy Policy: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy)
 • Sociale plugins van de service "Snapchat" beheerd door Snapchat Inc., tav: Copyright Agent, 63 Market Street, Venice, 90291, Verenigde Staten (Privacy Policy: https://www.snapchat.com/l/de-de/privacy)
 • de service "Google reCAPTCHA" beheerd door Google (zie paragraaf 9.1.) voor het onderscheiden of de one-overdracht wordt gedaan door een natuurlijke persoon of misbruikt door mechanische en geautomatiseerde verwerking
 • Kaarten van de dienst "Google Maps" beheerd door GOOGLE (zie punt 9.1.)
 • Video's van het "YouTube" -platform beheerd door GOOGLE (zie sectie 9.1.)
 • Video's van het platform "Vimeo" gerund door Vimeo, LLC, met hoofdkantoor in 555 West 18th Street, New York, New York 10011 (Privacy Policy: https://vimeo.com/privacy)

11.5. Sommige externe leveranciers zijn gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en zorgen ervoor dat de Europese privacystandaarden worden nageleefd:

 

12. Brochures, nieuwsbrieven en meldingen

12.1. TOERISME Pyhrn-Priel verzonden fysieke brochures per post en e-mail nieuwsbrieven en andere elektronische kennisgevingen met promotionele informatie - onder voorbehoud van direct mail in overeenstemming met paragraaf 4.5. - alleen op basis van de toestemming van de betrokkene. De brochures en e-mail nieuwsbrief TOERISME Pyhrn-Priel bevatten informatie over hun producten, diensten, promoties en hun bedrijf. De DEELNEMER gaat akkoord met het bestellen van brochures of door zich te abonneren op de e-mailnieuwsbrief met hun levering of ontvangstbewijs. Voor de volgorde van brochures zijn de voor- en achternaam en een adres dat kan worden verzonden vereist. Om u te registreren voor de e-mailnieuwsbrief volstaat het om een ​​e-mailadres in te voeren.

12.2. De registratie voor de e-mailnieuwsbrief wordt uitgevoerd in een zogenaamde double-opt-in procedure, i. de betrokkene ontvangt een e-mail nadat hij zich heeft aangemeld voor de e-mailnieuwsbrief, waarin hem wordt gevraagd zijn registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich kan registreren bij een buitenlands e-mailadres. De registraties voor de e-mailnieuwsbrief worden geregistreerd om het registratieproces te kunnen bewijzen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Dit omvat het opslaan van de login- en bevestigingstijden. Evenzo worden de wijzigingen in de gegevens opgeslagen door de verzendserviceprovider van de betrokkene vastgelegd.

12.3. De e-mailnieuwsbrief wordt verstuurd door de verzendserviceprovider TTG Tourismus Technologie GmbH, Freistädter Straße 119, 4041 Linz. TOERISME Pyhrn-Priel heeft een order processor contract met de scheepvaart service provider, waar aan Ver-verplicht de gegevens van personen die alleen in overeenstemming met artikel 28 DSGVO namens TOERISME Pyhrn-Priel verwerken te beschermen en niet te geven aan derden (ondertekende zie hieronder punt 13).

12.4. De e-mailadressen van de ontvangers van de nieuwsbrief worden opgeslagen op de servers van de mailserviceprovider. De verzendserviceprovider gebruikt deze informatie om de nieuwsbrieven namens het TOERISME PYHRN-PRIEL te verzenden en te evalueren. Bovendien kan de verzendserviceprovider volgens zijn eigen gegevens gegevens invoeren in pseudonieme vorm, i. niet-toegewezen aan een AFFECTED, om de eigen services te optimaliseren of te verbeteren, bijvoorbeeld voor de technische optimalisatie van verzending en de presentatie van nieuwsbrieven of voor statistische doeleinden om te kunnen bepalen in welke landen de ontvangers vandaan komen. De verzendserviceprovider gebruikt de gegevens van DEELNEMERS echter niet om ze op te schrijven of door te geven aan derden.

12.5. De AFFECTED's kunnen zich op elk moment afmelden voor e-mailnieuwsbrieven, dwz. hun toestemming intrekken. Tegelijkertijd vervallen hun instemming met hun verzending door de verzendserviceprovider en de statistische analyses. Een afzonderlijke intrekking van de zending door de verzendserviceprovider of de statistische evaluatie is helaas niet mogelijk. Aan het einde van elke e-mail staat een link om de e-mailnieuwsbrief te beëindigen. GEGEVENSDEELNEMERS die zich hebben aangemeld voor de e-mailnieuwsbrief en deze toepassing hebben beëindigd, worden verwijderd.

 

13. Gegevensverwerking in opdracht van TOURISM PYHRN-PRIEL

13.1. Als Verwerking van de gegevens in opdracht van TOERISME Pyhrn-Priel, ze werken alleen met toepassing verwerkers in de zin van artikel 4, Z 8 DSGVO, die voldoende garanties bieden dat passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen, zodat de verwerking in overeenstemming met bestaande wetgeving en de bescherming van de rechten van de belanghebbende partijen. Voor dit doel omvat TOERISME Pyhrn-Priel met haar missie processors overeenkomstige contracten, die voldoen aan de vereisten van artikel 28 DSGVO en geacht om processoren in landen buiten de EU (derde landen) opgericht, de in artikel 44 ev DSGVO.

13.2. Openbaarmaking, verzending of distributie van gegevens aan natuurlijke personen of rechtspersonen die geen verwerkers van TOERISME Pyhrn-Priel, zelfs onder de directe verantwoordelijkheid van het toerisme Pyhrn-Priel of één van de processors voor het verwerken van gegevens (derde) zijn toegestaan, is alleen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, met name in de aanwezigheid van een geldig toestand in de zin van artikel 6 DSGVO of een uitdrukkelijke wens van de betrokkene overeenkomstig artikel 20 DSGVO persoon om de verwerkte toerisme Pyhrn-Priel data rechtstreeks doorsturen naar een andere manager.

13.3. De verwerking van gegevens door derden is geen onderdeel van ADE en veronderstelt TOERISME Pyhrn-Priel om welke dan ook garantie, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

 

14. Duur van de gegevensverwerking, opslag en opslagduur

14.1. TOERISME Pyhrn-Priel processen en slaat gegevens niet permanent, maar alleen volgens de in de toepasselijke regelgeving vervaltermijnen omstandigheden, maar in elk geval zolang de contractuele dit het uitvoeren van precontractuele maatregelen en de transactie te voltooien (vooruit / na-) verhoudingen tussen de aangedane en toerisme Pyhrn-Priel (inclusief de reeks enige garantie, garantie, intrekking en beperking, evenals de uiteindelijke voltooiing van een regelgevende of juridische procedures) is vereist. TOERISME Pyhrn-Priel slaat gegevens in een vorm die de identificatie van de desbetreffende zolang het nodig is voor de Zwe-blokken waarvoor zij worden verwerkt persoon mogelijk maakt.

14.2. De onderliggende gegevens van de Pyhrn-Priel-kaarten worden gedurende de geldigheidsperiode van de respectieve kaart opgeslagen, anders gedurende maximaal 48 maanden en vervolgens verwijderd.

14.3. Als en wanneer die worden verwerkt voor het doel van anonieme interne evaluatie, ze zijn slechts tot de voltooiing van de evaluatie of analyse, maar wordt opgeslagen voor een periode van 24 maanden en daarna verwijderd. Sessiecookies worden slechts tijdelijk opgeslagen voor de duur van de toegang of het gebruik door de GEVANGEN persoon; permanente cookies totdat de kijker ze uit hun browser verwijdert.

14.4. Onder voorbehoud van de aanwezigheid van andere wettige omstandigheden in de zin van artikel 6 DSGVO opgeslagen gegevens te wijten zijn aan een herroeping van de instemming op grond van artikel 7 3 DSGVO of wordt gerechtvaardigd oppositie op grond van artikel 21 van de DSGVO BETROKKEN geschrapt onmiddellijk en niet verder verwerkt.

 

15. Beveiliging van gegevensverwerking

15.1. De toeristische Pyhrn-Priel zal, gelet op de criteria van artikel 32 DSGVO adequate en passende technische en organisatorische maatregelen (TOM) volgens INVESTMENT ./1 de veiligheid van gegevens en verwerking van gegevens en zorgt ervoor dat de gegevens tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking en tegen Verlies, beschadiging en wijziging zijn beschermd.

15.2. De TOM zijn onderhevig aan technische vooruitgang en verdere ontwikkeling. TOERISME Pyhrn-Priel mag zodoende ertoe de bestaande TOM allen tijde naar eigen goeddunken, te verminderen, te verlengen of alternatieve uitvoering voldoende TOM.

15.3. In geval van overtreding van de bescherming van de DATA TOERISME Pyhrn-Priel zal de betrokken onmiddellijk op de hoogte als de overtreding is het onwaarschijnlijk dat een hoog risico op persoonlijke rechten en vrijheden BETROKKEN resultaat hebben en als er geen vrijstelling op grond van artikel 34, 3 DSGVO aanwezig.

 

16. Rechten van de BEÏNVLOEDDE

16.1. TOERISME PYHRN-PRIEL behoudt de rechten van de persoon in kwestie in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Volgens de huidige juridische situatie heeft de betrokken persoon de rechten die zijn vermeld in de GDPR en DSG 2018. De getroffen hun rechten kunnen uitoefenen door het sturen van een overeenkomstig gedefinieerde verzoek - aanbevolen in tekstvorm (bv brief of e-mail) - om TOERISME Pyhrn-Priel adres (zie punt 1.1.) Gelden. Als de van toepassing zijnde wetgeving voorziet in termijnen voor de uitvoering van het verzoek, wordt dit door TOURISMUS PYHRN-PRIEL nagekomen.

16.2. Recht op geheimhouding

TOERISME Pyhrn-Priel eerbiedigen het grondrecht op privacy BETROKKEN overeenstemming met § 1 lid 1 DSG 2018 en het recht op geheimhouding van gegevens in overeenstemming met § 6 DSG 2018 en heeft aan te vullen met hun personeel passende afspraken over de vertrouwelijkheid.

16.3. Recht op informatie en informatie

Een van de vereisten van artikel 13 tot 15 van DSGVO BETROKKEN heeft het recht om informatie en informatie over de verwerking van zijn gegevens door Tourism Pyhrn-Priel en zijn rechten.

16.4. Recht op correctie en voltooiing

Onder de voorwaarden van artikel 16 DSGVO heeft de betrokken persoon het recht om onjuiste en onvolledige gegevens over hem te corrigeren.

16.5. Recht om te verwijderen

Onder de voorwaarden van artikel 17 AVG heeft de AFFECTANT het recht om onmiddellijke verwijdering van GEGEVENS betreffende hem te eisen.

16.6. Recht op beperking van verwerking

Onder de voorwaarden van artikel 18 GDPR heeft de AFFECTANT het recht om de beperking van de verwerking van zijn GEGEVENS te eisen.

16.7. Recht op gegevensportabiliteit

Onder de voorwaarden van artikel 20 DSGVO De getroffen landen hebben het recht om het betreffende gegevens die hij heeft ontvangen Tourism Pyhrn-Priel om in een gestructureerde, consistente en machine-leesbaar formaat en om deze gegevens te sturen een andere controller of door het toerisme Pyhrn-Priel te eisen om de gegevens verwerkt door TOERISME Pyhrn-Priel gegevens naar een andere lading te zenden, indien dit technisch haalbaar is en wanneer de openbaarmaking ervan zou de rechten en vrijheden van anderen te ondermijnen.

16.8. recht op

Onder de voorwaarden van artikel 21 DSGVO het betrokken recht, om redenen in verband met de bijzondere situatie snel de verwerking van e) of f) DSGVO hem geschied respectieve gegevenswaarde, die krachtens artikel 6 § 1 tot hogere lit , In geval van een gerechtvaardigde oppositie TOERISME Pyhrn-Priel niet langer verwerkt de gegevens in de oppositie, de betrokken, tenzij ze zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen voor de verwerking die de belangen, rechten en vrijheden van de betrokken opwegen tegen kan aantonen of de verwerking wordt gebruikt om Bewering, uitoefening of verdediging van juridische claims. Als de betrokkene zich verzet tegen verwerking voor directmarketingdoeleinden, zullen zijn gegevens niet langer voor dat doel worden verwerkt.

16.9. Het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerde beslissing

Onder de voorwaarden van artikel 22 van de DSGVO het recht hebben, niet een uitsluitend op een geautomatiseerde - Besluit van thematische dat zich ontvouwt tegen hem rechtskracht of ernstig het op een soortgelijke manier - met inbegrip van profilering.

16.10. het terugtrekken

Op grond van artikel 7 3 DSGVO van de getroffen heeft om zijn toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens op elk moment in te trekken zonder dat de rechtmatigheid van de tot intrekking opgetreden als gevolg van de goedkeuring proces zal het recht om te beïnvloeden.

16.11. Recht op beroep

Onder de voorwaarden van artikel 77 DSGVO in combinatie met § 24 DSG 2018 BETROKKEN onverminderd een anders administratieve of juridische procedures, het recht om te klagen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (DPA).

16.11. Recht op een rechtsmiddel

Onder de voorwaarden van artikel 79 DSGVO in combinatie met § 27 DSG 2018 BETROKKEN onverminderd een anders administratieve of buitengerechtelijke weg, het recht op een effectieve ge-gerechtelijk beroep tegen een zorg hen wettelijk bindend besluit van de toezichthoudende autoriteit (recht op een beroep op de federale administratieve rechtbank).

 

17. Disclaimer

17.1. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen en maatregelen door TOERISME Pyhrn-Priel is niet uitgesloten dat er gegevens onthullingen, verliezen en schade en veranderingen komen en de betrokken schade lijdt. TOERISME Pyhrn-Priel niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade en gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met data beschrijvingen verliezen en schade en veranderingen zonder toestemming en / of manipulatieve toegangen tot of verstoring van de verwerking en overdracht, alsmede schending van gegevensbeschermingsregels ( DSGVO, DSG 2018), die niet op onwettige en verwijtbare wijze zijn veroorzaakt door haar of hun toewijsbare personen. In het bijzonder TOERISME veronderstelt Pyhrn-Priel niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade opgelopen door zorgen over het gebruik van hun gegevens door Google of een andere derde partij. De site van Toerisme Pyhrn-Priel bevat links naar andere sites waarvan de inhoud TOERISME Pyhrn-Priel gericht is. TOERISME PYHRN-PRIEL aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze inhoud. De inhoud en nauwkeurigheid van de informatie die daar wordt verstrekt, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de respectieve aanbieder van de gekoppelde website.

17.2. Als de betrokken consumenten (Consumer Protection Act) aansprakelijk TOERISME Pyhrn-Priel onder de Consumer Protection Act, die betrokken schade - met uitzondering van persoonlijk letsel en materiële schade en financiële verliezen als gevolg van schending van contractuele primaire verplichtingen - alleen als opzet of grove schuld.

17.3. Als het slachtoffer niet een consument onder de Consumer Protection Act, is aansprakelijk TOERISME Pyhrn-Priel de betrokken schade - met uitzondering van lichamelijk letsel - alleen voor opzet en flagrante grove nalatigheid en de aansprakelijkheid voor louter geldelijke schade, gevolgschade, schade voor claims is uitgesloten derde en gederfde winst.

17.4. De aansprakelijkheid van TOURISMUS PYHRN-PRIEL is in ieder geval beperkt tot de hoogte van de aansprakelijkheidsverzekering die beschikbaar is voor het specifieke geval van schade.

17.5. De bovenstaande uitsluitingen en beperkingen gelden voor eigenaars, organen en hun leden, medewerkers, vertegenwoordigers en agenten van toerekenbare TOERISME Pyhrn-Priel evenals voor gecoöpteerde processors en voor al deze beige vaste mensen.

18. Toepasselijk recht, jurisdictie

Deze ADE is onderworpen aan de inhoudelijke Oostenrijkse wetgeving, met uitzondering van de collisieregels van internationaal privaatrecht. Voor consumenten in de zin van de wet op de consumentenbescherming is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover deze de bescherming ontzegt die wordt verleend door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft. Voor gegevensbeschermingsgeschillen of geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze ADE, inclusief geschillen over hun geldigheid, is de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbank op het hoofdkantoor van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH overeengekomen, voor zover de niet-verplichte wet (in het bijzonder de KSchG of de Verordening (EU) nr. 1215/2012 - EUTRO).

19. Samenwerking met toezichthoudende autoriteiten

TOERISME PYHRN-PRIEL verbindt zich ertoe om met de relevante regelgevende instanties samen te werken om klachten over de verwerking van de GEGEVENS af te handelen die niet met de betreffende PARTIJ kunnen worden opgelost.

 

20. ADE-wijzigingen, scheidingsclausule

20.1. TOERISME Pyhrn-Priel controleert de naleving en actualiteit van deze ADE regelmatig en behoudt zich het recht voor om het of de bijlagen op elk moment wijzigen zonder mededeling, voor welke reden dan toe te voegen aan voornamelijk, maar niet beperkt tot het voldoen aan de lokale wetten en de rente van de betrokkene (met name de transparantie van de verwerking die hem betreft). Tenzij toestemming van de getroffen noodzakelijk of onder delen van ADE bepalingen van het contract met de betrokken die wijzigingen worden aangebracht alleen met toestemming van de betrokkene.

20.2. Gewijzigd of aangevuld ADE op de SITE door TOERISME Pyhrn-Priel (zie contactpunt 1.1.) Gepubliceerd en daarom altijd elektronisch benaderd, geprint en gedownload worden van bezorgde.

20.3. Als enige bepaling van deze of ADE, zal de geldigheid van de overige bepalingen niet worden aangetast.

21. Verdere informatie

HET VERTROUWEN VAN DE BETROKKENEN IN HET TOERISME PYHRN-PRIEL EN DE PRESTATIES IS HET TOERISME PYHRN-PRIEL EEN SPECIALE zorg. Voor vragen over de verwerking en het gebruik van de gegevens wordt TOERISME PYHRN-PRIEL vermeld onder punt 1.1. contact informatie is beschikbaar.

 

22. Bijlagen

Bijlagen bij deze ADE vormen er een integraal onderdeel van.

BIJLAGE./1 bij de AD