© Túra na podzim | Foto: TVB Pyhrn-Priel / Florian Lierzer
Turista je na cestě před horskou kulisou skupiny priel.
© Túra na podzim | Foto: TVB Pyhrn-Priel / Florian Lierzer
Turista je na cestě před horskou kulisou skupiny priel.

Trídenní vyjíždka v Národním parku Kalkalpen (Vápencové Alpy)

Stáhnout GPS data
Vytvořit PDF

CZ: Tour-Details

výchozí místo: 4575 Roßleithen
Cílové místo: 4580 Rosenau am Hengstpaß

délka trvání: 29h 46m
délka: 83,5 kilometer
Výškové metry (vzestupně): 4.410m
Výškové metry (sestupně): 4.071m

nejnižší bod: 474m
nejvyšší bod: 1.275m
Obtížnost: střední
Kondice: střední
panoráma: výlet snů

povrch cesty:
Asfalt, štěrk, suť

powered by TOURDATA

Poznej divočinu na čtyřech podkovách ...

Nedotčená horská údolí, hluboké, prastaré lesy, šumějící potoky, dobrodružné stezky a fascinující svět zvířat a rostlin! 

Trasa vede od výchozího bodu „Reiterhof Schober“ vzhůru směrem na Haslersgatter, podle značení dále směrem na Steyrsteg, který je bránou do divoce romantického Národního parku Vápencové Alpy. Pokračujete přes údolí Bodinggraben až k hostinci „Jagahäusl“, někdejšímu loveckému zámku hraběte Lamberga.
 
Kdo má chuť, může se vydat na odbočku k pastvinám Blumauer Alm (květinové louky a krásné panorama) – na to je třeba naplánovat jednu hodinu. Po jízdě trvající asi 2 ½ hodiny v nádherné přírodě se dostanete k chatě Ebenforstalt, ležící uprostřed idylických horských pastvin, kde paní hostinská servíruje svá výtečná jídla. Závěrem dne se vydáte na asi jednohodinovou vyjížďku k chatě Werfneralm- Hütte (nocleh je nutno zarezervovat!).
 
Další den se vydáte ke Große Klause, cesta Vás povede po stopách lesní železnice. Po event. odpočinku v občerstvení Große Klause pokračuje trasa vedle potoka Schwarzenbach, přes tunely nad výšinou Mooshöhe (možnost přenocování). Přes Unterlaussa vzhůru směrem Hengstpassalmen se opět přibližujeme Windischgarten. Na této etapě můžete obdivovat údolí Garstnertal v celé jeho kráse: ohromující horstva a Gesäuse, Hallermauern, Pyhrgas, Bosruck, Mrtvé hory až k pohoří Sengsengebirge. Na trase zve k odpočinku na jižním svahu Langfristu horská chata Hanslalm, kde najdete přívětivé hostinské, lidové písně a pohodu. Posíleni pokračujete přes lesní cestu, štěrk a v posledním úseku přes asfalt zpět k výchozímu bodu.
 
Dbejte následujícího:
Jízda na koni je dovolena od 15. dubna do 31. října v době od dvou hodin po východu slunce do jedné hodiny před západem slunce. Děkujeme za Vaše pochopení, že kontrolujeme dodržování pokynů a vlastnictví denního nebo ročního průkazu. 
 
Četné hippostezky jsou zároveň turistickými stezkami nebo cyklotrasami. V protisměru počítejte vždy s cyklisty nebo turisty.
Jednodenní a roční oprávnění můžete získat u Informačních míst NP, v NP-Hotelu Villa Sonnwend (Tel. +43 7562 20592) v Roßleithenu a u rozhledny NP-Panoramaturm (Tel. +43 7562 20046) na Wurbauerkogelu ve Windischgarstenu.
 
Alternativně můžete tuto třídenní vyjížďku absolvovat také z výchozího bodu v hřebčíně „Moar im Hof“ v Roßleithenu (Tel. +43 664 4425263), kde projíždíte přes údolí Salzachu směrem na Haslersgatter (trvání cca 1 ½ hod.).   

Veterinář Mag. Bernhard Seiberl, 4582 Spital am Pyhrn
Tel. +43 7562 7779
Mobilní +43 664 9874570

Hoof Schmid Karl zpátky, Weidenhaidstr. 1, 4643 Pettenbach
Tel. +43 7586 7514
Mobilní +43 699 10405682


výchozí bod: hřebčinec "Moar im Hof", Roßleithen
cílový bod: hřebčinec "Moar im Hof", Roßleithen

další informace:
 • kulinářsky zajímavé
 • vícedenní túra
 • okružní cesta
 • možnost zajistit stravu

detaily jezdění na koni
 • terén: střední
 • zběhlost: střední
 • zajištění krmení pro koně možné
 • možnost ustájení koní
 • ubytovna pro jezdce koňmo, jezdecký dvůr
 • napajedlo pro koně
 • místo pro úvaz zvířat, ohrada

 • otevřeno denně

dosažitelnost / příjezd

Stud Moar im Hof v Roßleithen

Příjezd veřejnou hromadnou dopravou
Plánovač tras pro individuální turistiku
Výhodné roční období
 • jaro
 • léto
 • podzim

O informace požádejte na výše uvedeném kontaktu.

Hauptstraße 28, 4580 Windischgarsten

+43 7562 5266-99
info@pferdeland-nationalpark.at
www.pferdeland-nationalpark.at

Trídenní vyjíždka v Národním parku Kalkalpen (Vápencové Alpy)
Pyhrn-Priel Tourismus GmbH
Piessling 17
4575 Roßleithen

telefon +43 7562 7525
fax +43 7562 7525 - 25
E-Mailinfo@pferdeland-nationalpark.at
webwww.pferdeland-nationalpark.at
http://www.pferdeland-nationalpark.at

Mluvíme následujícími jazyky

německý

Vuci uživatelum

1. Prezentované trasy pro peší turistiku, walking, jízdu na kole, príp. na závodním kole, horskou cyklistiku, jízdu na motocyklu, jízdu na koni, lezení, beh na lyžích, túry na lyžích nebo se snežnicemi atd. je treba chápat jako bezplatné návrhy tras a slouží výlucne jako nezávazná informace. Nemáme v úmyslu uzavrít s uživateli tohoto webu smlouvu. V dusledku využití dat není mezi námi uzavrena žádná smlouva.

Data smí být použita pouze pro soukromé využití; jakékoliv komercní využití je zakázáno. Zejména není dovoleno nabízet data na komercne provozovaných webových stránkách, výmenných platformách atd., nebo je použít k vývoji komercních produktu. Stažením nezískává žádný uživatel práva k dotceným datum.

Poskytnuté návrhy tras byly vytvoreny s maximální pécí; presto neprebíráme žádnou odpovednost za správnost a úplnost informací.

Upozornujeme, že veškeré návrhy tras obsažené na této webové stránce, príp. s nimi související data a informace, nebyly poskytnuty námi, ale tretími osobami (§ 16 ECG). Nemáme žádný vliv na to, zda informace v nich obsažené (napr. vzdálenost, stupen obtížnosti, prevýšení, popis, atd.) jsou autentické, správné a úplné. Neprovádíme kontrolu techto obsahu tretích stran. Z tohoto duvodu neprebíráme žádnou odpovednost za autenticnost, správnost a úplnost informací.

Stavební opatrení nebo jiné vlivy (napr. sesuv pudy, apod.) mohou vést k docasným nebo trvalým zmenám trasy (napr. stržení mostu, apod.). Je možné, že cesta takového typu je zcela nebo zcásti neprujezdná.

Použití dat jakož i využití navrhovaných tras príp. síte cest (jízda, chuze, príprava, atd.) je tedy na vlastní nebezpecí a vlastní odpovednost. Uživatel samotný je odpovedný zejména za výber trasy, orientaci v terénu, dodržování pravidel silnicního provozu, vybavení a výstroj pro trasy uvedené v bode 1 (napr. kola, atd.), za používání prilby, odhad osobní výkonnosti, vyhodnocení rizik a dodržování primerené rychlosti. Odmítáme jakoukoli odpovednost za škody zpusobené použitím navrhovaných tras, a to zejména za úrazy.

 

2. Nekteré trasy vedou po silnicích, na kterých je bežný provoz. Vezmete prosím na vedomí, že tím vzrustá potenciální riziko ohrožení, kterému lze zabránit patricnou opatrností a správným odhadem a uplatnením vlastních schopností. Proto absolvujte neznámé trasy pomalu a se zvýšenou opatrností. Dbejte neustále na potenciální nebezpecí a sledujte prubežne provoz. Neopouštejte popsané trasy.

Možné využití soukromých cest, zvl. lesních cest a zemedelských zásobovacích cest, muže podléhat zákonným omezením, která je treba respektovat a dodržovat.

Platí pravidla pro provoz na pozemních komunikacích. Každý uživatel (napr. cyklista, motocyklista) je odpovedný za dodržování techto pravidel, za rádný stav svého kola/vozidla a jeho dostatecné vybavení (svetla, brzdy, atd.). Každý uživatel je navíc odpovedný za dodržování rychlosti odpovídající podmínkám a vlastním schopnostem a za dodržování dostatecné vzdálenosti od vpredu jedoucího. Durazne doporucujeme jezdit za dobré viditelnosti, používat prilbu a reflexní oblecení (nebo podobné) a používat prípustné osvetlení kola.

 

3. Všechny trasy vyžadují dobrou fyzickou konstituci a kondici, stejne jako detailní prípravu. Durazne doporucujeme absolvovat trasy pouze v optimálním zdravotním stavu.

Doporucujeme uzavrít úrazové pojištení a pojištení odpovednosti za zpusobenou škodu. Používejte cyklistický tachometr, který zobrazuje denní kilometry a je kalibrován na prední kolo.

 

4. Speciálne pro cyklisty na horských kolech - pravidla fair play: Horská cyklistika je jedním z nejkrásnejších rekreacních sportu v prírode. Pri jízde na horských kolech poznáte hory a jezera, horské pastviny a chaty z úplne jiného pohledu. Nekolik pravidel fair play v lese prispeje k bezkonfliktní jízde na horském kole.

a. Chodci mají prednost: Jsme ohleduplní a prátelští k chodcum a turistum. Pri setkání používáme zvonek a jedeme pomalu kolem. V každém prípade se vyhýbáme cestám s velkým poctem chodcu. Ohleduplnost k prírode: Nenecháváme za sebou žádné odpadky.

b. Jízda na polovicní viditelnost: Jezdíme kontrolovanou rychlostí, pripraveni brzdit a na polovicní viditelnost, a to zejména v zatáckách, protože je treba kdykoli pocítat s prekážkami. Poškození cest, kameny, vetve, docasne uložené drevo, dobytek, pastevní rošty, závory, tažné lesní stroje, vozidla s povolením vjezdu jsou nebezpecí, na které musíme být pripraveni.

c. ‚Don´t drink and drive!’ K horské cyklistice nepatrí alkohol. Ohleduplnost na odpocívadle (manipulace se stojany, znecištená obuv nebo oblecení). Poskytnout první pomoc je povinnost!

d. Znacené trasy, zákazy jízdy a uzávery: Dodržujeme znacené trasy a uzávery a akceptujeme, že cesty slouží predevším k zemedelskému a hospodárskému využití! Uzávery jsou casto nezbytné v našem vlastním zájmu. Jízda na kole mimo trasu a mimo povolené hodiny je trestná a delá z nás nelegálních cyklisty.

e. Jsme v lese hosté a chováme se jako hosté, a to i vuci lesníkum a lovcum, príp. dalším zamestnancum. Pri horské cyklistice je telefonování a hudba z prehrávacu tabu! Je vyžadována plná koncentrace.

f. Zabranme zbytecnému hluku. S ohledem na volne žijící zvírata jezdíme pouze za plného denního svetla. Jezdíme zásadne vždy (i do kopce) s prilbou! Balícek pro pomoc v nouzi s sebou: Vždy s sebou vezeme sadu pro opravu a obvazy.

g. Správné sebehodnocení: Nepretežujeme se z hlediska techniky jízdy, ani z hlediska kondice. Respektujeme stupen obtížnosti trasy a správne odhadujeme své cyklistické zkušenosti a schopnosti (brzdy, zvonek, svetla)!

h. Zavíráme branky u ohrad pastvin: Blížíme se k pasoucímu se dobytku krokem a po prujezdu zavreme všechny branky u ohrad. Zabranme únikovým a panickým reakcím zvírat. Potešení a sportovním výzvám v horách a v lese už nestojí nic v ceste!

i. Pravidla pro provoz na pozemních komunikacích: Na všech trasách pro horskou cyklistiku platí pravidla pro provoz na pozemních komunikacích, která dodržujeme. Naše kolo musí být proto v bezvadném technickém stavu a musí být patricne vybaveno, tzn. brzdami, zvonkem, svetly. Horská kola tak jako tak kontrolujeme a udržujeme pravidelne.

 

5. Za obsah externích internetových stránek neprebíráme žádnou odpovednost; zejména neprijímáme žádnou odpovednost za jejich prohlášení a obsahy. Nemáme navíc žádný vliv na podobu a obsah stránek, na které se lze dostat z www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at. Neprobíhá prubežná kontrola stránek, na které se lze dostat z www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at. Obsah stránek, na které se lze dostat z www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at nepovažujeme za náš vlastní.

 

Vuci bloggerum

UPOZORNENÍ:

1. Všechny doporucené návrhy tras pro peší turistiku, walking, jízdu na kole, príp. na závodním kole, horskou cyklistiku, jízdu na motocyklu, jízdu na koni, lezení, beh na lyžích, túry na lyžích nebo se snežnicemi atd. jakož i ostatní údaje a informace jsou bezplatné. Neneseme za ne odpovednost, a to zejména za presnost informací, ani odpovednost za jakékoliv následky zpusobené využíváním vašeho návrhu tretí stranou (zejména uživateli této webové stránky). Vámi poskytnuté návrhy tras, stejne jako další údaje a informace nejsou z naší strany overovány.

Nemáme v úmyslu uzavrít smlouvu s osobami, které na této stránce prezentují návrhy tras ci jiné údaje a informace. V dusledku poskytnutí dat (informací) není mezi námi uzavrena žádná smlouva.

Doporucením návrhu trasy prebíráte zvláštní odpovednost vuci jiným sportovcum. Berte prosím tuto odpovednost vážne a popisujte váš návrh trasy s maximální peclivostí a podle nejlepšího vedomí a svedomí. 

 

2. Vaše návrhy tras proto musí obsahovat alespon tato kritéria, formulovaná jasným a jednoznacným zpusobem:

• Výchozí bod

• Podrobný popis trasy

• Vzdálenost/celková délka 

• Stupen obtížnosti

• Nebezpecná místa

• Prumerná doba jízdy

• Prevýšení

• Cílový bod

 

Pokud je to možné, uvedte navíc výškový profil.

 

3. Prezentací doporucení návrhu trasy z vaší strany nás poverujete k uložení vašeho návrhu trasy, príp. vašich údaju na naší webové stránce a k jejich trvalému zprístupnení tretím stranám, zvlášte uživatelum tohoto webu. Vyhrazujeme si právo kdykoli bez upozornení kvuli jakémukoli duvodu zcela nebo zcásti zablokovat nebo smazat vámi poskytnuté návrhy tras. Nevyplývají vám z toho žádné nároky jakéhokoli druhu.

Dekujeme za vaši ochotu!

 

4. Za obsah externích internetových stránek neprebíráme žádnou odpovednost; zejména neprijímáme žádnou odpovednost za jejich prohlášení a obsahy. Nemáme navíc žádný vliv na podobu a obsah stránek, na které se lze dostat z www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at. Neprobíhá prubežná kontrola stránek, na které se lze dostat z www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at. Obsah stránek, na které se lze dostat z www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at nepovažujeme za náš vlastní.

Stáhnout GPS data
Vytvořit PDF

CZ: Tour-Details

výchozí místo: 4575 Roßleithen
Cílové místo: 4580 Rosenau am Hengstpaß

délka trvání: 29h 46m
délka: 83,5 kilometer
Výškové metry (vzestupně): 4.410m
Výškové metry (sestupně): 4.071m

nejnižší bod: 474m
nejvyšší bod: 1.275m
Obtížnost: střední
Kondice: střední
panoráma: výlet snů

povrch cesty:
Asfalt, štěrk, suť

powered by TOURDATA