Uw aanvraag

Aub alle * invullen.

Als u contact met ons opneemt via het formulier op de website of per e-mail, worden uw gegevens gedurende zes maanden bewaard om het verzoek te verwerken en in geval van vervolgvragen. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

naar het privacybeleid

Algemene voorwaarden - Pyhrn-Priel Active Card, SeasonCard, Bike & Fly Card

Voor de tentoonstelling en het gebruik van de Pyhrn-Priel AktivCard, de Pyhrn-Priel SeasonCard of de Pyhrn-Priel Bike & Fly Card worden de volgende voorwaarden uitdrukkelijk overeengekomen.

definitie

Alle personen die de rechtmatige eigenaar zijn van een vooraf gekochte Pyhrn-Priel-kaart hebben het recht om zonder extra kosten gebruik te maken van de diensten van de partnerbedrijven van de Pyhrn-Priel-kaart zoals vermeld in de prestatiebrochure. De Pyhrn-Priel Bike & Fly-kaart bevat alle services van de Pyhrn-Priel SeasonCard. Met de Pyhrn-Priel AktivCard kunnen alle personen die overnachten in een van de Pyhrn-Priel AktivCard inclusief accommodatiebedrijven tijdens het kaartseizoen en die zijn geregistreerd met het officiële registratieformulier dat voor dit doel is gemarkeerd, gebruikmaken van de services die zijn aangegeven door de partnerbedrijven van de Pyhrn-Priel AktivCard. De services zijn als zodanig gemarkeerd en staan ​​vermeld in de kaartbrochure 2020. Bovendien zijn er minder voordelen, die ook in deze brochure worden samengevat.

Scope / Disclaimer

Alle Pyhrn-Priel Card-partnerbedrijven die in deze brochure worden vermeld, zijn verplicht om de houders van de Card volledig, kwantitatief en volledig in overeenstemming te zijn met hun eigen algemene bedrijfsvoorwaarden en in termen van tijd en in termen van hun Pyhrn-Priel Card te voorzien.
Eigenaren van een Pyhrn-Priel-kaart begrijpen dat de openingstijden van sommige partners, met name vanwege weers- en seizoensomstandigheden, niet het hele kaartseizoen dekken. Voor sommige bedrijven kunnen er vanwege capaciteitsredenen langere wachttijden zijn. De eigenaren van een Pyhrn-Priel-kaart verklaren zich akkoord met de vermelde openingstijden, eventuele toegangsbeperkingen en ook de gebruiksinformatie van de partnerbedrijven. Het vervoer van mountainbikes bij de kabelbanen is alleen mogelijk in combinatie met de Bike & Fly Card gratis. Het passagiersvervoer met paraglidinguitrusting inclusief de start- en landingskosten is alleen mogelijk in de Bike & Fly Card gratis. Het vervoer van honden door bergbanen is bij geen van de kaarten inbegrepen. U onthoudt zich van enige vergoeding indien de aangeboden diensten om operationele redenen of verwijtbaarheid van de dienstverleners niet of slechts gedeeltelijk kunnen worden geleverd. De dienstverleners zijn ook alleen aansprakelijk voor grove nalatigheid en opzet, maar niet voor gewone nalatigheid. Bovendien is er geen aansprakelijkheid voor vervoerde garderobe of andere vervoerde kostbaarheden.
De eigenaren van een Pyhrn-Priel-kaart merken ook op dat Pyhrn-Priel Tourismus GmbH het recht heeft om de overeenkomst met individuele kaartaanbieders om belangrijke redenen tijdens het seizoen te beëindigen. Hieruit kunnen geen aanspraken worden gemaakt.

Voorwaarden voor de Pyhrn-Priel SeasonCard en voor de Pyhrn-Priel Bike & Fly Card:

De volgorde van de Pyhrn-Priel SeasonCard, de Pyhrn-Priel Bike & Fly-kaart, is handig gemaakt via shop.saisoncard.at. De betaling gebeurt daar via creditcard, Sofortüberweisung of Paypal. Per fax of e-mail is een tentoonstelling alleen mogelijk door middel van een bestelformulier en gelijktijdige autorisatie van een eenmalige incasso-opdracht. De Pyhrn-Priel SeasonCard of de Pyhrn-Priel Bike & Fly-kaart wordt zo snel mogelijk na ontvangst van de bestelling door Pyhrn-Priel Tourismus GmbH verzonden. De Pyhrn-Priel SeasonCard en de Pyhrn-Priel Bike & Fly Card kunnen persoonlijk worden gekocht bij de informatiebureaus van Pyhrn-Priel of bij een partnerbedrijf. Een verzending op rekening is niet mogelijk. De Pyhrn-Priel SeasonCard en de Pyhrn-Priel Bike & Fly-kaart zijn pas geldig nadat het volledige factuurbedrag is betaald en nadat een pasfoto van de eigenaar onder de meegeleverde beschermfolie is geplakt, tenzij de foto rechtstreeks op de kaart is afgedrukt.

Voorwaarden voor de Pyhrn-Priel AktivCard:

De Pyhrn-Priel AktivCard Berherbergungsbetrieb heeft zich ertoe verbonden om de gast bewust te maken van de Pyhrn-Priel AktivCard, ongeacht zijn verblijfsduur. De gast, die overnacht bij een accommodatiebedrijf van Pyhrn-Priel AktivCard, ontvangt van zijn verhuurder een kopie van het officiële registratieformulier en de Pyhrn-Priel AktivCard. Zo heeft de gast zich geregistreerd voor de duur van zijn verblijf in overeenstemming met de wet bij aankomst. De Pyhrn-Priel AktivCard wordt uitgegeven door de verhuurder en overgedragen aan de gast. Het registratieformulier moet door de gast worden ondertekend.

Onoverdraagbaarheid / verlies

Geen Pyhrn-Priel-kaart is overdraagbaar! De Pyhrn-Priel SeasonCard en de Pyhrn-Priel Bike & Fly-kaart worden pas geldig nadat u een pasfoto van de eigenaar onder de meegeleverde beschermfolie hebt geplakt, op voorwaarde dat de foto niet rechtstreeks op de kaart is afgedrukt. De Pyhrn-Priel AktivCard is alleen geldig in combinatie met een identiteitsbewijs met foto. De kaarten mogen daarom alleen worden gebruikt door de persoon wiens naam en identificatienummer op de kaart staan. Als de Pyhrn-Priel-kaart niet wordt gebruikt, kan geen compensatie worden gegeven. In geval van verlies van de kaart moet Pyhrn-Priel Tourismus GmbH onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. Na een heruitgave verliest de verloren kaart met onmiddellijke ingang zijn geldigheid. Voor een heruitgave van de Pyhrn-Priel SeasonCard of Bike & Fly Card wordt € 5,00 per kaart in rekening gebracht.

deugdelijkheid

De Pyhrn-Priel SeasonCard en de Pyhrn-Priel Bike & Fly Card zijn geldig van 25 april tot 1 november 2020. De Pyhrn-Priel AktivCard is geldig voor deze periode van 16 mei tot 11 oktober 2020 vanaf de aankomstdatum tot en met de vertrekdatum. Beide kaarten zijn wegwerpkaarten. De Pyhrn-Priel SeasonCard en de Pyhrn-Priel Bike & Fly-kaart worden pas geldig nadat u een pasfoto van de eigenaar onder de meegeleverde beschermfolie hebt geplakt, op voorwaarde dat de foto niet rechtstreeks op de kaart is afgedrukt.

tarieven

De geldige tarieven voor de Pyhrn-Priel SeasonCard en de Pyhrn-Priel Bike & Fly Card worden gepubliceerd in de prestatiebrochure of op www.saisoncard.at. Een combinatie van verschillende acties (gratis ticket of voucher met gezinskaartactie) is niet mogelijk.
De Pyhrn-Priel AktivCard is niet beschikbaar voor gratis verkoop. Alleen gasten die overnachten in een accommodatiebedrijf van Pyhrn-Priel AktivCard en die geregistreerd zijn, komen in aanmerking voor de kaart.

Kinderen / Jongeren

Pyhrn-Priel-seizoenskaart:
Als kinderen in de zin van de tariefregeling voor het seizoen 2020 gelden tussen de personen geboren op 01.01.2005 en inclusief 31.12.2014.
Pyhrn Priel Bike & Fly-kaart:
Als kinderen in de zin van de tariefregeling voor het seizoen 2020 gelden tussen de personen geboren op 01.01.2005 en inclusief 31.12.2014. Als jeugd van toepassing tussen de personen geboren op 01.01.2001 en inclusief 31.12.2004.
Pyhrn-Priel actieve kinderkaart:
Alle personen genoemd in het registratieformulier tussen 01.01.2005 en 01.01.2014 worden als kinderen beschouwd.

gebruik

Om de kaartvoordelen te verkrijgen, toont de kaarthouder zijn Pyhrn-Priel-kaart. De kaart wordt op geldigheid en identiteit gecontroleerd door de dienstverlener via een acceptatieapparaat of door louter visuele inspectie met een aantekening van het kaartnummer en de naam van de houder. De kaarthouder moet op verzoek een geldig identiteitsbewijs met foto tonen, anders kan hem het gratis gebruik van de kaart worden geweigerd.

Privacy Policy

Pyhrn-Priel Tourismus GmbH verwerkt voor de uitvoering van de contractuele relatie de door de rechthebbende verstrekte informatie in het kader van de contractuele relatie (titel, voornaam, naam, academische graad, straat, postcode, stad, geboortedatum, e-mail, telefoon, interesses) evenals andere informatie Persoonlijke gegevens met betrekking tot het gebruik van de Pyhrn-Priel-kaart (bestemming, datum, tijd en omvang van de gebruikte services).

schade

In geval van schade of technische defecten van de Pyhrn-Priel-kaart, kan de gast contact opnemen met zijn verhuurder of een officieel kantoor van uitgifte, deze ruilen de beschadigde kaart in.

misbruik

In geval van misbruik of vermoeden van misbruik, hebben de servicepartners het recht of de plicht om de kaart zonder vervanging in te houden. In geval van misbruik of een redelijk vermoeden van misbruik, wordt de advertentie terugbetaald. De kaarthouder is aansprakelijk voor misbruik van de kaart door derden. In geval van diefstal of verlies is hij verplicht dit incident onmiddellijk te melden aan Pyhrn-Priel Tourismus GmbH op +43 7562 5266-24. Er is geen aanspraak op vervanging van de kaart of vermindering van de aankoopprijs.

Disclaimer van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH

De eigenaren van de Pyhrn-Priel AktivCard, de Pyhrn-Priel SeasonCard en de Pyhrn-Priel Bike & Fly Card erkennen dat Pyhrn-Priel Tourismus GmbH alleen verantwoordelijk is voor de afrekening tussen de eigenaren van een Pyhrn-Priel-kaart en de dienstverleners of is verantwoordelijk voor Card-accommodatie.
De eigenaren van de Pyhrn-Priel AktivCard, de Pyhrn-Priel SeasonCard en de Pyhrn-Priel Bike & Fly Card aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid of schadeclaims tegen Pyhrn-Priel Tourismus GmbH, ongeacht of de serviceprovider of kaart Accommodatiebedrijf in geval van schade is de schuld of niet. Opgemerkt wordt dat - als het gaat om een ​​aansprakelijkheidszaak - de Pyhrn-Priel Tourismus GmbH niet aansprakelijk is voor dergelijke schade, vooral omdat noch de dienstverleners, noch de assistenten van de kaartinrichtingen van Pyhrn-Priel Tourismus GmbH. Evenzo zijn de houders van de Pyhrn-Priel AktivCard, de Pyhrn-Priel SeasonCard en de Pyhrn-Priel Bike & Fly Card niet aansprakelijk voor schade aan de Pyhrn-Priel Tourismus GmbH in het geval dat de in de brochure vermelde diensten niet door de partnerbedrijven worden uitgevoerd zijn.

jurisdictie

Voor alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de Pyhrn-Priel-kaart of claims voor schade of garantieclaims, worden de exclusieve jurisdictie van de rechtbank die verantwoordelijk is voor Windischgarsten en de exclusieve toepassing van de Oostenrijkse wetgeving overeengekomen.

Logo van de vakantieregio Pyhrn-Priel.

Contact & Service

Pyhrn-Priel Tourismus GmbH
Naamloze vennootschap
Bahnhofstraße 2
4580 Windischgarsten

+43 7562 5266
+43 7562 5266 10
info@pyhrn-priel.net
www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at