© AUDI FIS Ski Weltcup Hinterstoder 2020
AUDI FIS Ski Weltcup Hinterstoder 2020

Prohlášení o přístupnosti

Společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH vynakládá veškeré úsilí, aby zajistila, že její webové stránky a mobilní aplikace budou v souladu se státními zákony zakazujícími diskriminaci na základě etnického původu, náboženství, přesvědčení, zdravotního postižení, věku, pohlaví nebo sexuální orientace (Horní Rakousko). Antidiskriminační zákon - Horní Rakousko ADG) (§ 15b) a nařízení o požadavcích na bezbariérový přístup na webové stránky a mobilní aplikace v oblasti Horního Rakouska. ADG (Horní Rakousko WEBVO 2020) pro provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 o zpřístupnění.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na následující webové stránky a mobilní aplikace: www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at, www.pyhrn-priel.net, www.wanderspezialisten.at, www.hinterstoder.at, www.vorderstoder.at,www.weltcup.at, www.schule-bewegt.at,www.seminare-pyhrn-priel.at a https://presseservice.urlaubsregion-pyhrn-priel.at.

1. Návod k použití a přístupnost

a) Přístupové klíče

Abychom usnadnili navigaci po stránce, vytvořili jsme přístupové klíče k důležitým oblastem stránek na všech stránkách. Číselné klíče zde byly přiřazeny, aby nedocházelo ke konfliktům s již určenými zástupci operačního systému. K dispozici jsou následující přístupové klíče:

0 na domovskou stránku
1 pro navigaci
2 k obsahu
3 kontaktovat
4 do souboru Sitemap
5 pro vyhledávání
6 do horní části stránky
7 k potisku
8 pro zobrazení polohy

V závislosti na prohlížeči a operačním systému použijte výše uvedenou klávesu v kombinaci se speciální ovládací klávesou:

 • Internet Explorer: Alt + [klávesa]
 • Firefox: Alt + Shift (Windows a Linux) nebo Ctrl (Mac) + [klávesa]
 • Google Chrome: Alt (Windows), Ctrl + Opt (Mac) nebo Alt + Shift (Linux)
 • Opera: Shift + Esc otevře místní nabídku, kde jsou uvedeny dostupné přístupové klávesy. Ty jsou potvrzeny klávesou Enter

b) Responzivní webový design

Díky responzivnímu webovému designu je náš web optimalizován pro širokou škálu výstupních zařízení (mobilní telefon, tablet, stolní počítač). Obsahové prvky (např. Obrázky, struktura stránky, velikost) jsou automaticky optimalizovány pro nejlepší čitelnost a přizpůsobeny pro příslušnou velikost zobrazení.

c) Provoz s klávesnicí

Hlavní nabídku lze ovládat pomocí klávesnice (šipky nahoru, dolů, doprava a doleva). Galerii obrázků (lightbox) lze zavřít pomocí ESC. U ubytování, restaurací, prohlídek, památek atd. Lze karty a akordeony otevřít nebo zavřít pomocí karty a zadat.

d) Hledání ubytování

Vezměte prosím na vědomí zvýšenou dobu načítání při hledání volně dostupného ubytování pro konkrétní období. Dotazuje se zde na širokou škálu poskytovatelů ubytování. Ubytování lze filtrovat podle různých kritérií. Zde není tlačítko „Odeslat“. Zde se automaticky načtou údaje o ubytování.

 

2. Stav kompatibility s požadavky

Z důvodu následujících nekompatibilit / výjimek jsou tyto weby a mobilní aplikace částečně kompatibilní s pokyny pro přístup k webovému obsahu (WCAG) 2.1 - AA nebo s požadavky na přístupnost podle DIN EN 301549 V2.1.2, vydání 2018-08.

 

3. Ne / částečně přístupný obsah

Obsah uvedený níže není nebo je částečně bezbariérový z následujících důvodů:

a) Neslučitelnost / nepřiměřená zátěž

 • Dokumenty PDF a Word (zejména starší dokumenty), které se používají na webových stránkách, nejsou přístupné. Pokud potřebujete obsah některého z našich dokumentů PDF nebo Word, kontaktujte nás. Pokusíme se vám poskytnout informace v jiné formě.
   
 • Videa použitá na našem webu nejsou v současné době bezbariérová. Přizpůsobení představuje nepřiměřenou zátěž z hlediska předpisů o přístupnosti. Snažíme se videa zpřístupnit co nejdříve.
   
 • Všechny obrázky by měly být přístupné uživatelům čtečky obrazovky prostřednictvím alternativních textů. Pokud není výjimečně obrázek popsán alternativním textem a jeho obsah je přístupný pouze částečně, dejte nám prosím vědět.
   
 • Snažíme se psát naše texty převážně bez zkratek a cizích slov. Kromě toho nepoužíváme těžkopádné větné konstrukce. Pokud nerozumíte textu, a proto je přístupný pouze částečně, kontaktujte nás. Snažíme se vám poskytnout snadno srozumitelnou verzi.
   
 • Seznamy, jako jsou seznamy ubytování, seznamy událostí, seznamy gastronomie, seznamy POI, seznamy nabídek, seznamy míst a regionů, jakož i seznamy sestav, jsou založeny na strukturovaných datech z TOURDATA a jsou v současné době přístupné pouze částečně. Pokud uživatel webu omezí seznam pomocí funkce filtru, obsah výsledků se automaticky znovu načte (pomocí funkce AJAX). To představuje problém pro zrakově postižené, kteří používají čtečky obrazovky. Protože čtečky obrazovky nezaznamenají žádné změny obsahu, který již byl přečten. Vylepšení našich seznamů je plánováno na rok 2021.

b) Obsah nespadá do oblasti působnosti příslušných právních ustanovení

 • Zaznamenaná časově založená média, jako jsou obrazová a zvuková média, vydaná před 23. zářím 2020.
   
 • Interaktivní mapy aktuálně nejsou bezbariérové. Podle současných technických možností lze přístupnosti těchto karet dosáhnout pouze s nepřiměřeně velkým úsilím.
   
 • Obsah třetích stran: Naše webové stránky jsou částečně založeny na obsahu decentralizované databáze cestovního ruchu. Našim obsahovým partnerům se doporučuje, aby texty a média zpřístupňovali v bezbariérové ​​formě. Nelze však učinit žádné prohlášení ohledně kompatibility s předpisy o přístupu pro tento obsah třetích stran.

c) Další informace

 • Ochrana proti spamu / Recaptcha: K ochraně před spamem a hromadnými e-maily potřebujeme pro naše kontaktní formuláře takzvanou funkci „Re-Captcha“. To není bezbariérové. Pokud nemůžete kvůli této funkci použít formulář, pošlete nám e-mail na adresu info@pyhrn-priel.net nebo zavolejte na naši dovolenou o Pyhrn-Priel na čísle +43 7562 5266.
   
 • Mediální služba: Na adrese https://presseservice.urlaubsregion-pyhrn-priel.at/bilder.html poskytujeme zástupcům médií obrázky ke stažení. Pokud máte potíže se stahováním obrázků, kontaktujte nás. Poté vám můžeme zaslat obrázky prostřednictvím jiných kanálů.

 

4. Dotazy a návrhy

Společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH klade velký důraz na průběžné úpravy a optimalizace svých webových stránek a mobilních aplikací. Máte-li jakékoli dotazy týkající se fungování webových stránek nebo návrhy týkající se obsahu, zašlete e-mail na adresu: info@pyhrn-priel.net

Vaši žádost prozkoumáme a do 2 měsíců vás informujeme o výsledku a přijatých nebo zamýšlených opatřeních. Dotazy ohledně obsahu webových stránek a mobilních aplikací, které jsou osvobozeny od povinnosti splňovat požadavky na přístupnost a nejsou přístupné, budou také zodpovězeny do 2 měsíců.

 

5. Proces prosazování

Pokud jsou naše informace neuspokojivé v souvislosti s nepřiměřenou zátěží, lze použít následující donucovací orgán:

Kancelář Horního Rakouska. Státní vláda
Oö. Antidiskriminační agentura / Horní Rakousko. Monitorovací výbor
Bahnhofsplatz 1, 4021 Linec
E-mail: as.post@ooe.gv.at
+43 732 77 20 117 68