Hledám
Hledat
Zavřít

Lynx Trail Etapa 02

 • vícedenní túra
 • možnost ubytování

 Interaktivní výškový profil

Stáhnout GPS data
Vytvořit PDF

CZ: Tour-Details

výchozí místo: 4462 Reichraming
Cílové místo: 4591 Rosenau am Hengstpaß

délka trvání: 7h 2m
délka: 21,0 kilometer
Výškové metry (vzestupně): 805m
Výškové metry (sestupně): 1.100m

nejnižší bod: 539m
nejvyšší bod: 1.247m
Obtížnost: střední
Kondice: střední
panoráma: výlet snů

povrch cesty:
Asfalt, štěrk, suť, Nezpevněný, nepřipevněný, Turistická cesta, Ostatní

powered by TOURDATA

Uprostřed rysího teritoria: přes osamělé pohoří Hintergebirge k rustikálnímu Laussabaueralmu

Protože je na této etapě co objevovat, je nejlepší vyrazit z Anlaufalmu dříve. Vraťte se po vozové cestě, po které jste přijeli předchozího dne, přes salaš. Na západním okraji pastviny následujte směrovku na Hochschlacht. Náročná stezka se vine 400 výškových metrů dolů po skalnatém hřebeni až k soutěsce Große Schlucht (za mokra může být nutné použít sousední lesní cestu). Na několika místech stezka nabízí nádherné panoramatické výhledy na divokou lesní krajinu národního parku Kalkalpen. Uvidíte různé typy lesů a smrkových porostů napadených kůrovcem. V zóně divočiny je "broukovištím" umožněno stát a odumírat tak, jak to příroda zamýšlela. Více než 30 % všech lesních organismů, jako jsou ptáci, brouci a houby, potřebuje ke svému přežití staré stromy a dostatek mrtvého dřeva.

Přímo u vodopádu Schleier se stezka napojuje na již známou cyklostezku Hintergebirgsradweg, po které se vydáte vlevo proti proudu potoka až k bivakovacímu místu Weißwasser. Z bivakoviště vede stezka nahoru na Blahbergalm po staré, krásně upravené cestě "Knappensteig". V oblasti Blahbergalm se dříve těžil bauxit a gagát. Některé pozůstatky někdejší lanovky na materiál a otryskané vchody do štol se zde nacházejí dodnes. O víkendech od poloviny června do začátku října se na Blahbergalmu podává domácí chléb, tvaroh a slanina, sladký "Hosnearln" a "pečené myši".

Z Blahbergalmu se vydejte po turistické stezce 475 kolem kouzelných pramenů Sieben-Brünn a přes Ahornsattel na Dörflmoaralm. Zde se vám naskytne nádherná vrcholová kulisa pohoří Totes Gebirge. Poté následuje pozvolný sestup k průsmyku Hengstpass. U občerstvovací stanice Zickerreith se vydejte po silnici Hengstpaßstraße doleva asi 250 metrů až na vrchol průsmyku, kde odbočte doprava na nákladní silnici směrem na Egglam. Než dojedete do Egglalmu, pokračujte po lesní cestě z kopce ke kapli Červeného kříže. Cesta se pak klikatí z kopce podél potoka Laussabach až k pastvině Laussabaueralm. Nakonec zamíříte k budově salaše, která se nachází pod mohutnými, více než 300 let starými lipami.

Další informace a odkazy

Rezervační centrum &  všeobecná informační linka Trail Angels GmbH
Obervellach 15, 9821 Obervellach
Tel.+43 47 82 93 093
web: bookyourtrail.com
Email: info@bookyourtrail.com

Infostelle Niederösterreich: Mostviertel Tourismus GmbH
Töpperschloss Neubruck
Neubruck 2/10, 3283 Scheibbs
Tel.: +43 (0)7482/204 44
Email: info@mostviertel.at

Infostelle Oberösterreich:
Tourismusverband Nationalpark Region Ennstal
Eisenstraße 75, 4462 Reichraming
Tel.: +43 7254 8414
Email: info@nationalparkregion.com

Infostelle Steiermark:
Tourismusverband Alpenregion Nationalpark Gesäuse
Hauptstraße 35, 8911 Admont, Rakousko
Tel. +43 (0) 3613 21160 10
Email: info@gesaeuse.at

Doporučujeme vám, abyste se obrátili na e-mailovou adresu.

výchozí bod: Anlaufalm
cílový bod: Laussabaueralm

další informace:
 • vícedenní túra
 • možnost ubytování
 • možnost zajistit stravu

Podrobnosti - vycházky
 • tématická cest
dosažitelnost / příjezd

Příjezd z etapy 01...

nebo

Nejkratší výstup pro pěší:
6 km z parkoviště v Brunnbachu (1,5 h)
Túra začíná u závory v Brunnbachu a vede po štěrkové cestě do údolí a nahoru - cesta č. 490. Poslední část vede lesem a shora se dostanete na Anlaufalm.

Podél cesty se dostanete na vrchol Anlaufalm.

Příjezd veřejnou hromadnou dopravou
Plánovač tras pro individuální turistiku
Všeobecné informace o cenách

Zde najdete různé nabídky na Luchstrail

Rezervační středisko &  všeobecná informační linka Trail Angels GmbH

Obervellach 15, 9821 Obervellach
Tel.+43 47 82 93 093
web: bookyourtrail.com
Email: info@bookyourtrail.com


Přihláška: info@bookyourtrail.com

 • Vhodné pro jednotlivce
 • Vhodné s přáteli
 • Vhodné ve dvou
Výhodné roční období
 • jaro
 • léto
 • podzim

O informace požádejte na výše uvedeném kontaktu.


Lynx Trail Etapa 02
Tourismusverband Steyr und die Nationalpark Region
4462 Reichraming

telefon +43 7252 53229
E-Mail info@steyr-nationalpark.at
web www.luchstrail.at
web www.bookyourtrail.com/trail/luchs-t…
https://www.luchstrail.at
https://www.bookyourtrail.com/trail/luchs-trail/angebote

Mluvíme následujícími jazyky

německý

Vuci uživatelum

1. Prezentované trasy pro peší turistiku, walking, jízdu na kole, príp. na závodním kole, horskou cyklistiku, jízdu na motocyklu, jízdu na koni, lezení, beh na lyžích, túry na lyžích nebo se snežnicemi atd. je treba chápat jako bezplatné návrhy tras a slouží výlucne jako nezávazná informace. Nemáme v úmyslu uzavrít s uživateli tohoto webu smlouvu. V dusledku využití dat není mezi námi uzavrena žádná smlouva.

Data smí být použita pouze pro soukromé využití; jakékoliv komercní využití je zakázáno. Zejména není dovoleno nabízet data na komercne provozovaných webových stránkách, výmenných platformách atd., nebo je použít k vývoji komercních produktu. Stažením nezískává žádný uživatel práva k dotceným datum.

Poskytnuté návrhy tras byly vytvoreny s maximální pécí; presto neprebíráme žádnou odpovednost za správnost a úplnost informací.

Upozornujeme, že veškeré návrhy tras obsažené na této webové stránce, príp. s nimi související data a informace, nebyly poskytnuty námi, ale tretími osobami (§ 16 ECG). Nemáme žádný vliv na to, zda informace v nich obsažené (napr. vzdálenost, stupen obtížnosti, prevýšení, popis, atd.) jsou autentické, správné a úplné. Neprovádíme kontrolu techto obsahu tretích stran. Z tohoto duvodu neprebíráme žádnou odpovednost za autenticnost, správnost a úplnost informací.

Stavební opatrení nebo jiné vlivy (napr. sesuv pudy, apod.) mohou vést k docasným nebo trvalým zmenám trasy (napr. stržení mostu, apod.). Je možné, že cesta takového typu je zcela nebo zcásti neprujezdná.

Použití dat jakož i využití navrhovaných tras príp. síte cest (jízda, chuze, príprava, atd.) je tedy na vlastní nebezpecí a vlastní odpovednost. Uživatel samotný je odpovedný zejména za výber trasy, orientaci v terénu, dodržování pravidel silnicního provozu, vybavení a výstroj pro trasy uvedené v bode 1 (napr. kola, atd.), za používání prilby, odhad osobní výkonnosti, vyhodnocení rizik a dodržování primerené rychlosti. Odmítáme jakoukoli odpovednost za škody zpusobené použitím navrhovaných tras, a to zejména za úrazy.

 

2. Nekteré trasy vedou po silnicích, na kterých je bežný provoz. Vezmete prosím na vedomí, že tím vzrustá potenciální riziko ohrožení, kterému lze zabránit patricnou opatrností a správným odhadem a uplatnením vlastních schopností. Proto absolvujte neznámé trasy pomalu a se zvýšenou opatrností. Dbejte neustále na potenciální nebezpecí a sledujte prubežne provoz. Neopouštejte popsané trasy.

Možné využití soukromých cest, zvl. lesních cest a zemedelských zásobovacích cest, muže podléhat zákonným omezením, která je treba respektovat a dodržovat.

Platí pravidla pro provoz na pozemních komunikacích. Každý uživatel (napr. cyklista, motocyklista) je odpovedný za dodržování techto pravidel, za rádný stav svého kola/vozidla a jeho dostatecné vybavení (svetla, brzdy, atd.). Každý uživatel je navíc odpovedný za dodržování rychlosti odpovídající podmínkám a vlastním schopnostem a za dodržování dostatecné vzdálenosti od vpredu jedoucího. Durazne doporucujeme jezdit za dobré viditelnosti, používat prilbu a reflexní oblecení (nebo podobné) a používat prípustné osvetlení kola.

 

3. Všechny trasy vyžadují dobrou fyzickou konstituci a kondici, stejne jako detailní prípravu. Durazne doporucujeme absolvovat trasy pouze v optimálním zdravotním stavu.

Doporucujeme uzavrít úrazové pojištení a pojištení odpovednosti za zpusobenou škodu. Používejte cyklistický tachometr, který zobrazuje denní kilometry a je kalibrován na prední kolo.

 

4. Speciálne pro cyklisty na horských kolech - pravidla fair play: Horská cyklistika je jedním z nejkrásnejších rekreacních sportu v prírode. Pri jízde na horských kolech poznáte hory a jezera, horské pastviny a chaty z úplne jiného pohledu. Nekolik pravidel fair play v lese prispeje k bezkonfliktní jízde na horském kole.

a. Chodci mají prednost: Jsme ohleduplní a prátelští k chodcum a turistum. Pri setkání používáme zvonek a jedeme pomalu kolem. V každém prípade se vyhýbáme cestám s velkým poctem chodcu. Ohleduplnost k prírode: Nenecháváme za sebou žádné odpadky.

b. Jízda na polovicní viditelnost: Jezdíme kontrolovanou rychlostí, pripraveni brzdit a na polovicní viditelnost, a to zejména v zatáckách, protože je treba kdykoli pocítat s prekážkami. Poškození cest, kameny, vetve, docasne uložené drevo, dobytek, pastevní rošty, závory, tažné lesní stroje, vozidla s povolením vjezdu jsou nebezpecí, na které musíme být pripraveni.

c. ‚Don´t drink and drive!’ K horské cyklistice nepatrí alkohol. Ohleduplnost na odpocívadle (manipulace se stojany, znecištená obuv nebo oblecení). Poskytnout první pomoc je povinnost!

d. Znacené trasy, zákazy jízdy a uzávery: Dodržujeme znacené trasy a uzávery a akceptujeme, že cesty slouží predevším k zemedelskému a hospodárskému využití! Uzávery jsou casto nezbytné v našem vlastním zájmu. Jízda na kole mimo trasu a mimo povolené hodiny je trestná a delá z nás nelegálních cyklisty.

e. Jsme v lese hosté a chováme se jako hosté, a to i vuci lesníkum a lovcum, príp. dalším zamestnancum. Pri horské cyklistice je telefonování a hudba z prehrávacu tabu! Je vyžadována plná koncentrace.

f. Zabranme zbytecnému hluku. S ohledem na volne žijící zvírata jezdíme pouze za plného denního svetla. Jezdíme zásadne vždy (i do kopce) s prilbou! Balícek pro pomoc v nouzi s sebou: Vždy s sebou vezeme sadu pro opravu a obvazy.

g. Správné sebehodnocení: Nepretežujeme se z hlediska techniky jízdy, ani z hlediska kondice. Respektujeme stupen obtížnosti trasy a správne odhadujeme své cyklistické zkušenosti a schopnosti (brzdy, zvonek, svetla)!

h. Zavíráme branky u ohrad pastvin: Blížíme se k pasoucímu se dobytku krokem a po prujezdu zavreme všechny branky u ohrad. Zabranme únikovým a panickým reakcím zvírat. Potešení a sportovním výzvám v horách a v lese už nestojí nic v ceste!

i. Pravidla pro provoz na pozemních komunikacích: Na všech trasách pro horskou cyklistiku platí pravidla pro provoz na pozemních komunikacích, která dodržujeme. Naše kolo musí být proto v bezvadném technickém stavu a musí být patricne vybaveno, tzn. brzdami, zvonkem, svetly. Horská kola tak jako tak kontrolujeme a udržujeme pravidelne.

 

5. Za obsah externích internetových stránek neprebíráme žádnou odpovednost; zejména neprijímáme žádnou odpovednost za jejich prohlášení a obsahy. Nemáme navíc žádný vliv na podobu a obsah stránek, na které se lze dostat z www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at. Neprobíhá prubežná kontrola stránek, na které se lze dostat z www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at. Obsah stránek, na které se lze dostat z www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at nepovažujeme za náš vlastní.

 

Vuci bloggerum

UPOZORNENÍ:

1. Všechny doporucené návrhy tras pro peší turistiku, walking, jízdu na kole, príp. na závodním kole, horskou cyklistiku, jízdu na motocyklu, jízdu na koni, lezení, beh na lyžích, túry na lyžích nebo se snežnicemi atd. jakož i ostatní údaje a informace jsou bezplatné. Neneseme za ne odpovednost, a to zejména za presnost informací, ani odpovednost za jakékoliv následky zpusobené využíváním vašeho návrhu tretí stranou (zejména uživateli této webové stránky). Vámi poskytnuté návrhy tras, stejne jako další údaje a informace nejsou z naší strany overovány.

Nemáme v úmyslu uzavrít smlouvu s osobami, které na této stránce prezentují návrhy tras ci jiné údaje a informace. V dusledku poskytnutí dat (informací) není mezi námi uzavrena žádná smlouva.

Doporucením návrhu trasy prebíráte zvláštní odpovednost vuci jiným sportovcum. Berte prosím tuto odpovednost vážne a popisujte váš návrh trasy s maximální peclivostí a podle nejlepšího vedomí a svedomí. 

 

2. Vaše návrhy tras proto musí obsahovat alespon tato kritéria, formulovaná jasným a jednoznacným zpusobem:

• Výchozí bod

• Podrobný popis trasy

• Vzdálenost/celková délka 

• Stupen obtížnosti

• Nebezpecná místa

• Prumerná doba jízdy

• Prevýšení

• Cílový bod

 

Pokud je to možné, uvedte navíc výškový profil.

 

3. Prezentací doporucení návrhu trasy z vaší strany nás poverujete k uložení vašeho návrhu trasy, príp. vašich údaju na naší webové stránce a k jejich trvalému zprístupnení tretím stranám, zvlášte uživatelum tohoto webu. Vyhrazujeme si právo kdykoli bez upozornení kvuli jakémukoli duvodu zcela nebo zcásti zablokovat nebo smazat vámi poskytnuté návrhy tras. Nevyplývají vám z toho žádné nároky jakéhokoli druhu.

Dekujeme za vaši ochotu!

 

4. Za obsah externích internetových stránek neprebíráme žádnou odpovednost; zejména neprijímáme žádnou odpovednost za jejich prohlášení a obsahy. Nemáme navíc žádný vliv na podobu a obsah stránek, na které se lze dostat z www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at. Neprobíhá prubežná kontrola stránek, na které se lze dostat z www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at. Obsah stránek, na které se lze dostat z www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at nepovažujeme za náš vlastní.

 Interaktivní výškový profil

Stáhnout GPS data
Vytvořit PDF

CZ: Tour-Details

výchozí místo: 4462 Reichraming
Cílové místo: 4591 Rosenau am Hengstpaß

délka trvání: 7h 2m
délka: 21,0 kilometer
Výškové metry (vzestupně): 805m
Výškové metry (sestupně): 1.100m

nejnižší bod: 539m
nejvyšší bod: 1.247m
Obtížnost: střední
Kondice: střední
panoráma: výlet snů

povrch cesty:
Asfalt, štěrk, suť, Nezpevněný, nepřipevněný, Turistická cesta, Ostatní

powered by TOURDATA