© Panoráma Pyhrn-Priel | Foto: TVB Pyhrn-Priel / Florian Lierzer
Panoráma kolem rekreační oblasti Pyhrn-Priel.
Hledám
Hledat
Zavřít

Cesta Vápencovými Alpami, etapa 4

  • možnost ubytování

 Interaktivní výškový profil

Stáhnout GPS data
Vytvořit PDF

CZ: Tour-Details

výchozí místo: 4462 Reichraming
Cílové místo: 4580 Windischgarsten

délka trvání: 4h 15m
délka: 18,3 kilometer
Výškové metry (vzestupně): 937m
Výškové metry (sestupně): 1.405m

nejnižší bod: 625m
nejvyšší bod: 1.266m
Obtížnost: střední
Kondice: střední
panoráma: některé výhledy / pár pohledů do budoucna

povrch cesty:
Asfalt

powered by TOURDATA

Cesta Vápencovými Alpami, etapa 4 - Orli: EBENFORSTALM - WINDISCHGARSTEN
4. etapa vede z Ebenforstalm v Národním parku Vápencové Alpy přes Bodinggraben a Steyrsteg na Wurbauerkogel a do Windischgarstenu. Opustíte pohostinnou chatu na Ebenforstalm 1 105 m, vydáte se po pastvinách na severozápad do sedla s přelezením plotu, ještě jednou se ohlédnete na veselou předalpskou krajinu Reichraminger Hintergebirge a pak se vydáte na západ dolů, do zalesněné oblasti směrem na Bodinggraben.

Ještě než se dostanete do malé osady Bodinggraben, můžete pozorovat, jak potok pod vámi vytvořil ve skalní soutěsce zajímavé výmoly, tzv. "Bottiche" (lidově "Bodinge", odtud pochází název oblasti). Malý hostinec "Jagahäusl" je vítanou možností k občerstvení. Nedaleko stojí půvabná kaplička, zasvěcená Sv. Anně a poustevnici Rozálii (Annenská mše 26. července, mše Rosalie 4. září). Na západní straně se nad vámi vypíná zrestaurovaná bývalá lamberská lesovna. Ano, v tomto kraji bohatém na lesy a zvěř se člověk cítí jako za časů lamberského panství, které tady udávalo tón od 17. stol. až do Hitlerovy éry v roce 1938. Po druhé světové válce připadlo celé území Rakouským spolkovým lesům.

Bodinggraben 641 m v údolí řeky Krumme Steyrling na území obce Rosenau am Hengstpass. Geografický dělicí bod: Pohoří Reichraminger Hintergebirge na východě, pohoří Sengsengebirge na západě. Autem dostupné jen přes Molln.

Výchozí bod pro trasy do pohoří Sengsengebirge Feichtauhütte – Hoher Nock, v zimě známé krmení zvěře v údolí Blöttenbachtal – Hillerboden.

Páter Gottfried Hauenschild popsal už v r. 1866 "trasu přes Bodinggraben"

… Údolí zdobí přívětivá kaplička, zasvěcená poustevnici Rosálii, vedle ní stojí majestátní, jednopatrový dům a vedlejší budovy, Kaltenbrunner Alm, kde můžete dostat skromnou stravu a nocleh. Obyvatelé Windischgarstenu sem pořádají každoročně procesí, které bývalo kdysi velmi oblíbené a účastnily se ho stovky poutníků …

Brzy tento světu vzdálený kout opustíte. Po proudu potoka vede cesta přes Breitenau do obce Molln, 21 km. Vy se však vydáte jižním směrem po cestě č. 472, po lesnické cestě údolím až se dostanete po delší době ke kříži u cesty, tzv. "Eiserner Herrgott".

Údolí se zužuje, horská úbočí jsou strmější a skalnatější. Vzhled krajiny se mění z líbezné na velkolepou. Po několika zatáčkách lesnická cesta přechází v jezdeckou cestu a brzy se ocitnete v soutěsce řeky Krumme Steyrling (jedno u nejkrásnějších průlomových údolí v předhůří Alp uprostřed Národního parku Vápencové Alpy). Po pravé straně vidíte východní srázy pohoří Sengsengebirge a skalnaté, stupňovité úbočí hory Größtenberg, rozbrázděné suťovými a lavinovými žleby (nebezpečí padajících kamenů!!!).

Půjdete kolem Božích muk - a brzy uvidíte mohutné betonové zdi. Co to má znamenat? Mnozí se chybně domnívají, že jde o pozůstatek Hitlerových časů. Ne! V letech 1960 /1961 existovaly plány, jak tento spíše osamělý region otevřít letnímu turistickému ruchu, což bylo znovu aktuální i v r. 1975, když se v Bodinggrabenu plánovala elektrárenská zásobní nádrž. I začalo se v této soutěskovité úžlabině pilně betonovat, aby se realizovala tranzitní cesta. Zřejmě však byl překročen finanční rámec a akce byla zastavena. Je možné, že se postupovalo ukvapeně, takže tyto obrovské zdi jsou svědkem chybného plánování.

Dno údolí se mírně rozšiřuje. Křišťálově čistá voda v tůňkách láká k osvěživé koupeli. Doleva byste šli směrem na Weingartalm – Größtenberg. Brzy nato přejdete betonový most 946 m (kdysi dřevěný můstek = Steyrsteg) a dostanete se do kempu Steyrsteg (na místě staré lesovny, která sloužila po staletí lamberským fořtům jako bydliště. Tehdy byla samozřejmostí i dvouhodinová cesta dětí do školy do Windischgarstenu).

Z údolí s burácející vodou se vydáte po úzké lesnické cestě serpentinami nahoru lesnatým údolím (kdysi tady kouřily milíře) k idylicky umístěné pastvině Rumplmayrreith (neobhospodařovaná; Reith = Niederalm). Krásná jarní alpská flóra se na začátku léta promění v nádherné rašeliníkové louky a v létě se na mnoha místech objeví lilie zlatohlávek, ladoňka temnohlávek červený atd.

Odtud půjdete po pastvině a po lesnické cestě na jihozápad do sedla Haslersgattern s loveckou chatou, 1 154 m (dnes křižovatka lesnických cest na okraji národního parku, starý přechod z Windischgarstenu do Mollnu). Východním směrem vede horská cyklotrasa Langfirst k průsmyku Hengstpass. Při zhoršení počasí je možné tudy sejít do údolí směrem na jih do Windischgarstenu. Při krásném počasí půjdete doprava po cestě č. 9A, na rozcestí po cestě Leitersteig (viz varianta!), která vede částečně po rovině, na konci strmě vzhůru ke oblému vrcholku Kleinerberg 1 287 m - odkud je nádherný výhled do windischgarstenského údolí. Vysílač Kleinberg byl postaven v r. 1970. Masivním kácením byly ve vrcholové oblasti vybudovány startovací rampy pro paragliding. Před vašima očima se otevře nádherné 360°panoráma: Ennstaler Alpen, části pohoří Niedere Tauern, horská skupina Warschenecku a Prielu, Höllengebirge, Kasberg, Traunstein, Sengsengebirge, Hintergebirge, oblast průsmyku Hengstpass. Odsud si můžete prohlédnout nádhernou alpskou krajinu, kterou půjdete v následujících celodenních etapách.

Od malého vrcholového kříže (vrcholová kniha) na jižním okraji půjdete dolů po stezce značené červenými kolečky. Několikrát překřížíte lesnickou cestu a na závěr půjdete na západ po bezprašných cestách. Pak následuje lehké stoupání k chatě Jausenstation Wurbauer (provoz většinou o víkendech), dál k horské stanici sedačkové lanovky Wurbauerkogel (domovská hora Windischgarstenu s nádherným panoramatickým výhledem) a k horskému hostinci "Beim Turm".

Hned vedle se nachází panoramatická věž (poplatek!) s informačním místem a expozicí "Život ve skále". Z věže máte výhled na 21 dvoutisícovek! (Alternativa: sedačkovou lanovkou nebo letní sáňkařskou dráhou do Windischgarstenu). Sestup od parkoviště naproti vysílači (orientační tabule) severně stezka - tady půjdete kousek souběžně s letní sáňkařskou dráhou, pak po západním hřebeni (cesta č. 2 – Simberg) místy klesání až na rozcestí. Pak půjdete po stezce přátel přírody, Naturfreundesteig (cesta č. 5) do údolí a dostanete se po lesnické cestě s krátkým stoupáním k Hans-Gmeiner-Ruhe 715 m. Tady půjdete po serpentinách dolů ke štěrkovišti a dál po cestě na jih přes Kühbergsiedlung. Kolem Alpine Coaster a dolní stanice sedačkové lanovky přijdete přímo do centra obce Windischgarsten.
výchozí bod: Ebenforstalm
cílový bod: Turistické centrum Windischgarsten

další informace:
  • možnost ubytování

Podrobnosti - vycházky
  • tématická cest
dosažitelnost / příjezd

Ebenforstalm je Molln / Bodinggtraben během 2 hodin a od Reichraming / Anzenbachschranken ve 4h přístupné

Příjezd veřejnou hromadnou dopravou
Plánovač tras pro individuální turistiku
Výhodné roční období
  • léto

O informace požádejte na výše uvedeném kontaktu.


Cesta Vápencovými Alpami, etapa 4
Tourismusverband Steyr und die Nationalpark Region
Stadtplatz 27
4400 Steyr

telefon +43 7252 53229 - 0
E-Mail info@steyr-nationalpark.at
web www.steyr-nationalpark.at/
web www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at
https://www.steyr-nationalpark.at/
https://www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at

Mluvíme následujícími jazyky

německý

Vuci uživatelum

1. Prezentované trasy pro peší turistiku, walking, jízdu na kole, príp. na závodním kole, horskou cyklistiku, jízdu na motocyklu, jízdu na koni, lezení, beh na lyžích, túry na lyžích nebo se snežnicemi atd. je treba chápat jako bezplatné návrhy tras a slouží výlucne jako nezávazná informace. Nemáme v úmyslu uzavrít s uživateli tohoto webu smlouvu. V dusledku využití dat není mezi námi uzavrena žádná smlouva.

Data smí být použita pouze pro soukromé využití; jakékoliv komercní využití je zakázáno. Zejména není dovoleno nabízet data na komercne provozovaných webových stránkách, výmenných platformách atd., nebo je použít k vývoji komercních produktu. Stažením nezískává žádný uživatel práva k dotceným datum.

Poskytnuté návrhy tras byly vytvoreny s maximální pécí; presto neprebíráme žádnou odpovednost za správnost a úplnost informací.

Upozornujeme, že veškeré návrhy tras obsažené na této webové stránce, príp. s nimi související data a informace, nebyly poskytnuty námi, ale tretími osobami (§ 16 ECG). Nemáme žádný vliv na to, zda informace v nich obsažené (napr. vzdálenost, stupen obtížnosti, prevýšení, popis, atd.) jsou autentické, správné a úplné. Neprovádíme kontrolu techto obsahu tretích stran. Z tohoto duvodu neprebíráme žádnou odpovednost za autenticnost, správnost a úplnost informací.

Stavební opatrení nebo jiné vlivy (napr. sesuv pudy, apod.) mohou vést k docasným nebo trvalým zmenám trasy (napr. stržení mostu, apod.). Je možné, že cesta takového typu je zcela nebo zcásti neprujezdná.

Použití dat jakož i využití navrhovaných tras príp. síte cest (jízda, chuze, príprava, atd.) je tedy na vlastní nebezpecí a vlastní odpovednost. Uživatel samotný je odpovedný zejména za výber trasy, orientaci v terénu, dodržování pravidel silnicního provozu, vybavení a výstroj pro trasy uvedené v bode 1 (napr. kola, atd.), za používání prilby, odhad osobní výkonnosti, vyhodnocení rizik a dodržování primerené rychlosti. Odmítáme jakoukoli odpovednost za škody zpusobené použitím navrhovaných tras, a to zejména za úrazy.

 

2. Nekteré trasy vedou po silnicích, na kterých je bežný provoz. Vezmete prosím na vedomí, že tím vzrustá potenciální riziko ohrožení, kterému lze zabránit patricnou opatrností a správným odhadem a uplatnením vlastních schopností. Proto absolvujte neznámé trasy pomalu a se zvýšenou opatrností. Dbejte neustále na potenciální nebezpecí a sledujte prubežne provoz. Neopouštejte popsané trasy.

Možné využití soukromých cest, zvl. lesních cest a zemedelských zásobovacích cest, muže podléhat zákonným omezením, která je treba respektovat a dodržovat.

Platí pravidla pro provoz na pozemních komunikacích. Každý uživatel (napr. cyklista, motocyklista) je odpovedný za dodržování techto pravidel, za rádný stav svého kola/vozidla a jeho dostatecné vybavení (svetla, brzdy, atd.). Každý uživatel je navíc odpovedný za dodržování rychlosti odpovídající podmínkám a vlastním schopnostem a za dodržování dostatecné vzdálenosti od vpredu jedoucího. Durazne doporucujeme jezdit za dobré viditelnosti, používat prilbu a reflexní oblecení (nebo podobné) a používat prípustné osvetlení kola.

 

3. Všechny trasy vyžadují dobrou fyzickou konstituci a kondici, stejne jako detailní prípravu. Durazne doporucujeme absolvovat trasy pouze v optimálním zdravotním stavu.

Doporucujeme uzavrít úrazové pojištení a pojištení odpovednosti za zpusobenou škodu. Používejte cyklistický tachometr, který zobrazuje denní kilometry a je kalibrován na prední kolo.

 

4. Speciálne pro cyklisty na horských kolech - pravidla fair play: Horská cyklistika je jedním z nejkrásnejších rekreacních sportu v prírode. Pri jízde na horských kolech poznáte hory a jezera, horské pastviny a chaty z úplne jiného pohledu. Nekolik pravidel fair play v lese prispeje k bezkonfliktní jízde na horském kole.

a. Chodci mají prednost: Jsme ohleduplní a prátelští k chodcum a turistum. Pri setkání používáme zvonek a jedeme pomalu kolem. V každém prípade se vyhýbáme cestám s velkým poctem chodcu. Ohleduplnost k prírode: Nenecháváme za sebou žádné odpadky.

b. Jízda na polovicní viditelnost: Jezdíme kontrolovanou rychlostí, pripraveni brzdit a na polovicní viditelnost, a to zejména v zatáckách, protože je treba kdykoli pocítat s prekážkami. Poškození cest, kameny, vetve, docasne uložené drevo, dobytek, pastevní rošty, závory, tažné lesní stroje, vozidla s povolením vjezdu jsou nebezpecí, na které musíme být pripraveni.

c. ‚Don´t drink and drive!’ K horské cyklistice nepatrí alkohol. Ohleduplnost na odpocívadle (manipulace se stojany, znecištená obuv nebo oblecení). Poskytnout první pomoc je povinnost!

d. Znacené trasy, zákazy jízdy a uzávery: Dodržujeme znacené trasy a uzávery a akceptujeme, že cesty slouží predevším k zemedelskému a hospodárskému využití! Uzávery jsou casto nezbytné v našem vlastním zájmu. Jízda na kole mimo trasu a mimo povolené hodiny je trestná a delá z nás nelegálních cyklisty.

e. Jsme v lese hosté a chováme se jako hosté, a to i vuci lesníkum a lovcum, príp. dalším zamestnancum. Pri horské cyklistice je telefonování a hudba z prehrávacu tabu! Je vyžadována plná koncentrace.

f. Zabranme zbytecnému hluku. S ohledem na volne žijící zvírata jezdíme pouze za plného denního svetla. Jezdíme zásadne vždy (i do kopce) s prilbou! Balícek pro pomoc v nouzi s sebou: Vždy s sebou vezeme sadu pro opravu a obvazy.

g. Správné sebehodnocení: Nepretežujeme se z hlediska techniky jízdy, ani z hlediska kondice. Respektujeme stupen obtížnosti trasy a správne odhadujeme své cyklistické zkušenosti a schopnosti (brzdy, zvonek, svetla)!

h. Zavíráme branky u ohrad pastvin: Blížíme se k pasoucímu se dobytku krokem a po prujezdu zavreme všechny branky u ohrad. Zabranme únikovým a panickým reakcím zvírat. Potešení a sportovním výzvám v horách a v lese už nestojí nic v ceste!

i. Pravidla pro provoz na pozemních komunikacích: Na všech trasách pro horskou cyklistiku platí pravidla pro provoz na pozemních komunikacích, která dodržujeme. Naše kolo musí být proto v bezvadném technickém stavu a musí být patricne vybaveno, tzn. brzdami, zvonkem, svetly. Horská kola tak jako tak kontrolujeme a udržujeme pravidelne.

 

5. Za obsah externích internetových stránek neprebíráme žádnou odpovednost; zejména neprijímáme žádnou odpovednost za jejich prohlášení a obsahy. Nemáme navíc žádný vliv na podobu a obsah stránek, na které se lze dostat z www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at. Neprobíhá prubežná kontrola stránek, na které se lze dostat z www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at. Obsah stránek, na které se lze dostat z www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at nepovažujeme za náš vlastní.

 

Vuci bloggerum

UPOZORNENÍ:

1. Všechny doporucené návrhy tras pro peší turistiku, walking, jízdu na kole, príp. na závodním kole, horskou cyklistiku, jízdu na motocyklu, jízdu na koni, lezení, beh na lyžích, túry na lyžích nebo se snežnicemi atd. jakož i ostatní údaje a informace jsou bezplatné. Neneseme za ne odpovednost, a to zejména za presnost informací, ani odpovednost za jakékoliv následky zpusobené využíváním vašeho návrhu tretí stranou (zejména uživateli této webové stránky). Vámi poskytnuté návrhy tras, stejne jako další údaje a informace nejsou z naší strany overovány.

Nemáme v úmyslu uzavrít smlouvu s osobami, které na této stránce prezentují návrhy tras ci jiné údaje a informace. V dusledku poskytnutí dat (informací) není mezi námi uzavrena žádná smlouva.

Doporucením návrhu trasy prebíráte zvláštní odpovednost vuci jiným sportovcum. Berte prosím tuto odpovednost vážne a popisujte váš návrh trasy s maximální peclivostí a podle nejlepšího vedomí a svedomí. 

 

2. Vaše návrhy tras proto musí obsahovat alespon tato kritéria, formulovaná jasným a jednoznacným zpusobem:

• Výchozí bod

• Podrobný popis trasy

• Vzdálenost/celková délka 

• Stupen obtížnosti

• Nebezpecná místa

• Prumerná doba jízdy

• Prevýšení

• Cílový bod

 

Pokud je to možné, uvedte navíc výškový profil.

 

3. Prezentací doporucení návrhu trasy z vaší strany nás poverujete k uložení vašeho návrhu trasy, príp. vašich údaju na naší webové stránce a k jejich trvalému zprístupnení tretím stranám, zvlášte uživatelum tohoto webu. Vyhrazujeme si právo kdykoli bez upozornení kvuli jakémukoli duvodu zcela nebo zcásti zablokovat nebo smazat vámi poskytnuté návrhy tras. Nevyplývají vám z toho žádné nároky jakéhokoli druhu.

Dekujeme za vaši ochotu!

 

4. Za obsah externích internetových stránek neprebíráme žádnou odpovednost; zejména neprijímáme žádnou odpovednost za jejich prohlášení a obsahy. Nemáme navíc žádný vliv na podobu a obsah stránek, na které se lze dostat z www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at. Neprobíhá prubežná kontrola stránek, na které se lze dostat z www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at. Obsah stránek, na které se lze dostat z www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at nepovažujeme za náš vlastní.

 Interaktivní výškový profil

Stáhnout GPS data
Vytvořit PDF

CZ: Tour-Details

výchozí místo: 4462 Reichraming
Cílové místo: 4580 Windischgarsten

délka trvání: 4h 15m
délka: 18,3 kilometer
Výškové metry (vzestupně): 937m
Výškové metry (sestupně): 1.405m

nejnižší bod: 625m
nejvyšší bod: 1.266m
Obtížnost: střední
Kondice: střední
panoráma: některé výhledy / pár pohledů do budoucna

povrch cesty:
Asfalt

powered by TOURDATA