Hledám
Hledat
Zavřít

Lynx Trail Stage 03

 • vícedenní túra
 • možnost ubytování

 Interaktivní výškový profil

Stáhnout GPS data
Vytvořit PDF

CZ: Tour-Details

výchozí místo: 4591 Rosenau am Hengstpaß
Cílové místo: 8911 Admont

délka trvání: 6h 23m
délka: 18,9 kilometer
Výškové metry (vzestupně): 1.050m
Výškové metry (sestupně): 1.230m

nejnižší bod: 620m
nejvyšší bod: 1.717m
Obtížnost: střední
Kondice: střední
panoráma: výlet snů

povrch cesty:
Asfalt, štěrk, suť, Nezpevněný, nepřipevněný, Turistická cesta

powered by TOURDATA

Zpět do civilizace: přes Haller Mauern do Admontu se slavným opatstvím Admont.

Z Laussabaueralmu se vydejte podle značení "Klosterweg", přejděte potok Karbach na východ, vstupte do lesa a přelezte oplocenku pro zvěř. Poté se držte vlevo a pokračujte po lesní cestě po proudu řeky. Na další křižovatce se držte vpravo a pokračujte po lesní cestě k Simandlalmu, kde pokračujte po lesní cestě vlevo. Přejděte potok Laussabach po mostě a dojděte k silnici Hengstpass. Po této silnici po proudu řeky vpravo pojedete necelý kilometr a před hostincem Gasthof Sagwirt (parkoviště Oberzwiesel, 691 m, Oberlaussa) odbočíte vpravo do údolí Pölztal (trasa č. 633). Pokračujte po mírně stoupající lesní cestě a potoce Pölzalmbach do kopce. Budete míjet několik budov loveckých a horských chat.


Podél silnice se dostanete do lesa.
V oblasti Menggalm odbočte na stezku, která několikrát kříží lesní cestu až na Klapfboden (997 m). Odtud se cesta stává strmější a je třeba překonat terénní schod až na Kleiner Seeboden. Brzy se objeví působivá kotlina Große Seeboden. Následuje krátký sestup, poté se vydáte po plochém dně údolí jihozápadním směrem a poté zvládnete poslední část stezky do kopce k Admonter Haus.

U Admonter Haus se vydáte po cestě dolů do Hallu (2,5 hodiny). Stezka vede přes alpské pastviny do velmi přirozeného lesa. Kolem Johannesbründlu se rychle dostanete do Hallu a Admontu.

V Admontu byste však ještě neměli pomýšlet na to, že byste měli složit nohy na zem, protože návštěvu slavného opatství Admont s malou expozicí národního parku "Vášeň objevitele" vřele doporučujeme.

Vybavení
Pevné turistické boty nebo dobrá treková obuv, stejně jako turistický batoh s odpovídajícím obsahem (láhev na vodu, náplasti na puchýře, turistická mapa, svačina atd.). Měli byste být také dobře připraveni na změnu počasí. Nezapomeňte si také spacák pro přenocování na chatách!

Další informace a odkazy

Rezervační centrum &  všeobecná informační linka Trail Angels GmbH
Obervellach 15, 9821 Obervellach
Tel.+43 47 82 93 093
web: bookyourtrail.com
Email: info@bookyourtrail.com

Infostelle Oberösterreich:
Tourismusverband Pyhrn Priel
Bahnhofstraße 2, 4580 Windischgarsten
Tel.: +43 7562 5266
Email: info@pyhrn-priel.net

Infostelle Steiermark:
Tourismusverband Alpenregion Nationalpark Gesäuse
Hauptstraße 35, 8911 Admont, Rakousko
Tel. +43 (0) 3613 21160 10
Email: info@gesaeuse.at

Infostelle Niederösterreich: Mostviertel Tourismus GmbH
Töpperschloss Neubruck
Neubruck 2/10, 3283 Scheibbs
Tel.+43 (0)7482/204 44
Email: info@mostviertel.at

výchozí bod: Laussabauernalm
cílový bod: Opatství Admont

další informace:
 • vícedenní túra
 • možnost ubytování
 • možnost zajistit stravu

Podrobnosti - vycházky
 • tématická cest
dosažitelnost / příjezd

Příjezd z etapy 02...

nebo

Od 1. května do 26. října autobusová doprava na zavolání z vlakového nádraží Windischgarsten do Henstpaß-Passhöhe a zpět (linka 435)
Tel. + 43 664 90 7 60 20, objednejte se alespoň 30 minut před odjezdem autobusu z první zastávky. Firma Rebhandl, Roßleithen
Dotaz na jízdní řád: http://fahrplan.oebb.at/

Pěší stezka cca 1 hodina na Laussabaueralm !!! Od Hengstpaß-Passhöhe jdete po nákladní cestě cca 15 minut směrem na Egglalm. Kousek před Alm odbočíte vlevo na vozovou cestu a pěšky dojdete asi 40 minut ke kapli Červeného kříže a podél potoka Červený kříž k Laussabaueralm.

Příjezd veřejnou hromadnou dopravou
Plánovač tras pro individuální turistiku
Všeobecné informace o cenách

Zde najdete různé nabídky na Luchstrail

Rezervační středisko &  všeobecná informační linka Trail Angels GmbH

Obervellach 15, 9821 Obervellach
Tel.+43 47 82 93 093
web: bookyourtrail.com
Email: info@bookyourtrail.comDoporučujeme.

 • Vhodné pro jednotlivce
 • Vhodné s přáteli
 • Vhodné ve dvou
Výhodné roční období
 • jaro
 • léto
 • podzim

O informace požádejte na výše uvedeném kontaktu.


Lynx Trail Stage 03
Pyhrn-Priel Tourismus GmbH
4581 Rosenau am Hengstpaß

telefon +43 7562 5266
E-Mail info@pyhrn-priel.net
web www.luchstrail.at
web www.bookyourtrail.com/trail/luchs-t…
https://www.luchstrail.at
https://www.bookyourtrail.com/trail/luchs-trail/angebote

Mluvíme následujícími jazyky

německý

Vuci uživatelum

1. Prezentované trasy pro peší turistiku, walking, jízdu na kole, príp. na závodním kole, horskou cyklistiku, jízdu na motocyklu, jízdu na koni, lezení, beh na lyžích, túry na lyžích nebo se snežnicemi atd. je treba chápat jako bezplatné návrhy tras a slouží výlucne jako nezávazná informace. Nemáme v úmyslu uzavrít s uživateli tohoto webu smlouvu. V dusledku využití dat není mezi námi uzavrena žádná smlouva.

Data smí být použita pouze pro soukromé využití; jakékoliv komercní využití je zakázáno. Zejména není dovoleno nabízet data na komercne provozovaných webových stránkách, výmenných platformách atd., nebo je použít k vývoji komercních produktu. Stažením nezískává žádný uživatel práva k dotceným datum.

Poskytnuté návrhy tras byly vytvoreny s maximální pécí; presto neprebíráme žádnou odpovednost za správnost a úplnost informací.

Upozornujeme, že veškeré návrhy tras obsažené na této webové stránce, príp. s nimi související data a informace, nebyly poskytnuty námi, ale tretími osobami (§ 16 ECG). Nemáme žádný vliv na to, zda informace v nich obsažené (napr. vzdálenost, stupen obtížnosti, prevýšení, popis, atd.) jsou autentické, správné a úplné. Neprovádíme kontrolu techto obsahu tretích stran. Z tohoto duvodu neprebíráme žádnou odpovednost za autenticnost, správnost a úplnost informací.

Stavební opatrení nebo jiné vlivy (napr. sesuv pudy, apod.) mohou vést k docasným nebo trvalým zmenám trasy (napr. stržení mostu, apod.). Je možné, že cesta takového typu je zcela nebo zcásti neprujezdná.

Použití dat jakož i využití navrhovaných tras príp. síte cest (jízda, chuze, príprava, atd.) je tedy na vlastní nebezpecí a vlastní odpovednost. Uživatel samotný je odpovedný zejména za výber trasy, orientaci v terénu, dodržování pravidel silnicního provozu, vybavení a výstroj pro trasy uvedené v bode 1 (napr. kola, atd.), za používání prilby, odhad osobní výkonnosti, vyhodnocení rizik a dodržování primerené rychlosti. Odmítáme jakoukoli odpovednost za škody zpusobené použitím navrhovaných tras, a to zejména za úrazy.

 

2. Nekteré trasy vedou po silnicích, na kterých je bežný provoz. Vezmete prosím na vedomí, že tím vzrustá potenciální riziko ohrožení, kterému lze zabránit patricnou opatrností a správným odhadem a uplatnením vlastních schopností. Proto absolvujte neznámé trasy pomalu a se zvýšenou opatrností. Dbejte neustále na potenciální nebezpecí a sledujte prubežne provoz. Neopouštejte popsané trasy.

Možné využití soukromých cest, zvl. lesních cest a zemedelských zásobovacích cest, muže podléhat zákonným omezením, která je treba respektovat a dodržovat.

Platí pravidla pro provoz na pozemních komunikacích. Každý uživatel (napr. cyklista, motocyklista) je odpovedný za dodržování techto pravidel, za rádný stav svého kola/vozidla a jeho dostatecné vybavení (svetla, brzdy, atd.). Každý uživatel je navíc odpovedný za dodržování rychlosti odpovídající podmínkám a vlastním schopnostem a za dodržování dostatecné vzdálenosti od vpredu jedoucího. Durazne doporucujeme jezdit za dobré viditelnosti, používat prilbu a reflexní oblecení (nebo podobné) a používat prípustné osvetlení kola.

 

3. Všechny trasy vyžadují dobrou fyzickou konstituci a kondici, stejne jako detailní prípravu. Durazne doporucujeme absolvovat trasy pouze v optimálním zdravotním stavu.

Doporucujeme uzavrít úrazové pojištení a pojištení odpovednosti za zpusobenou škodu. Používejte cyklistický tachometr, který zobrazuje denní kilometry a je kalibrován na prední kolo.

 

4. Speciálne pro cyklisty na horských kolech - pravidla fair play: Horská cyklistika je jedním z nejkrásnejších rekreacních sportu v prírode. Pri jízde na horských kolech poznáte hory a jezera, horské pastviny a chaty z úplne jiného pohledu. Nekolik pravidel fair play v lese prispeje k bezkonfliktní jízde na horském kole.

a. Chodci mají prednost: Jsme ohleduplní a prátelští k chodcum a turistum. Pri setkání používáme zvonek a jedeme pomalu kolem. V každém prípade se vyhýbáme cestám s velkým poctem chodcu. Ohleduplnost k prírode: Nenecháváme za sebou žádné odpadky.

b. Jízda na polovicní viditelnost: Jezdíme kontrolovanou rychlostí, pripraveni brzdit a na polovicní viditelnost, a to zejména v zatáckách, protože je treba kdykoli pocítat s prekážkami. Poškození cest, kameny, vetve, docasne uložené drevo, dobytek, pastevní rošty, závory, tažné lesní stroje, vozidla s povolením vjezdu jsou nebezpecí, na které musíme být pripraveni.

c. ‚Don´t drink and drive!’ K horské cyklistice nepatrí alkohol. Ohleduplnost na odpocívadle (manipulace se stojany, znecištená obuv nebo oblecení). Poskytnout první pomoc je povinnost!

d. Znacené trasy, zákazy jízdy a uzávery: Dodržujeme znacené trasy a uzávery a akceptujeme, že cesty slouží predevším k zemedelskému a hospodárskému využití! Uzávery jsou casto nezbytné v našem vlastním zájmu. Jízda na kole mimo trasu a mimo povolené hodiny je trestná a delá z nás nelegálních cyklisty.

e. Jsme v lese hosté a chováme se jako hosté, a to i vuci lesníkum a lovcum, príp. dalším zamestnancum. Pri horské cyklistice je telefonování a hudba z prehrávacu tabu! Je vyžadována plná koncentrace.

f. Zabranme zbytecnému hluku. S ohledem na volne žijící zvírata jezdíme pouze za plného denního svetla. Jezdíme zásadne vždy (i do kopce) s prilbou! Balícek pro pomoc v nouzi s sebou: Vždy s sebou vezeme sadu pro opravu a obvazy.

g. Správné sebehodnocení: Nepretežujeme se z hlediska techniky jízdy, ani z hlediska kondice. Respektujeme stupen obtížnosti trasy a správne odhadujeme své cyklistické zkušenosti a schopnosti (brzdy, zvonek, svetla)!

h. Zavíráme branky u ohrad pastvin: Blížíme se k pasoucímu se dobytku krokem a po prujezdu zavreme všechny branky u ohrad. Zabranme únikovým a panickým reakcím zvírat. Potešení a sportovním výzvám v horách a v lese už nestojí nic v ceste!

i. Pravidla pro provoz na pozemních komunikacích: Na všech trasách pro horskou cyklistiku platí pravidla pro provoz na pozemních komunikacích, která dodržujeme. Naše kolo musí být proto v bezvadném technickém stavu a musí být patricne vybaveno, tzn. brzdami, zvonkem, svetly. Horská kola tak jako tak kontrolujeme a udržujeme pravidelne.

 

5. Za obsah externích internetových stránek neprebíráme žádnou odpovednost; zejména neprijímáme žádnou odpovednost za jejich prohlášení a obsahy. Nemáme navíc žádný vliv na podobu a obsah stránek, na které se lze dostat z www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at. Neprobíhá prubežná kontrola stránek, na které se lze dostat z www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at. Obsah stránek, na které se lze dostat z www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at nepovažujeme za náš vlastní.

 

Vuci bloggerum

UPOZORNENÍ:

1. Všechny doporucené návrhy tras pro peší turistiku, walking, jízdu na kole, príp. na závodním kole, horskou cyklistiku, jízdu na motocyklu, jízdu na koni, lezení, beh na lyžích, túry na lyžích nebo se snežnicemi atd. jakož i ostatní údaje a informace jsou bezplatné. Neneseme za ne odpovednost, a to zejména za presnost informací, ani odpovednost za jakékoliv následky zpusobené využíváním vašeho návrhu tretí stranou (zejména uživateli této webové stránky). Vámi poskytnuté návrhy tras, stejne jako další údaje a informace nejsou z naší strany overovány.

Nemáme v úmyslu uzavrít smlouvu s osobami, které na této stránce prezentují návrhy tras ci jiné údaje a informace. V dusledku poskytnutí dat (informací) není mezi námi uzavrena žádná smlouva.

Doporucením návrhu trasy prebíráte zvláštní odpovednost vuci jiným sportovcum. Berte prosím tuto odpovednost vážne a popisujte váš návrh trasy s maximální peclivostí a podle nejlepšího vedomí a svedomí. 

 

2. Vaše návrhy tras proto musí obsahovat alespon tato kritéria, formulovaná jasným a jednoznacným zpusobem:

• Výchozí bod

• Podrobný popis trasy

• Vzdálenost/celková délka 

• Stupen obtížnosti

• Nebezpecná místa

• Prumerná doba jízdy

• Prevýšení

• Cílový bod

 

Pokud je to možné, uvedte navíc výškový profil.

 

3. Prezentací doporucení návrhu trasy z vaší strany nás poverujete k uložení vašeho návrhu trasy, príp. vašich údaju na naší webové stránce a k jejich trvalému zprístupnení tretím stranám, zvlášte uživatelum tohoto webu. Vyhrazujeme si právo kdykoli bez upozornení kvuli jakémukoli duvodu zcela nebo zcásti zablokovat nebo smazat vámi poskytnuté návrhy tras. Nevyplývají vám z toho žádné nároky jakéhokoli druhu.

Dekujeme za vaši ochotu!

 

4. Za obsah externích internetových stránek neprebíráme žádnou odpovednost; zejména neprijímáme žádnou odpovednost za jejich prohlášení a obsahy. Nemáme navíc žádný vliv na podobu a obsah stránek, na které se lze dostat z www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at. Neprobíhá prubežná kontrola stránek, na které se lze dostat z www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at. Obsah stránek, na které se lze dostat z www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at nepovažujeme za náš vlastní.

 Interaktivní výškový profil

Stáhnout GPS data
Vytvořit PDF

CZ: Tour-Details

výchozí místo: 4591 Rosenau am Hengstpaß
Cílové místo: 8911 Admont

délka trvání: 6h 23m
délka: 18,9 kilometer
Výškové metry (vzestupně): 1.050m
Výškové metry (sestupně): 1.230m

nejnižší bod: 620m
nejvyšší bod: 1.717m
Obtížnost: střední
Kondice: střední
panoráma: výlet snů

povrch cesty:
Asfalt, štěrk, suť, Nezpevněný, nepřipevněný, Turistická cesta

powered by TOURDATA