AUDI FIS Ski Weltcup Hinterstoder 2020

Vaše poptávka

Vyplňte prosím všechna pole s označením *.

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím formuláře na webových stránkách nebo e-mailem, vaše data budou uchovávána po dobu šesti měsíců pro zpracování žádosti a v případě následných otázek. Tyto informace nebudeme sdílet bez vašeho souhlasu.

zásady ochrany osobních údajů

Obecných zásad ochrany soukromí

(Platí od 01.01.2019)

1. Úvod, Použitelnost

1.1. Tato General Privacy Policy (ADE) platí - s výhradou zvláštních zásad ochrany osobních údajů - pro zpracování všech osobních údajů (viz bod 3.1.) V těchto zařízeních:

i. Pyhrn-Priel Tourismus GmbH

FN 216132 tun, LG Steyr
Bahnhofstraße 2, 4580 Windischgarsten
Kontakt pro dotazy / zrušeních: Fax: +43 (0) 7562 5266-10 / Email: info@pyhrn-priel.net

ii. Turistika Pyhrn-Priel

Cestovního ruchu ve smyslu hornorakouského. Cestovní ruch zákon
Bahnhofstraße 2, 4580 Windischgarsten

iii. Turistická rekreační zařízení Pyhrn-Priel GmbH

FN 237954h, LG Steyr
Main Street 5, 4580 Windischgarsten

stejně jako budoucnosti dále zjištěno, nebo získané právnické osoby, které jsou většinové vlastnictví jedné nebo více z výše uvedených zařízení (turistika Pyhrn-Priel).

1.2. Ochrana osobních údajů a soulad s příslušnými právními předpisy o ochraně údajů - the-time nařízení (EU) 2016/679 (o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu ao zrušení směrnice nařízení 95/46 / EC Data Protection - DSGVO) a zákon o ochraně osobních údajů 2018, Spolková sbírka zákonů i č 165/1999 (ve znění pozdějších předpisů DSG 2018) - mají TURISTIKA Pyhrn-Priel nejvyšší prioritou.. Vkládá obsahuje ADE v souladu s článkem 13 a 14 DSGVO potřebné informace a přehled, jsou účely, pro které zpracovávají osobní údaje z cestovního ruchu Pyhrn-Priel a jak TURISTIKA Pyhrn-Priel zajišťuje ochranu těchto dat.

1.3. To ADE lze vždy nalézt na https://www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at/datenschutz.html elektronicky, vytisknout, stáhnout a uložit na paměťové médium.

1.4. Termíny použité v tomto ADE jsou v souladu s definicemi uvedenými v článku 4 DSGVO.

 

2. odpovědná osoba, důstojník ochrany údajů

2.1. Osoba odpovědná ve smyslu článku 4 Z 7 DSGVO je osoba uvedená v bodě 1.1. citovaná, smluvní strana, předsmluvní opatření nebo podléhající zákonné povinnosti zpracovávat údaje. Webová stránka www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at (WEBSITE) provozuje společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, takže odpovídá za veškeré zpracování dat související s WEBOVOU STRÁNKOU. Měla by být odpovědnost za zpracování údajů mezi bodem 1.1. V případě pochybností je společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH zodpovědná.

2.2. Úředník pro ochranu údajů 1.1. uvedených zařízení je:

KPMG Security Services GmbH
FN 356786k, HG Vídeň
Pobočka Linz, Kudlichstraße 41, 4020 Linz
E-mail: DSBA-pyhrn-priel@kpmg.at

 

3. Zpracování osobních údajů obecně

3.1. TURISTIKA Pyhrn-Priel zpracovány (viz článek 4 Z2 DSGVO) osobní údaje (data) jednotlivců (zájem) ve smyslu článku 4 Z 1 DSGVO.

3.2. Termín DOTčENÝ je genderově neutrální pochopit a pokrývá všechny kategorie zpracování údajů subjektů údajů. Mezi ně patří zejména členů, vyhlídky, zákazníky a jiné smluvní partner TURISTIKA Pyhrn-Priel (zejména dodavatelů, subdodavatelů a konzultantů), jakož i jejich kontaktech, zaměstnanců, uchazečů o zaměstnání a uživatele on-line služby (SITE) cestovního ruchu Pyhrn-Priel (viz BEYOND Bod 4.).

3.3. TURISTIKA Pyhrn-Priel zpracovává údaje v souladu s laskavým ff v 5 DSGVO stanoveny zásady ochrany údajů, a pouze tehdy, pokud alespoň jedna podmínka legality ve smyslu článku 6 DSGVO je spokojen, a to zejména v případě, že zpracování dat

 • nezbytné provést pre-akce provádí na žádost dotyčné osoby, nebo provést smlouvu s ovlivněn (článek 6 osvětlené b),
 • je nezbytné pro splnění právní povinnosti, které TURISTIKA Pyhrn-Priel předmět (Art zapálil 6c)
 • zachovat převládající oprávněný zájem turistika Pyhrn-Priel nebo třetí osobě je požadováno (typ 6 lit. f), nebo
 • v přítomnosti souhlasu pacientova pro konkrétní účel nebo účely (článek 6 zapálil).

3.4. TURISTIKA Pyhrn-Priel také zpracovává zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu článku 9 § 1 DSGVO (citlivá data). Jedná se o osobní údaje, které vedou k jejich rasu nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, členství v odborech, jakož i genetické a biometrické údaje, které jednoznačně identifi tion fyzické osoby, údajů týkajících se zdraví nebo sexuálního života nebo sexuální Orientace fyzické osoby. Citlivé údaje zpracovávány TURISTIKA Pyhrn-Priel pouze tehdy, když případ Článek 9 2 DSGVO současné době, a to zejména pokud je to způsobeno předpisů (práce a sociálních) potřebných (článek 9 2 lit. b, g, h a j), nebo v případě, že jsou z postiženého dobrovolně uvedeny (jako v životopisů Stellenbe inzerenty) nebo zveřejněny (článek 9 2 zapálil a e).

3.5. Také přenos dat prostřednictvím cestovního ruchu Pyhrn-Priel se vyskytuje pouze v rozsahu povoleném nebo vyžadované platnými právními předpisy, zejména založený na DSGVO uvedených v článku 6 stavu, kdy citlivá data v případě článku 9 2 DSGVO, nebo Procesor podle článku 28 DSGVO. V rámci orgánů cestovního ruchu Pyhrn-Priel místech nebo organizační jednotky a zaměstnance, že údaje, které ji potřebují k plnění smluvních a zákonných povinností a jejich oprávněných zájmů přijaté. DATA zákazníci procházejí-li to nezbytné pro plnění-lung smlouvy se zákazníkem na který se zabýval plnění smluv Ver-smluvních partnerů turismem Pyhrn-Priel (jako subdodavatelé, hotely, banky / poskytovatelé platebních služeb). DATA však nikdy nebude použita pro reklamní nebo marketingové účely. prošel.

3.6. Automatizované rozhodování (profilování ve smyslu článku 4 Z 4 DSGVO) neprobíhá v oblasti cestovního ruchu Pyhrn-Priel.

4. Zpracování dat zejména datových kategorií

4.1. Zpracování údajů členů sdružení

TURISTIKA Pyhrn-Priel zpracovány na právní základ (článek 6 odst 1 lit. c) DSGVO) DATA členů Ver-band a jejich zavedených a v případě potřeby údaje vztahují se na ně osoby (zaměstnance).

4.2. kontaktování

Při kontaktování TURISTIKA Pyhrn-Priel informace subjektu údajů, které mají být zpracovány (například kontakt, kmenových dat a komunikace dat) za účelem obrábění žádost o kontaktu a jeho zpracování v souladu s článkem 6 1 lit b) DSGVO. Zejména bude DATA využít zájemci o nabídkách cestovního ruchu Pyhrn-Priel pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro předávání cílených nabídek k potenciálnímu zákazníkovi. Chcete-li odpovědět na jakékoliv dotazy a navazující otázky, ORL mluvící DATA jsou uloženy po dobu šesti měsíců od kontaktu a poté odstraněn.

4.3. Zpracování (před- / post-) smluvních vztahů a komunikace

být pro účely zpracování (Pre / Post) ze smluvních vztahů, včetně komunikace na základě článku 6 1 lit b) DSGVO DATA (v závislosti na povaze právního vztahu konkrétního kontaktu, stonek, smlouvy / objednávky / fakturace - komunikační a platební údaje, případně včetně údajů o kreditní kartě) smluvních partnerů a jejich kontaktními osobami v dlouhodobém procesu 14 podle bodu. Pro rezervace prostřednictvím webshopu viz bod 8.

4.4. Pyhrn-Priel Cards

TURISTIKA Pyhrn-Priel zpracována na základě článku 6 1 lit. potřeboval (při objednávce Pyhrn Priel Pyhrn-Priel aktivní kartu, sezónní karta, BikeCard, FlyCard a sportovní hala karta) požádal a nutné provést servisní nebo využití karty b) DSGVO a ostatní dobrovolně známý z postižených k optimalizaci výkonu Uvedené údaje (v závislosti na typu karty, například kontakt, běžné a platebních údajů, jakož i umístění / místo určení, datum / trvání a počet nabízených nebo užívaných služeb). Povinné údaje DATA budou při objednávce označeny odpovídajícím způsobem.

4.5. direct mail

Přijímá TURISTIKA Pyhrn-Priel na e-mailovou adresu postižených v souvislosti s United-nákupu nebo službě, TURISTIKA Pyhrn-Priel, protože jejich oprávněného zájmu v souladu s článkem 6 odst 1 lit. f) DSGVO nazvané e-mailem direct mailu ve formě informací a podání pro vlastní nebo podobné produkty a služby. Dotyčné osoby právo kdykoliv (insbeson-Dere i při přenosu e-mailů), objekt se zpracováním jejich vložení na příslušné údaje za účelem takové reklamy (viz bod 16.8.).

4.6. Zaměstnanci a uchazeči o zaměstnání

Kromě toho, smluvní a právní základ bude (práce) (Článek 6 1 lit b) ac) DSGVO) dat (zejména kontaktní, zavazadlový prostor, komunikace, personální agendy a mezd účetních údajů), jakož i na základě článku 9 2 DSGVO CITLIVÉ ÚDAJE (např. Číslo sociálního zabezpečení a pracovní neschopnost) jsou rovněž zpracovávány zaměstnanci a uchazeči o zaměstnání. Pokud je k dispozici online formulář pro žádosti, budou odpovídajícím způsobem označeny údaje potřebné pro posouzení žádosti. Navíc mohou žadatelé dobrovolně poskytnout další informace. Za účelem kontaktu ze strany zákazníků a dodavatelů 12 Abs 2018 profesionální kontaktní informace a portrétní fotografie zaměstnanců mohou na základě oprávněného zájmu v oblasti cestovního ruchu Pyhrn-Priel na hladkém obchodních procesů v souladu s článkem 6 1 lit f) DSGVO a § 2 Z4 DSG na webu zveřejněna.

 

5. Souhlas

5.1. V případě potřeby - tj. za předpokladu, že žádná jiná podmínka uvedená v článku 6 DSGVO nebo citlivá data, žádná jiná případě článku 9, odstavec 2 DSGVO je splněna - TURISTIKA Pyhrn-Priel bude usilovat o souhlasu dotčených. jsou poskytovány dotyčná cestovní ruch Pyhrn-Priel nevyžaduje DATA dobrovolně známo (jak optimalizovat výkon na karty Pyhrn-Priel nebo v aplikacích a životopisů), daroval, že jeho výslovný souhlas se zpracováním údajů cestovního ruchu Pyhrn PRIEL podle tohoto ADE. Postiženého může kdykoli odvolat svůj souhlas zcela nebo zčásti na pravé straně. Odvolání je na adresu TURISTIKA Pyhrn-Priel (viz bod 1.1.) Chcete-li řídit. Přestože je odvolání souhlasu se některé konkrétní formě je vázán, se doporučuje prohlášení o zrušení (například dopisem, e-mailem nebo faxem) v psaní pro účely dokazování.

5.2. Odvolání souhlasu dat ve zpracování dat umožňuje zpracování údajů na základě jiných podmínek ve smyslu článku 6 DSGVO nebo v jiných citlivých údajů v případě článku 9 2 DSGVO, jakož i legitimita výsledku souhlasu k odebrání zpracování není ovlivněno.

 

6. WEBSITE, sběr přístupových dat a protokolů

6.1. Lidé mohou navštívit webovou stránku bez poskytnutí osobních údajů. TURISTIKA Pyhrn-Priel (konkrétně na starosti: Pyhrn-Priel Tourism GmbH) shromažďuje a zpracovává v rámci provozu svých stránek tedy pouze DATA technického rázu o jakýkoli přístup k serveru, na kterém je tato služba (log soubory serveru), cestovní ruch Pyhrn zpracovávány automaticky Priel pomocí cookie (viz bod 7), pokud dotyčná přístupu k webu nebo použití, a které jsou považovány za osobní nebo k určení osoby nebo osobních údajů dotčených mohou být použity (přístup k datům). Mezi ně patří IP adresu, jednoznačnou identifikaci zařízení, typ a verzi operačního systému a prohlížeče, název staženého webu, souboru, datum a čas přístupu, odkazujícího URL (předtím navštívil) a dožadující poskytovatele.

6.2. TURISTIKA Pyhrn-Priel, ale není zpracován tento přístup k datům za účelem identifikace osoby, nebo jiných osobních údajů dotčených, avšak pouze za účelem poskytování, přizpůsobené designu, přizpůsobení, zlepšení, údržba, optimalizace a to další vývoj těchto stránek (včetně funkcí, služeb , moduly a jejich funkce) pro detekci chyb a využití, aby byla zachována bezpečnost systému, jakož i pro účely vnitřního statistické Auswer-tung, bez závěry o osobě postižených být vypracovány (viz níže bodu 9 a 10). Neexistuje profilování ve smyslu čl. 4 Z 4 DSGVO.

 

7. Cookies

7.1. Cookies se používají na webových stránkách TOURISM PYHRN-PRIEL. Soubory cookie jsou soubory, které jsou uloženy místně v mezipaměti prohlížeče AFFECTIVE a používají se zejména k tomu, aby se webová stránka stala uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější (zejména rozpoznáním přístupového internetového prohlížeče) a analyzovala (anonymně) používání Internetu WEBOVÉ STRÁNKY pomocí nástroje AFFECTED.

7.2. Každá zúčastněná strana má možnost deaktivovat a / nebo smazat soubory cookie v nastavení svého internetového prohlížeče, jakož i dobu jejich uložení a odstranění. Postup pro to závisí na internetovém prohlížeči používaném účastníkem. Deaktivace souborů cookie však může mít za následek, že některé funkce a / nebo obsah webové stránky nebude fungovat nebo nebude fungovat podle očekávání.

 

8. Platforma

8.1. TURISTIKA Pyhrn-Priel pracuje na svých stránkách platformu, dostat se na budoucí informace a dokumenty o službách v oblasti Pyhrn-Priel on-line a výlety lze rezervovat on-line s externími poskytovateli služeb a / nebo zůstane v tomto regionu. TURISTIKA PYHRN-PRIEL poskytuje platformu pouze bezplatně a bez závazků a nevzniká se žádným smluvním vztahem se zúčastněnou stranou. Všechny smlouvy jsou uzavírány výlučně mezi potenciálním zákazníkem a externím poskytovatelem služeb. Proto TURISTIKA Pyhrn-Priel sbírá pouze údaje o žadateli, než je ovlivněn na základě svých oprávněných zájmů ve smyslu článku 6 odst 1 lit. f) DSGVO (zejména jejich zájem o propagaci a podporu regionálních společností) a předává je na externí služby, aniž že jsou uloženy nebo jinak zpracovány společností TOURISM PYHRN-PRIEL. Shromážděná data během takové rezervace RUCH Pyhrn-Priel zejména osoby číslo, plné jméno, adresu / adresy, zemi, datum narození, e-mailová adresa, příjezd / odjezd dat, další informace o zájezdu / pobytu a informace o platbě. Povinné údaje DATA budou odpovídajícím způsobem označeny v průběhu procesu rezervace. V každém případě je provádění platebních transakcí šifrováno.

8.2. TURISTIKA Pyhrn-Priel přezkoumány a neovládá (Foreign k nim) od externích poskytovatelů služeb přijít na náš výpovědí nebo uváděného obsahu a dokumentů na platformě a nepřebírá žádnou látku, ani zákon o ochraně údajů jakákoliv záruka, odpovědnost a odpovědnost.

 

9. webové nástroje pro analýzu

a. Google Analytics

9a.1. Webové stránky používají na základě oprávněných zájmů cestovního ruchu Pyhrn-Priel ve smyslu článku 6 odst 1 lit. f) DSGVO (zejména zájem o analýzu, optimalizaci a nákladově efektivní provoz své nabídky on-line) Google Analytics, Web Analytics služby poskytované společností Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (Google) a webové analytické nástroje ostatních poskytovatelů, jako jsou Webalizer nebo statistiky AW.

9a.2. Analytics používá cookies, tedy textové soubory, které jsou uloženy v počítači dotyčné osoby (jako groove-ZER místě) a umožňují analýzu používání webové stránky ze strany dotyčné osoby. Informace vygenerované cookie o užívání této stránky dotyčnými (včetně jeho IP adresy) jsou přenášeny na server Google v USA a tam uloženy. TURISTIKA PYHRN-PRIEL používá službu Google Analytics pouze s aktivací anonymní IP, tj. IP adresa Dotyčný se sníží o GOOGLE v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

9a.3. GOOGLE je certifikován v rámci dohod o Privacy štítu a tím zajišťuje soulad s evropskou úrovní ochrany dat (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

9a.4. Pověřen RUCH Pyhrn-Priel Google použije tyto informace k vyhodnocení využití lokality dotyčným a vytváření zpráv na internetových stránkách činnost v oblasti cestovního ruchu Pyhrn-Priel a poskytování jiných s webových stránek a souvisejících internetových služeb pro cestovní ruch Pyhrn-Priel poskytnout.

9a.5. Každý dotčený má vždy možnost zakázat v nastavení svého internetového prohlížeče cookie a / nebo vymazat, a zvolit, jak dlouho skladovat, a když jsou odstraněny. Postup pro to závisí na internetovém prohlížeči používaném účastníkem. Nicméně, Cookies může vyvolat určité funkce a / nebo obsah webu, který není nebo nefungují, jak se očekávalo, a to, zda všechny funkce těchto stránek nemůže být použit v plné výši.

9a.6. Další informace o Podmínkách používání a zásadách ochrany soukromí společnosti GOOGLE naleznete na stránce http://www.google.com/analytics/terms/en.html nebo https://www.google.com/intl/cs/policie s ,

b. reCAPTCHA

9b.1. Tento web používá službu reCAPTCHA společnosti Google Ireland Ltd, aby zajistil, že vstupy, jako jsou dotazy atd., Jsou poskytovány fyzickými osobami a nepoužívají se žádné automatické programy / roboty. Toto použití shromažďuje data (například IP adresu, pohyb myši nebo čas strávený návštěvníkem webu) a odešle je společnosti Google k vyhodnocení. Podrobnosti o zásadách ochrany osobních údajů naleznete zde: https://policies.google.com/privacy. Zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. DSGVO) na ochranu webové stránky před zneužitím.

c. Adform

9c.1. Tyto webové stránky používají tracking společnosti Adform A/S. Společnost Adform A/S používá cookie, tedy textový soubor, který je v anonymizované formě uložený na Vašem počítači k zobrazování reklamních sdělení zaměřených na určité cílové skpuiny pomocí platformy Adform. V rámci této služby se shromažďují informace o geografickém původu, typu zařízení a navštívených stránkách, neshromažďují se žádné informace sloužící k identiikaci osob. ID se přiřazují k jednotlivým tématům anonymizovaně. Zpracování se provádí na základě našeho oprávněného zájmu (čl. 6 (1) pís. f. GDPR) informovat co nejlépe a se zaměřením na cílové skupiny.

9c.2. Toto shromažďování můžete vypnout aktivací tlačítka „Opt-Out“ na následujícím odkazu a tím uplatníte své právo na odstoupení: https://site.adform.com/de/privacy-center/platform/widerrufsrecht/. Dále můžete osobní údaje kontrolované Adform A/S vzhledem k označení cookie reklamní platformy od společnosti Adform A/S zde vymazat: https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/right-to-be-forgotten/.

10. Marketingové služby Google, remarketing

10.1. TURISTIKA Pyhrn-Priel používá na základě svých oprávněných zájmů ve smyslu článku 6 odst 1 lit. f) DSGVO (zejména zájem o analýzu, optimalizaci a nákladově efektivním provozem jejich online offe th) a Google remarketing. Remarketing Google je reklamní služba Google, která vám umožňuje cílit inzerenty na stránky. Google remarketing TURISTIKA Pyhrn-Priel může ZNEPOKOJENY na jiná místa v reklamní síti Google (na Googlu samotného, ​​takzvané „Reklamy Google“ nebo jakékoliv místo), aby předložila své zájmy reklamy založené. Za tímto účelem se analyzuje interakce AFFECTED na WEBOVÉ STRÁNCE, např. pro které nabízí Dotyčný měl zájem vidět dotyčná i po návštěvě webových stránek, na jiných webových stránkách cílené reklamy.

10.2. K tomuto účelu (Re) tags Marketing ( „webové majáky“) jsou integrovány do WEBU volat na internetových stránkách, na nichž je aktivní Google remarketing. S jejich pomocí jsou v internetovém prohlížeči nastaveny soubory cookie AFFECTED, které zaznamenávají návštěvy uživatele aFFECTED. V tomto souboru, a to zejména následující data jsou zaznamenána: visited z těchto lokalit pro jaký obsah Dotyčný byl zájem o prodeji ovlivněna kliknuli, technické informace o systému, prohlížeče a operačního týká, odkazující webové stránky, najdete čas / pro zadržování vody, využití Online nabídka / interakce s webovou stránkou, IP adresa AFFECTED. Pokud AFFECTIVE navštíví jiné webové stránky, mohou být zobrazeny reklamy, které si vybraly podle svých zájmů.

10.3. Shromážděné údaje jsou pouze jednoznačná identifikace webovým prohlížečem a jsou zpracovávány v Rah-muži Google remarketing pseudonymem. Informace shromážděné Remarketingem Google budou přeneseny do GOOGLE a uloženy na serverech společnosti GOOGLE ve Spojených státech.

10.4. Znepokojen tím, že chtějí zakázat personalizované reklamy prostřednictvím služby Google remarketingu můžete tak učinit kliknutím na následující odkazy: http://www.google.com/ads/preferences. Tato nastavení jsou uložena v účtu Google (pokud mají) nebo v internetovém prohlížeči daného člověka (pokud nemají). Alternativně Dotyčný mají možnost stáhnout si prohlížeč plug-in pod nachfol-gendem odkazu a nainstalovat odhlásit z personalizované reklamy: https://www.google.com/settings/ads/plugin.

10.5. Další informace o podmínkách použití a Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google jsou v elektronické podobě k dispozici na http://www.google.com/analytics/terms/de.html nebo pod https://www.google.de/intl/de/policies.

 

11. Integrace služeb a obsahu třetích stran, sociální pluginy

11.1. Cestovního ruchu Pyhrn-Priel stanovuje ve svém on-line služby na základě svých oprávněných zájmů ve smyslu článku 6 § 1 osvětlené f) DSGVO plugins třetí strany integrovat do jejich obsahu a služeb (jako je video). Když účastníci navštíví WEBSITE, připojí se na servery třetích stran a zobrazí plug-in. Obsah pluginu je přenášen příslušným poskytovatelem třetí strany přímo do prohlížeče dotčené strany a integrován do stránky. Integrací plugin, třetí obdržel informaci, že prohlížeč BETROFFEEN vyzval na webu, i když to není zaregistrován nebo příslušná třetí strana prostě není přihlášen. Plugin přenáší data protokolu na příslušné servery třetích stran. Tyto údaje protokolu jsou zejména: IP adresa je adresa navštívených stránek, mezi něž patří také plugin funkce, typ a prohlížeče, datum a čas požadavku, způsob použití nastavení pluginu a sušenky.

11.2. Zpracování dat třetími poskytovateli se uskutečňuje v rámci příslušných předpisů o ochraně údajů poskytovatelů třetích stran. TURISTIKA Jako provozovatel WEBOVÉ STRÁNKY PYHRN-PRIEL nemá znalost obsahu dat předávaných třetím osobám a jejich zpracování. V každém případě mohou třetí strany používat pro statistické nebo marketingové účely tzv. Pixelové značky (neviditelná grafika, také nazývaná jako "web beacons"). Mimo to může být pseudonymous informace uložené v cookies na přístroji postižených a mimo jiné technické informace o systému, prohlížeče a operačního odkazem webové stránky, návštěvní hodiny a další informace o používání služby online cestovního ruchu Pyhrn-Priel v ceně, protože i takové informace, připojené k jiným zdrojům.

11.3. -Li dotyčný registrován s třetí stranou a přihlášeni uživatelských účtů třetí strany, tato třetí osoba může přiřadit chování uživatelů osobně týká. To může zabránit AFFECTED tím, že se odhlásí z jeho uživatelského účtu předem. Není-li AFFECTANT členem poskytovatele třetí strany, poskytovatel třetí strany si stále může být vědom a uložen určité údaje. Strany AFFECTED mohou zcela zabránit načítání doplňků s doplňky pro jejich prohlížeč, např. s blokováním skriptů "NoScript" (http://noscript.net/). Mimochodem, možnost deaktivace cookies je opět zmíněna (viz bod 7.2.).

11.4. Následující diskuse poskytuje přehled přiložený na webu a provozované služby třetích stran next-Henden a sociální plug-iny, stejně jako odkazy na jejich zásady ochrany osobních údajů, které obsahují další informace o použití možnosti datového přenosu a opozice:

 • Sociální pluginy ze sociální sítě "Facebook", provozované Facebook Ireland Ltd., 4 Canal Grande náměstí Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (FACEBOOK) (Privacy Policy: https://www.face-book.com/about/privacy)
 • Sociální pluginy služby "Twitter" provozovány společností Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, United States (Privacy Policy: https://twitter.com/de/privacy)
 • Sociální pluginy služby "Instagram" provozovaného Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, Spojené státy americké (Privacy Policy: http://instagram.com/about/legal/privacy)
 • Sociální pluginy ze sociálních sítí "Volby" provozovaných Pinterest Inc. 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, Spojené státy americké (Privacy Policy: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy)
 • Sociální pluginy služby "snapchat" provozovaného snapchat Inc., k rukám: Copyright Agent, 63 Market Street, Benátky, CA 90291, United States (Privacy Policy: https://www.snapchat.com/l/de-de/privacy)
 • služby „Google reCAPTCHA“ provozuje společnost Google (viz bod 9.1.) pro rozlišení, zda je jedno předání se provádí fyzické osobě nebo zneužití mechanickým a automatizovaného zpracování
 • Mapy služby "Mapy Google" provozované společností GOOGLE (viz bod 9.1.).
 • Videa z platformy YouTube provozované společností GOOGLE (viz část 9.1.)
 • Videa z plošiny "Vimeo" běh Vimeo, LLC se sídlem v 555 západu 18. ulice, New York, New York 10011 (Privacy Policy: https://vimeo.com/privacy)

11.5. Někteří dodavatelé třetích stran jsou certifikováni podle Dohody o ochraně soukromí a zajišťují dodržování evropských standardů ochrany osobních údajů:

 

12. Brožury, informační bulletiny a oznámení

12.1. TURISTIKA Pyhrn-Priel poslal fyzické brožury poštou a e-mailových bulletinů a dalších elektronických oznámení s propagačních informací - v závislosti na adresných reklamních zásilek v souladu s oddílem 4.5. - pouze na základě souhlasu dotčené osoby. Brožur a e-mailový zpravodaj TURISTIKA Pyhrn-Priel obsahují informace o svých produktech, službách, propagačních akcích a pro jejich společnosti. Postiženého souhlasí s dodáním nebo přijetím objednatelem prospektech, nebo registraci do e-mailového zpravodaje. Chcete-li objednat prospekty, které specifikují úplný název a je zapotřebí doručit adresu. Chcete-li se zaregistrovat do e-mailového zpravodaje, stačí zadat e-mailovou adresu.

12.2. Zápis do e-mailového zpravodaje se koná v takzvané dvojité postupu opt-in, a to Dotyčný obdrží e-mail, v němž je žádal, aby potvrdil svou registraci prostřednictvím registrace na e-mailové zpravodaje. Toto potvrzení je nutné, aby se nikdo nemohl zaregistrovat na zahraniční e-mailovou adresu. Žádosti o e-mailových bulletinů jsou zaznamenány za účelem prokázání registračního procesu v souladu se zákonnými požadavky. To zahrnuje ukládání přihlašovacích a potvrzovacích časů. Podobně jsou zaznamenány změny dat uložených poskytovatelem přepravních služeb subjektu údajů.

12.3. Odesílání e-mailový zpravodaj ze strany expediční služby TTG Tourismus Technologie GmbH, Freistädter Straße 119, 4041 Linz. TURISTIKA Pyhrn-Priel podepsala procesor smlouvu objednávky s poskytovatelem lodní služeb, kde to Ver-povinnost zpracovávat údaje osob pouze v souladu s článkem 28 DSGVO jménem cestovního ruchu Pyhrn-Priel chránit a ne dát třetím stranám ( viz bod 13 níže).

12.4. E-mailové adresy příjemců zpravodaje jsou uloženy na serverech poskytovatele poštovních služeb. Poskytovatel lodní dopravou využívá tuto informaci k vyslání a vyhodnotit zpravodaj jménem cestovního ruchu Pyhrn-Priel. Kromě toho poskytovatel lodní dopravou může splnit svou informační data v anonymní formě, která nepřiřazen AFFECTED, optimalizovat nebo vylepšit vlastní služby, např. Chcete-li použít pro technické optimalizace přepravy a prezentaci novinek, nebo pro statistické účely, aby vymohl zemí, ze kterých se příjemcům. Nicméně provozovatel lodní dopravou nepoužívá data ovlivněna jim napsat sami, nebo třetím stranám.

12.5. AFFECTED se mohou kdykoli odhlásit z e-mailových zpravodaje, tj. odvolat jejich souhlas. Současně vyprší jejich souhlas s jejich odesláním poskytovatelem lodní dopravy a statistickými analýzami. Zvláštní odvolání zásilky poskytovatelem poštovních služeb nebo statistickým vyhodnocením není bohužel možné. Odkaz na ukončení e-mailového zpravodaje naleznete na konci každého e-mailu. DATA dotčené strany, jež používá pouze u e-mailových bulletinů a ukončí to na zprávy budou odstraněny.

 

13. Zpracování dat jménem společnosti TOURISM PYHRN-PRIEL

13.1. Pokud zpracování těchto údajů, kterou si RUCH Pyhrn-Priel, jen pracují s procesory aplikací ve smyslu článku 4 Z 8 DSGVO, které nabízejí dostatečné záruky, že odpovídající technická a organizační opatření jsou přijata tak, že zpracování v souladu s stávajících právních předpisů a ochrany práv zúčastněných stran. Za tímto účelem zahrnuje TURISTIKA Pyhrn-Priel se svými procesory mise odpovídající smlouvy, které splňují požadavky článku 28 DSGVO a to v pořadí zpracovatelům usazeným v zemích, které nejsou členy EU (třetími zeměmi), podle článku 44 a násl DSGVO.

13.2. Zveřejnění, přenos nebo distribuce dat na fyzické nebo právnické osoby, které nejsou procesory cestovního ruchu Pyhrn-Priel, jsou povoleny i pod přímou odpovědností cestovního ruchu Pyhrn-Priel nebo některé z jejích procesorů pro zpracování dat (třetí), je jen v souladu s platnými právními předpisy, a to zejména v přítomnosti podmínku platnosti ve smyslu článku 6 DSGVO nebo výslovné přání dotčené osoby v souladu s článkem 20 DSGVO člověka k předání zpracovávaných dat turistika Pyhrn-Priel se přímo k jinému správci.

13.3. Zpracování údajů třetími stranami není součástí ADE a předpokládá TURISTIKA Pyhrn-Priel pro některý vůbec záruky, odpovědnosti a ručení.

 

14. Doba trvání zpracování, skladování a doby skladování

14.1. TURISTIKA Pyhrn-Priel zpracovává a uchovává údaje, které nejsou trvalé, ale pouze v souladu s podmínkami stanovenými v příslušných legislativních lhůt, ale v každém případě, pokud smluvní to za účelem provádění předsmluvní opatření a dokončení transakce (vpřed / NÁSLEDNÉ) je potřeba poměry mezi postiženou a cestovního ruchu Pyhrn-Priel (včetně sekvence jakékoliv záruky, garance, zrušení a omezení, jakož i konečné zpracování jakýchkoliv regulačních nebo soudního řízení). TURISTIKA Pyhrn-Priel ukládá data v takové podobě, která umožňuje identifikaci dotyčného jen tak dlouho, jak je to požadováno pro Zim bloky, pro které jsou zpracovávány osoby.

14.2. Podkladové DATA Pyhrn-Priel Cards jinak uloženy na platnosti karty v maximálně po dobu 48 měsíců a poté odstraněn.

14.3. Zda a kdy údaje zpracovávány pro účely anonymní interní evaluace, které jsou pouze do dokončení vyhodnocení nebo analýzy, ale je uložena po dobu 24 měsíců a poté odstraněn. Soubory cookie relace jsou uloženy pouze dočasně po dobu trvání přístupu nebo použití osobou aFFECTED; trvalé soubory cookie, dokud je prohlížeč neodstraní z prohlížeče.

14.4. V závislosti na přítomnosti dalších zákonných podmínek ve smyslu článku 6 DSGVO uložená data budou z důvodu odvolání souhlasu podle článku 7 3 DSGVO nebo odůvodněné námitky na základě článku 21 DSGVO DOTČENÝCH okamžitě vymazány a nesmějí být dále zpracovávány.

 

15. Bezpečnost zpracování dat

15.1. Cestovního ruchu Pyhrn-Priel se, s ohledem na kritéria stanovená v článku 32 DSGVO dostatečné a odpovídající technická a organizační opatření (TOM) podle INVESTIČNÍ ./1 Bezpečnost dat a zpracování dat a zajišťuje, že data před neoprávněným nebo nezákonnému zpracovávání a proti Ztráta, poškození a změny jsou chráněny.

15.2. TOM jsou předmětem technického pokroku a dalšího vývoje. TURISTIKA Pyhrn-Priel je tedy oprávněn změnit stávající Tom kdykoliv podle svého uvážení, snížit, rozšířit nebo zavést alternativní adekvátní TOM.

15.3. V případě porušení ochrany údajů RUCH Pyhrn-Priel se oznámí dotyčné okamžitě, pokud je nepravděpodobné, že mají vysoké riziko osobních práv a svobod dotčených důsledku narušení a není-li výjimka v souladu s článkem 34 3 DSGVO současné.

16. Práva souvisejících

16.1. TURISTIKA PYHRN-PRIEL zachovává práva dotyčné osoby v souladu s platnými právními předpisy. Podle současné právní situace má dotyčná osoba práva uvedená v GDPR a DSG 2018. Postiženého může vykonávat svá práva zasláním odpovídajícím způsobem definován požadavek - doporučená v textové podobě (např dopisem nebo e-mailem) - na adresu TURISTIKA Pyhrn-Priel (viz bod 1.1.) Assert. Za předpokladu, že platné právní předpisy stanoví lhůty pro vyřízení žádosti, budou respektována cestovní ruch Pyhrn-Priel.

16.2. Právo na utajení

TURISTIKA Pyhrn-Priel respektovat základní právo na soukromí ZNEPOKOJENY souladu s § 1 odst 1 DSG 2018 a právo na utajování dat v souladu s § 6 DSG 2018 a musí absolvovat se svými zaměstnanci příslušných dohod o utajení.

16.3. Právo na informace a informace

Mezi požadavky § 13 až 15 DSGVO dotyčná osoba právo na informace a informace o zpracování jeho údajů cestovního ruchu Pyhrn-Priel a jeho práv.

16.4. Právo na opravu a dokončení

Mezi požadavky článku 16 DSGVO dotčené právo na opravu nepřesných a neúplných dokončení jeho osobních údajů.

16.5. Právo na smazání

Za podmínek článku 17 GDPR má AFFECTANT právo požadovat okamžité vymazání DATA, které se ho týká.

16.6. Právo na omezení zpracování

V souladu s podmínkami článku 18 GDPR má AFFECTANT právo požadovat omezení zpracování jeho DATA.

16.7. Právo na přenositelnost dat

Za podmínek stanovených v článku 20 DSGVO Dotyčný má právo na to dotyčný DATA, který má za předpokladu, TURISTIKA Pyhrn-Priel se dostat do strukturovaného, ​​konzistentní a strojově čitelném formátu a postoupí tyto údaje jiný řadič nebo cestovní ruch Pyhrn-Priel požadovat, aby přenos dat zpracovaných turismem Pyhrn-Priel data do jiného poplatku, pokud je to technicky proveditelné a pokud by zpřístupnění by mohlo ohrozit práva a svobody druhých.

16.8. právo

Za podmínek stanovených v článku 21 DSGVO Dotyčný má právo, z důvodů, které vyplývají z jeho konkrétní situaci kdykoli se zpracováním e) nebo f) DSGVO udělal mu příslušná data, která osvětlené základ článku 6 odst 1 do odvolání , V případě odůvodněné námitky RUCH Pyhrn-Priel již zpracovává data v opozici, dotčený, pokud nemohou prokázat přesvědčivé legitimní důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, práva a svobody dotčených nebo zpracování je používán Uplatňování, uplatňování nebo obrana právních nároků. Pokud se dotyčná strana odmítne obrátit na účely přímého marketingu, její údaje nebudou dále zpracovány za tímto účelem.

16.9. Nemusíte být předmětem automatizovaného rozhodnutí

Mezi požadavky článku 22 DSGVO dotyčná osoba právo, ani jeden výlučně na základě automatizovaného zpracování - rozhodnutí předmět na bázi, která se odehrává proti němu právní síly nebo vážné to podobným způsobem - včetně profilování.

16.10. odnětí

V souladu s článkem 7 3 DSGVO postižených musí odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů kdykoli bez nutnosti legality až do odvolání došlo kvůli procesu souhlasu bude mít vliv na právo.

16.11. Právo na odvolání

Za podmínek stanovených v článku 77 DSGVO ve spojení s § 24 DSG 2018 DOTČENÉM aniž by byla dotčena jinak správní nebo soudní řízení, právo podat stížnost příslušnému orgánu dozoru (DPA).

16.12. Právo na soudní opravný prostředek

Za podmínek stanovených v článku 79 DSGVO ve spojení s § 27 DSG 2018 ovlivněny, aniž by byla dotčena jinak správní nebo mimosoudní nápravě, právo na účinnou ge-soudního odvolání proti obavám z nich právně závazné rozhodnutí orgánu dozoru (právo na odvolání k Spolkový správní soud).

 

17. Odmítnutí odpovědnosti

17.1. Přes všechna opatření a opatření cestovního ruchu Pyhrn-Priel Není vyloučeno, že dojde k datové zveřejnění, ztráty a jakékoliv poškození a změny přicházejí a dotyčná utrpí škodu. TURISTIKA Pyhrn-Priel nenese žádnou odpovědnost za škody a následné škody vyplývající z nebo v souvislosti s datovými zveřejnění, ztráty a žádné poškození a změny, neoprávněné a / nebo manipulativní přístup nebo zásah do zpracování dat a přenosu, stejně jako porušení pravidel na ochranu osobních údajů ( DSGVO, DSG 2018), které byly způsobeny protiprávně a zaviněně ne od něj nebo ji přiřaditelným lidí. Zejména cestovního ruchu Pyhrn-Priel nepřebírá žádnou odpovědnost za škody, které vzniknou, jichž se týká použití svých údajů Google nebo jinou třetí stranou. Na stránkách cestovního ruchu Pyhrn-Priel obsahuje odkazy na jiné stránky, jejichž obsah TURISTIKA Pyhrn-Priel je ovládání. TURISTIKA PYHRN-PRIEL nenese žádnou odpovědnost za tento obsah. Obsah a přesnost poskytovaných informací nese výlučnou odpovědnost příslušného poskytovatele propojené webové stránky.

17.2. -Li dotyčný spotřebitel (zákona o ochraně spotřebitele) odpovědnost TURISTIKA Pyhrn-Priel v rámci zákona o ochraně spotřebitele, které se týkaly na náhradu škody - s výjimkou zranění osob a poškození majetku a finančním ztrátám v důsledku porušení smluvních primárních závazků - pouze v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti.

17.3. V případě, že postižený není spotřebitel podle zákona o ochraně spotřebitele, je odpovědný TURISTIKA Pyhrn-Priel dotyčného na náhradu škody - s výjimkou zranění - jen pro úmysl a do očí bijící hrubé nedbalosti a odpovědnosti za pouhé peněžní škody, následné škody, náhradu škody za nároky jsou vyloučeny třetí stranu a ušlý zisk.

17.4. Odpovědnost v oblasti cestovního ruchu Pyhrn-Priel je v každém případě omezena na postavení na konkrétním případě poškození pojištění odpovědnosti k dispozici částky.

17.5. Výše uvedená vyloučení a omezení se vztahují na vlastníky, orgánů a jejich členů, zaměstnanců, zástupců a agenty lze přičíst RUCH Pyhrn-Priel, stejně jako pro kooptované procesory a všechny tyto béžových pevných lidí.

18. Platné právo, příslušnost

Toto ADE podléhá podstatnému rakouskému právu, s vyloučením konfliktů právních předpisů mezinárodního práva soukromého. Pro spotřebitele ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele se tato volba práva použije pouze tehdy, pokud nezbavuje ochrany poskytované závaznými ustanoveními práva státu, ve kterém má spotřebitel obvyklé bydliště. V případě sporů týkajících se ochrany osobních údajů nebo sporů vyplývajících z této ADE nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o jejich platnosti, je dohodnuta výlučná příslušnost příslušného soudu v sídle společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, pokud jde o nepovinný zákon (zejména KSchG nebo Nařízení (EU) č. 1215/2012 - EUTRO).

 

19. Spolupráce s orgány dohledu

TURISTIKA PYHRN-PRIEL se zavázala spolupracovat s příslušnými regulačními orgány na vyřizování případných stížností týkajících se zpracování dat, které nemůže s dotyčnou stranou vyřešit.

 

21. Další informace

DŮVĚR TURISTICKÉ PYHRN-PRIEL A JEHO VÝKONNOST JE TOURISM PYHRN-PRIEL ZVLÁŠTNÍ. V případě otázek týkajících se zpracování a použití údajů je TOURISM PYHRN-PRIEL uveden v bodě 1.1. kontaktní informace jsou k dispozici.

 

22. Dodatky

Přílohy tohoto ADE tvoří jeho nedílnou součást.

PŘÍLOHA./1 ADE