Vaše poptávka

Vyplňte prosím všechna pole s označením *.

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím formuláře na webových stránkách nebo e-mailem, vaše data budou uchovávána po dobu šesti měsíců pro zpracování žádosti a v případě následných otázek. Tyto informace nebudeme sdílet bez vašeho souhlasu.

zásady ochrany osobních údajů

Podmínky - Aktivní karta Pyhrn-Priel, SeasonCard, Bike & Fly Card

Pro výstavu a použití Aktivní karty Pyhrn-Priel, Sezónní karty Pyhrn-Priel nebo Karty Bike & Fly Pyhrn-Priel jsou výslovně dohodnuty následující podmínky.

definice

Všechny osoby, které jsou oprávněnými vlastníky předem zakoupené karty Pyhrn-Priel, mají právo využívat služby partnerských společností karty Pyhrn-Priel, jak je uvedeno v brožuře o výkonu, a to bez dalších nákladů. Karta Pyhrn-Priel Bike & Fly zahrnuje všechny služby karty Pyhrn-Priel SeasonCard. Produkt Pyhrn-Priel AktivCard umožňuje všem osobám, které během karetní sezóny pobývají přes noc v některé z ubytovacích společností včetně společnosti Pyhrn-Priel AktivCard včetně a jsou registrovány na oficiálním registračním formuláři označeném za tímto účelem, využívat služeb uvedených partnerskými společnostmi Aktivní karty Pyhrn-Priel. Služby jsou jako takové označeny a jsou uvedeny v brožuře Card Card 2020. Kromě toho existují snížené výhody, které jsou rovněž shrnuty v této brožuře.

Scope / Disclaimer

Všechny partnerské společnosti Pyhrn-Priel Card uvedené v této brožuře jsou povinny plně, kvantitativně a v plné výši, držitele Karty v souladu se svými vlastními všeobecnými obchodními podmínkami a z hlediska času a podmínek jejich Pyhrn-Priel Card poskytnout.
Majitelé karty Pyhrn-Priel Card chápou, že provozní hodiny některých partnerů, zejména kvůli počasí a sezónním podmínkám, nepokrývají celou Card Card Season. Pro některé společnosti mohou být z kapacitních důvodů delší čekací doby. Majitelé karty Pyhrn-Priel Card se prohlašují za souhlas s uvedenými otevíracími hodinami, s omezeními přístupu a také s informacemi o využití partnerských společností. Doprava horských kol u lanovek je možná pouze ve spojení s kartou Bike & Fly Card. Osobní doprava s paraglidingovým zařízením včetně startovného a přistávacího poplatku je na kartě Bike & Fly Card možná pouze zdarma. Přeprava psů po horských drahách není součástí žádné z karet. Zdržujete se jakékoli náhrady, pokud z provozních důvodů nebo zaviněním poskytovatelů služeb nelze nabízené služby poskytovat nebo je lze poskytovat pouze částečně. Poskytovatelé služeb jsou rovněž odpovědní pouze za hrubou nedbalost a úmysl, nikoli však za obyčejnou nedbalost. Kromě toho nenesou odpovědnost za žádné přenášené šatny nebo jiné přepravované cennosti.
Majitelé karty Pyhrn-Priel Card rovněž berou na vědomí, že společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH je oprávněna během sezóny smlouvu s jednotlivými poskytovateli karetních služeb ukončit z důležitých důvodů. Z toho nemohou být vzneseny žádné nároky.

Předpoklady pro Pyhrn-Priel SeasonCard a pro Pyhrn-Priel Bike & Fly Card:

Objednání karty Pyhrn-Priel SeasonCard, karty Pyhrn-Priel Bike & Fly je pohodlně prováděno na adrese shop.saisoncard.at. Platba se provádí prostřednictvím kreditní karty, Sofortüberweisung nebo Paypal. Faxem nebo e-mailem je výstava možná pouze prostřednictvím objednávkového formuláře a současného povolení jednorázového inkasního příkazu. Pyhrn-Priel SeasonCard nebo Pyhrn-Priel Bike & Fly Card zašle Pyhrn-Priel Tourismus GmbH co nejdříve po obdržení objednávky. Sezónní kartu Pyhrn-Priel a kartu Bike & Fly Pyhrn-Priel lze zakoupit osobně na informačních kancelářích Pyhrn-Priel nebo v partnerské společnosti. Odeslání na účet není možné. Sezónní karta Pyhrn-Priel a karta Bike & Priel Bike & Fly jsou platné pouze po zaplacení celé částky na faktuře a po vložení pasové fotografie vlastníka pod poskytnutou ochrannou fólii, pokud nebyla fotografie vytištěna přímo na kartě.

Předpoklady pro Pyhrn-Priel AktivCard:

Pyhrn-Priel AktivCard Berherbergungsbetrieb se zavázala upozornit hosta na Pyhrn-Priel AktivCard bez ohledu na jeho délku pobytu. Host, který pobývá přes noc v ubytovací společnosti Pyhrn-Priel AktivCard, obdrží od svého pronajímatele kopii oficiálního registračního formuláře a Pyhrn-Priel AktivCard. Host se tak zaregistroval po dobu svého pobytu v souladu se zákonem o příjezdu. Pyhrn-Priel AktivCard vydává pronajímatel a předává hostovi. Registrační formulář musí být podepsán hostem.

Nepřevoditelnost / ztráta

Žádná karta Pyhrn-Priel není přenosná! Sezónní karta Pyhrn-Priel a karta Bike & Priel Pyhrn-Priel nabudou platnosti až po vložení pasové fotografie majitele pod ochrannou fólii za předpokladu, že fotografie nebyla vytištěna přímo na kartě. Pyhrn-Priel AktivCard je platná pouze v kombinaci s fotografickým ID. Karty proto může používat pouze osoba, jejíž jméno a identifikační číslo jsou na kartě. Pokud není použita karta Pyhrn-Priel, nelze poskytnout žádnou kompenzaci. V případě ztráty karty musí být Pyhrn-Priel Tourismus GmbH neprodleně informován. Po opětovném vydání ztracená karta ztratí platnost s okamžitým účinkem. Za opětovné vydání karty Pyhrn-Priel SeasonCard nebo Bike & Fly Card bude účtován poplatek 5,00 EUR za kartu.

platnost

Sezónní karta Pyhrn-Priel a karta Pyhrn-Priel Bike & Fly jsou platné od 25. dubna do 1. listopadu 2020. Pyhrn-Priel AktivCard je platná pro toto období od 16. května do 11. října 2020 od data příjezdu do data včetně odjezdu. Obě karty jsou jednorázové. Sezónní karta Pyhrn-Priel a karta Bike & Priel Pyhrn-Priel nabudou platnosti až po vložení pasové fotografie majitele pod ochrannou fólii za předpokladu, že fotografie nebyla vytištěna přímo na kartě.

tarify

Platné sazby pro kartu Pyhrn-Priel SeasonCard a kartu Pyhrn-Priel Bike & Fly jsou zveřejněny v brožuře o výkonu nebo na adrese www.saisoncard.at. Kombinace několika akcí (bezplatná vstupenka nebo poukaz s akcí na rodinné kartě) není možná.
Pyhrn-Priel AktivCard není k dispozici k bezplatnému prodeji. Kartu mají nárok pouze hosté, kteří zůstávají přes noc v ubytovací společnosti Pyhrn-Priel AktivCard a kteří jsou registrováni.

Děti / mládež

Sezónní karta Pyhrn-Priel:
Jako děti ve smyslu tarifního nařízení platí pro období 2020 mezi osobami narozenými 01.01.2005 a včetně 31.12.2014.
Karta Pyhrn Priel Bike & Fly:
Jako děti ve smyslu tarifního nařízení platí pro období 2020 mezi osobami narozenými 01.01.2005 a včetně 31.12.2014. Jako mládí platí mezi osobami narozenými 01.01.2001 a včetně 31.12.2004.
Pyhrn-Priel Active Kids Card:
Za děti se považují všechny osoby uvedené v registračním formuláři mezi 1. 1. 2005 a 1. 1. 2014.

použití

Držitel karty předvede svou kartu Pyhrn-Priel, aby získal výhody karty. Poskytovatel služeb ověřuje platnost a identitu karty prostřednictvím akceptačního zařízení nebo pouhou vizuální kontrolou s poznámkou o čísle karty a jménu držitele. Držitel karty je povinen na požádání předložit platný průkaz totožnosti s fotografií, v opačném případě může být bezplatné použití karty odmítnuto.

Ochrana osobních údajů

Pyhrn-Priel Tourismus GmbH zpracovává pro splnění smluvního vztahu informace poskytnuté oprávněnou osobou v rámci smluvního vztahu (název, jméno, jméno, akademický titul, ulice, PSČ, město, datum narození, e-mail, telefon, úroky) a další informace Osobní údaje vztahující se k používání karty Pyhrn-Priel (cíl, datum, čas a rozsah použitých služeb).

poškození

V případě poškození nebo technických vad karty Pyhrn-Priel Card může host kontaktovat svého pronajímatele nebo jakýkoli úřední úřad, který vymění poškozenou kartu.

zneužívání

V případě zneužití nebo podezření na zneužití jsou servisní partneři oprávněni nebo povinni kartu zadržet bez výměny. V případě zneužití nebo důvodného podezření na zneužití bude reklama vrácena. Držitel karty odpovídá za zneužití karty třetími stranami. V případě krádeže nebo ztráty je povinen tuto událost neprodleně nahlásit na Pyhrn-Priel Tourismus GmbH na čísle +43 7562 5266-24. Neexistuje žádný nárok na výměnu karty nebo snížení kupní ceny.

Zřeknutí se odpovědnosti společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH

Držitelé karty Pyhrn-Priel AktivCard, Pyhrn-Priel SeasonCard a Pyhrn-Priel Bike & Fly Card uznávají, že společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH odpovídá pouze za vypořádání mezi majiteli karty Pyhrn-Priel Card a poskytovateli služeb nebo odpovídá za ubytování na kartě.
Majitelé Pyhrn-Priel AktivCard, Pyhrn-Priel SeasonCard a Pyhrn-Priel Bike & Fly Card se zříká jakýchkoli nároků na náhradu škody vůči Pyhrn-Priel Tourismus GmbH bez ohledu na to, zda poskytovatel služeb nebo karta Ubytovací společnost v případě poškození je na vině nebo ne. Je třeba poznamenat, že - pokud jde o případ odpovědnosti - společnost Pyhrn-Priel Tourismus GmbH neodpovídá za takové škody, zejména proto, že ani poskytovatelé služeb, ani pomocníci při podávání karet společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH. Stejně tak držitelé Aktivní karty Pyhrn-Priel, Sezónní karty Pyhrn-Priel a Bike a Fly Card Pyhrn-Priel nenesou odpovědnost za škody způsobené společnosti Pyhrn-Priel Tourismus GmbH v případě, že partnerské společnosti neposkytnou žádné služby uvedené v brožuře. být.

jurisdikce

U všech sporů vyplývajících z použití karty Pyhrn-Priel nebo jakýchkoli nároků na náhradu škody nebo záručních nároků bude dohodnuta výlučná pravomoc soudu příslušného pro Windischgarsten a výhradní použití rakouského práva.

Kontakt a servis

Pyhrn-Priel Tourismus GmbH
Společnost s ručením omezeným
Bahnhofstraße 2
4580 Windischgarsten

+43 7562 5266
+43 7562 5266 10
info@pyhrn-priel.net
www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at